PROWADZENIE ROZMÓW OCENIAJĄCYCH

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

Warsztaty  Profesjonalistów  HR

 PROWADZENIE ROZMÓW OCENIAJĄCYCH

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest wypracowanie przez uczestników korzyści z wdrożenia ocen okresowych w organizacji. Celem szkolenia jest zdefiniowanie optymalnego sposobu wykorzystania rozmowy oceniającej do rozwoju pracowników oraz przećwiczenie, jak w sposób motywujący ją przeprowadzić, jak zaangażować pracownika w proces, jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie rozmów oceniających.

Warsztatowa forma szkolenia umożliwi doskonalenie umiejętności kierowniczych w obszarach:

 • przekazywania informacji zwrotnej – pozytywnej i negatywnej,
 • stosowania motywatorów pozafinansowe, niezbędne do motywowania, kiedy brak dodatkowych środków finansowych,
 • komunikacji dwustronnej, wraz z wiedzą w zakresie technik komunikacji werbalnej
  i niewerbalnej.

Do udziału zapraszamy Kierownicy każdego szczebla zarządzania, dyrektorzy, członkowie kadry zarządzającej zainteresowanym rozwojem metod prowadzenia profesjonalnych i motywujących rozmów okresowych w organizacji.

Sposób realizacji szkolenia oparty na cyklu Kolba – każdy moduł składa się z elementów związanych z diagnozą wiedzy i umiejętności uczestników, następnym krokiem jest przekazanie nowej wiedzy i przećwiczenie umiejętności. Moduł kończy się ćwiczeniem utrwalającym nową wiedzę i umiejętności.

Program szkolenia:

 1. Czym jest SOOP i jakie cele ma realizować, do jakich rezultatów doprowadzić?
 • Założenia SOOP.
 • Korzyści związane z wdrożeniem SOOP.
 • Szanse i zagrożenia we wdrażaniu
 • Procedura wdrażania SOOP w firmie.
 1. Kluczowe elementy składowe systemu ocen okresowych, w tym katalog kompetencji.
 • Co to są kompetencje?
 • Techniki diagnozy poziomu kompetencji.
 • Metody oceniania (180, 360, AC/DC).
 • Zasady i techniki określania celów (MBO).
 1. Rozmowa oceniająca.
 • Etapy rozmowy oceniającej.
 • Planowanie i przebieg rozmowy.
 • Budowanie atmosfery w rozmowie oceniającej i jej znaczenie.
 • Sposoby przygotowania się do rozmowy.
 • Obiektywne podejście do oceny: mocne strony, obszary do rozwoju w odniesieniu do kategorii oceny.
 • Punkty krytyczne w rozmowie oceniającej.
 • Informacja zwrotna przełożonego– konkretyzowanie, „uwspólnienie” rozumienia rezultatów oceny.
 • Zaplanowanie działań po ocenie (rezultaty) – co dobrze, co do poprawy, zakres wsparcia ze strony przełożonego w celu wdrożenia wyników oceny – ew. program naprawczy.
 • Określenie sposobu i czasu monitorowania pracownika wg kategorii oceniania do kolejnego procesu oceny – wyznaczenie celów do rozwoju i planu działania.
 • Podsumowanie oceny, zmotywowanie do likwidacji deficytów rozwojowych pracownika zgodnie
  z indywidualnym arkuszem kategorii oceny.
 1. Psychologiczne aspekty oceniania
 • Optymalna komunikacja- komunikacja dwustronna, mowa werbalna i niewerbalna.
 • Sytuacje psychologicznie trudne i sposoby konstruktywnego reagowania, w tym techniki aktywnego słuchania, parafrazowania, zasady asertywności itp.
 • Opis sytuacji oceny i istota procesu oceny czyli czynniki wpływające na obiektywny proces oceniania
  i pozytywny klimat rozmowy.
 • Potencjalne błędy i pułapki oceniania i sposoby ich eliminowania.
 • Radzenie sobie z oporem, emocjami i stresem – „trudna rozmowa oceniająca”.
 • Techniki przekazywania informacji zwrotnej o wynikach oceny.Cena: 990 PLN + 23 % VAT 

Cena: 990 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22  668 50 00

  Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close