OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA HR – REWOLUCJA W PRZEPISACH

Data:
28.11.2017
Miejsce:
Warszawa, sale szkoleniowe Puławska14
Ilość dni:
1
Cena:
590 zł + 23% VAT
Prowadzący:
mec. Paweł GRUSZECKI
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy
WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA HR

– REWOLUCJA W PRZEPISACH


Nadchodzi rewolucja w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Od maja 2018 zacznie w Polsce obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO, które zastąpi naszą ustawę o ochronie danych osobowych.

Należy już teraz przygotować organizację do nowych regulacji, szczególnie że kary przewidziane za naruszenie przepisów mogą sięgnąć 20 000 000 EUR.

Każdy pracodawca jest administratorem danych który ma obowiązek gromadzić, przechowywać, zabezpieczać i udostępniać dane osobowe osób zatrudnionych, jest to o tyle ważne, że to właśnie wśród danych kadrowych pojawia się najwięcej tzw. danych wrażliwych stanowiących w myśl RODO szczególną kategorią danych.

Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych jak i przepisy RODO nakładają na pracodawców szereg obowiązków związanych zapewnieniem zgodności z prawem prowadzonym w działach personalnych procesom. Przepisy te obligują do realizacji obowiązków informacyjnych w stosunku do kandydatów do pracy oraz pracowników, odpowiedniego zabezpieczania danych, zawarcia umów powierzenia przetwarzania danych w przypadku korzystania z usług zewnętrznych podmiotów realizujących usługi na nasze zlecenie, np. serwis usług IT, usługi BHP, prowadzenie zewnętrznego archiwum, outsourcing księgowości i płac, mając na uwadze, że treść minimalnych zapisów w umowach powierzenia została rozszerzona na gruncie RODO.

Przygotowanie do wdrożenia i właściwego stosowania RODO wymaga współpracy wszystkich komórek w organizacji. Wsparcie ze strony Działów HR, które na co dzień przetwarzają jedne z najbardziej wrażliwych danych w organizacjach będzie nieodzowne.

Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie obszarów stwarzających największe ryzyko, zapewniając jednocześnie uzyskanie konkretnych wskazówek związanych z prawidłowym sposobem postępowania w sytuacjach typowych dla pracy działów kadrowo-płacowych.


W programie:

1. Wpływ przepisów RODO na procesy przetwarzania danych osobowych w działach personalnych.

 • Osoby odpowiedzialne za procesy przetwarzania danych oraz określone prawem obowiązki tych osób: Inspektor Ochrony Danych/Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
 • Obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją i zatrudnieniem.

 • Nowe rozumienie pojęć dane osobowe i szczególnie kategorie danych w myśl RODO.
 • Dopuszczalność zbierania informacji nt. karalności wyroków skazujących, nałogów, wieku, płci itp..
 • Dopuszczalność przechowywania określonych dokumentów, m.in.: skanów/kserokopii dowodów osobistych, aktów małżeństwa, zgonów.
 • Czas przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy z uwzględnieniem zasad wynikających z RODO.
 • Publikowanie/przechowywanie zdjęć kandydatów oraz pracowników.
 • Dane biometryczne w zatrudnieniu – kiedy dopuszczalne, a kiedy nie.

3. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych.

 • Zasady przetwarzania danych z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO (m.in. zasada minimalizacji, prawidłowości, rozliczalności).
 • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO: kiedy musimy zapytać o zgodę, a kiedy nie jest to konieczne.
 • Obowiązki i zakres odpowiedzialności osób przetwarzających dane
  (m.in. nadawanie upoważnień, prowadzenie rejestru osób upoważnionych).
 • Wymagania formalne dot. dokumentacji wewnętrznej.
 • Zasady zabezpieczania danych kadrowych przetwarzanych w formie papierowej (segregatory, akta osobowe) i elektronicznej (systemy kadrowo-płacowe).
 • Korzystanie z usług firm zewnętrznych (m.in. rekrutacja i zatrudnienie).

4. Udostępnianie danych.

 • Związki zawodowe i rady pracowników.
 • Członkowie rodziny i inne osoby fizyczne.
 • Grupy kapitałowe i inne podmioty – przekazywanie danych z uwzględnieniem zmian, wynikających z RODO.

5. Prawa pracowników, których dane są przetwarzane przez pracodawcę.

 • Obowiązek informacyjny zgodny z RODO.
 • Dobra osobiste i prawo do ochrony wizerunku.
 • Prawo do prywatności przejawiające się m. in. w zakresie wymagania od pracownika nieadekwatnych danych.

6. Monitorowanie pracownika w miejscu pracy.

 • Poczta elektroniczna i Internet.
 • nadzór kamer wideo.
 • GPS i inne.

7. Kontrola ze strony organu nadzoru.

 • Przygotowanie do kontroli.
 • Przebieg kontroli.
 • Sankcje za ewentualne naruszenie przepisów.
 • Kary finansowe nakładane przez organ nadzoru (do 20 mln euro).

 


Cena: 590 PLN + 23 % VAT 

Cena: 590 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.


 
Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 

Polecamy także:

Szkolenia Prawo Pracy, Czas Pracy >>

Szkolenia Kadry i Płace, ZFŚS, Ubezpieczenia, Płatnik >>

Szkolenia HR, ZZL >>

 


Poniżej przedstawiamy opinie uczestników wcześniejszych szkoleń: 
 Podobało mi się:

 „Dobrze zorganizowane, sprawnie przeprowadzone szkolenie.”

 „Forma prowadzenia szkolenia, dużo przykładów z życia.”

 „Możliwość uzyskania informacji praktycznych.”

 „ Wiedza merytoryczna prowadzącego.”

 „Prowadzone profesjonalnie.”

 „Praktyczne podejście do problemu.”

 „Miła atmosfera, profesjonalne przygotowanie wykładowcy, catering.”

 „Wszystko.”

 „Sposób prowadzenia szkolenia i zakres.”

 „Przebieg i merytoryka przekazywanych informacji.”

 „Dogodna forma szkolenia, możliwość dyskusji.”

 „Szczegółowe omówienie zagadnień, ćwiczenia w formie warsztatów.”

 „Poziom prowadzenia szkolenia i wykorzystanych w nim materiałów.”

 „Praktyczne przykłady.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close