DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – aktualne problemy i praktyka stosowania

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy
WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

– aktualne problemy i praktyka stosowania

 

Warszawa, 22.05.2020

 

Serdecznie zapraszamy do udział w szkoleniu, którego celem jest omówienie problematyki, udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytania, a także rozwianie wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu tematyki związanej z dostępem do informacji publicznej.
Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do interpretacji posiadanych danych i wiadomości jako informacji publicznej, trybów dostępu do informacji publicznej, jak również przedstawiona zostanie szczegółowa analiza procedury wnioskowej od momentu złożenia wniosku aż do skargi kasacyjnej do NSA.

 

Szkolenie polecamy dla:
 • pracowników sektora administracji publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie podmiotowych stron BIP oraz zajmujących się bezpośrednio udzielaniem informacji publicznej,
 • przedsiębiorców, którzy ze względu na specyfikę prowadzonej działalności mają dostęp lub posiadają dane stanowiące informację publiczną,
 • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami dostępu do informacji publicznej.
Korzyści dla Uczestników szkolenia:
W gąszczu regulacji prawnych, które ulegają ciągłym modyfikacjom i nowelizacjom, konieczne staje się poszerzanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa dla osób odpowiedzialnych w organach administracji publicznej oraz innych podmiotach za udzielanie informacji publicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.

 

W programie:

 1. Informacja publiczna – wiadomości wstępne.
 • Klasyfikacji informacji publicznych.
 • Definicje legalne.
 • Źródła prawa dostępu do informacji publicznej.
 1. Cechy informacji publicznych w praktyce i orzecznictwie.
 2. Zakres podmiotowy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej – rodzaje podmiotów objętych obowiązkiem udostępniania informacji publicznej oraz rozumienie przesłanki „posiadania danych”.
 3. Elementy wyłączające publiczny walor informacji.
 4. Podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej.
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych (tajemnica państwowa i tajemnica służbowa).
 • Ustawa o ochronie danych osobowych.
 • „Tajemnica przedsiębiorcy” – rozumienie pojęcia i praktyczne wykorzystanie przesłanki przez administrację publiczną.
 • Inne przesłanki odmowy dostępu do informacji publicznej.
 1. Sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej.
 • Biuletyn Informacji Publicznej (wymogi w zakresie zawartości strony internetowej BIP, wymogi dot. informacji zamieszczonej w BIP).
 • Centralne repozytorium.
 • Udostępnianie informacji na wniosek (treść wniosku, terminy, opłaty i koszty dodatkowe).
 • Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej.
 1. Dostęp do akt sprawy.
 • Definicja strony postępowania.
 • Przepisy kpa, kpc i kpk.
 1. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a ustawy szczególne (ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, IPN, finansach publicznych, KRS, KRK, służbie cywilnej, prawo ochrony środowiska).
 2. Podmioty uprawnione do otrzymania informacji publicznej.
 • Powszechność dostępu do informacji publicznej.
 • Brak wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji.
 • Obowiązek niezwłocznego udzielenia informacji publicznej.
 1. Informacja przetworzona.
 • Cechy informacji przetworzonej w praktyce i orzecznictwie.
 • Szczególna istotność przetworzenia dla interesu publicznego.
 1. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej.
 • Konstytucja art. 61. ust. 3 – ochrona wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych.
 • Dopuszczalność ograniczeń wyłącznie na poziomie ustawowym – prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy.
 • Dane osobowe.
 • Tajemnica przedsiębiorcy.
 • Informacje niejawne.
 • Tajemnice chronione ustawowo.
 1. Tryb odmowy dostępu do informacji publicznej.
 • Odmowa jako decyzja administracyjna – elementy obligatoryjne, obowiązek pouczenia o prawie do odwołania.
 1. Prawne możliwości zaskarżenia odmowy dostępu do informacji publicznych.
 • Odwołanie.
 • Skarga na bezczynność organu.
 • Skarga do WSA.
 • Skarga kasacyjna do NSA.
 1. Uprawnienia dziennikarzy dotyczące dostępu do informacji publicznej.
 2. Odpowiedzialność karna za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej.
 3. Casusy oraz dyskusja dotycząca problematyki dostępu do informacji publicznej.

 

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 

Sprawdź  nasze  pozostałe  szkolenia  oraz  opinie  uczestników:

Prawo Pracy,  Czas Pracy,  Dokumentacja Pracownicza >>

Płace,  ZFŚS,  Rozliczenia ZUS >>

HR,  ZZL >>

Przetwarzanie danych osobowych w HR,  RODO >>

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników wcześniejszych szkoleń: 

Podobało mi się:

„Profesjonalizm”,

„Wysoka komunikatywność”,

„Przykłady z życia”,

„Otwarta dyskusja”,

„Zaangażowanie prowadzącego, wiedza, kompetencje i kontakt z uczestnikami”,

„Organizacja jak zwykle na wysokim poziomie”,

„Kazusy”,

„Świetne przygotowanie merytoryczne prowadzącego”,

„Energia”,

„Szerokie spojrzenie na temat”,

„Omówienie wielu przykładów i przepisów”,

„Sposób prowadzenia, przekazania wiedzy”,

„Nie było pytania bez odpowiedzi”,

„Sposób prowadzenia”,

„Uzyskałam wszystkie informacje w tym temacie”,

„Merytoryczne, dynamiczne, możliwość konsultacji”,

„Trudny temat – odniesienie, porównanie dwóch regulacji prawnych”,

„Atmosfera – dotyczy zarówno osób organizujących jak i trenera”,

„Wykładowca bardzo ciekawie omówił tematykę szkolenia”,

„Sposób podejścia prowadzącego do uczestników”,

„Pytania otwarte, dyskusja”,

„Zwięzłość treści”,

„Przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej, zabezpieczenie logistyczne”,

„Materiał bardzo pomocne do wykorzystania w pracy bieżącej”,

„Szkolenie opatrzone przykładami”,

„Wykładowca, sala, jedzenie, kącik kawowy”,

„Zaangażowanie prowadzącego”,

„Prowadzenie wykładów”,

„Formą przekazania wiadomości – zwięźle i na temat”,

„Precyzyjność”,

„Zaangażowanie prowadzącego w odpowiedzi słuchaczy”,

„Komunikacja z prowadzącym”,

„Życiowe podejście do tematu”.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close