ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – praktyczne kompendium

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy
WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
– praktyczne kompendium

Serdecznie zapraszamy do udziału w praktycznym kompendium w formie czterodniowego kursu, które dedykowane jest wszystkim pracującym lub zainteresowanym pracą w obszarze tzw. „miękkiego” HR. Przekrojowy charakter szkolenia pozwala na zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu współczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi.

Należą do nich:

 • planowanie rozwoju pracowników,
 • tworzenie profili kompetencyjnych,
 • ocena pracy,
 • zarządzanie szkoleniami,
 • rekrutacja i selekcja zawodowa.

Poszczególne zagadnienia omawiane będą w uwzględnieniem praktyki zarówno firm komercyjnych jak i instytucji administracji publicznej.

Korzyści dla uczestników: Dzięki metodom aktywnym zawartym w szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania w/w narzędzi w swojej pracy.

Wszyscy chętni mogą przystąpić do egzaminu końcowego. Ocena z egzaminu (testu pisemnego) zostanie uwidoczniona na certyfikacie ukończenia.

Osoby, które nie zdecydują się przystąpić do egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie.

Forma zajęć: wykład, krótkie prezentacje, dyskusje, praca w zespołach, burza mózgów.


W programie:

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji.
 • Sposoby wzmacniania pozycji działu zasobów ludzkich.
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Standardy zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Organizacja ucząca się w podnoszeniu konkurencyjności firmy.
 1. Zarządzanie rozwojem pracowników.
 • Definiowanie luki kompetencyjnej i dobór metod jej niwelowania na miarę możliwości organizacji.
 • Właściwe działania HR na różnych etapach rozwoju zawodowego pracownika.
 • Zarządzanie talentami – narzędzia i najlepsze praktyki.
 • Budowanie ścieżek karier – księga sukcesorów, kwalifikacji, kadry kierowniczej, macierze transakcyjne.
 • Coaching i mentoring – definicje i zasady stosowania.
 • Ośrodek rozwoju (Development Centre).
 1. Budowanie systemów kompetencyjnych.
 • Cele, zalety i wady systemów.
 • Kompetencje a kwalifikacje i kapitał ludzki.
 • Definiowanie kompetencji – wskaźniki behawioralne, poziomy spełnienia.
 • Najlepsze praktyki we wdrażaniu modeli kompetencyjnych.
 1. Rekrutacja i selekcja.
 • Sporządzanie opisu stanowiska pracy – metodologia, specyfikacja kompetencji, standaryzacja itp.
 • Wybrane metody selekcyjne: trafność i dobór narzędzi, korzyści i zagrożenia: wywiadów kompetencyjnych; testów i kwestionariuszy; ośrodków oceny (AC); analizy CV i referencji.
 • Przeprowadzanie wywiadu kompetencyjnego – zadawanie pytań behawioralnych
  i wnioskowanie o kompetencjach.
 • Metodologia ośrodków oceny (Assessment Centre) – zasady tworzenia symulacji oraz przeprowadzania oceny.
 1. Ocena okresowa pracowników.
 • Skale ocen: absolutne i relatywne – porównanie i zastosowania.
 • Tworzenie arkuszy ocen – przykłady najlepszych praktyk.
 • Narzędzia zwiększające obiektywizm oceniania.
 • Standardy przeprowadzania rozmowy okresowej z pracownikiem.
 • Ocena 360° – zasady tworzenia oceny i warunki zastosowania.
 • Wyznaczanie kompetencji do rozwoju.
 • Ocena okresowa, a polityka wynagrodzeń.
 1. Zarządzanie szkoleniami.
 • Definicja – prezentacja, dyskusja.
 • Stosunek do szkoleń w firmach – analiza polityki szkoleniowej.
 • Badanie potrzeb szkoleniowych – metodologia.
 • Funkcje szkoleniowe i metody szkoleniowe – prezentacja, dyskusja.
 • Metody badania efektywności szkoleń – prezentacja, przykłady, ćwiczenia.
 • Tworzenie planu szkoleń (strategia firmy a plan szkoleń, tworzenie budżetu, realizacja i monitoring).
 • Procedura szkoleniowa – elementy i korzyści.
 • Współpraca z firmami szkoleniowymi – dyskusja.

 


 

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez Panią Marię PŁUCIENNIK: 

 Podobało mi się:

„Narzędziowo a nie sama teoria.”

„Sposób w jaki trenerka pracowała z grupą.”

„Aktywne uczestnictwo całej grupy.”

„Sposób prowadzenia szkolenia przez trenera.”

„Bardzo dobry dobór miejsca i formy.”

„Wyczerpujące omówienie tematu.”

„Prowadzenie, sposób przekazywania wiedzy, ciekawe zadania.” 

„Warsztatowy sposób prowadzenia, zadania praktyczne.”

„Ćwiczenia praktyczne w parach.”

„Atmosfera szkolenia.”

„Zaangażowanie prowadzącego, reagowanie na potrzeby grupy, chęć pomocy i udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników.”

„Organizacja.”

„Ilość uczestników, zajęcia prowadzone w sposób angażujący uczestników.”

„Otwarte szkolenie, wymiana doświadczeń, dyskusja.”

„Tempo prowadzenia szkolenia, kontakt z uczestnikami, przykłady z życia przytaczane w trakcie przedstawiania teorii.”

„Zaangażowanie trenera i motywowanie uczestników do pracy w grupach, myślenia, powtarzania materiału.”

„Przygotowanie prowadzącego, sposób prowadzenia.”

„Bardzo kompetentny i przygotowany na pytania grupy trener.”

„Formuła szkolenia, aktywne uczestnictwo.”

„Dynamika szkolenia, tematyka.”

„Bardzo wysoki poziom organizacji.”

„Szczegółowe omówienie materiałów, praktyczne przykłady zastosowań, wyjaśnienia.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close