PŁACE 2022 od A do Z – jak prawidłowo naliczać

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy
WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH


PŁACE 2022 od A do Z

– jak prawidłowo naliczać

 

 

NAJBLIŻSZE TERMINY:

12 – 13.10.2022  tylko  Online

 


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kompleksowych warsztatach z zakresu płac. Celem naszego szkolenia jest omówienie oraz przećwiczenie na przykładach zasad ustalania wynagrodzeń z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Bardzo praktyczna forma prowadzenia zajęć – cała grupa i każdy z osobna pracuje na przykładach.

Wszystkie zagadnienia omawiane będą z uwzględnieniem najnowszych zmian.


W programie:

 1. Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto – netto.
 • Zapoznanie z podstawami  prawnymi  określającymi zasady wyliczania wynagrodzeń.
 • Ustalenie kwoty brutto.
 • Wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne pracownika.
 • Wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne pracownika.
 • Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy.
 • Ustalenie kwoty netto.
 • Ustalenie obowiązkowych obciążeń pracodawcy.
 1. Dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę.
 • Stawka osobistego zaszeregowania.
 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Premie i nagrody.
 • Dodatki do wynagrodzeń.
 • Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 1. Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, FEP.
 • Stopy procentowe składek.
 • Roczna podstawa wymiaru składek.
 • Świadczenie wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS.
 • Świadczenia na rzecz pracowników.
 • Zasady obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Składka wypadkowa.
 • Fundusz Pracy.
 • Fundusz Gwarantowanych Roszczeń Pracowniczych.
 • Fundusz Emerytur pomostowych.
 1. Zaliczka na podatek dochodowy.
 • Obowiązki płatnika.
 • Zasady ustalania dochodu.
 • Skala podatkowa.
 • Koszty uzyskania przychodów.
 • Przekroczenie progu podatkowego.
 • Koszty uzyskania przychodów autorskie.
 • Zasady opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników.
 • Obliczanie zaliczki na PIT – ĆWICZENIE PODSUMOWUJĄCE.
 • Deklaracja PIT- 4 R – omówienie zasad wypełniania.
 1. Zasady ustalania wynagrodzenia za czas choroby i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
 • Wynagrodzenie za czas choroby.
 • Zasiłek chorobowy.
 • Ustalanie prawa i wysokość zasiłku.
 • Okres zasiłkowy i wysokość zasiłku.
 1. Zasady naliczania wynagrodzenia dotyczącego urlopu.
 • Podstawa urlopowa.
 • Wynagrodzenie za czas urlopu.
 • Ekwiwalent pieniężny za urlop.
 • Ustalenie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego.
 • Ustalenie wynagrodzenia za czas innych okresów niewykonywania pracy,
  za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 1. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
 • Granice dokonywania potrąceń.
 • Kwota wolna od potrąceń.
 • Potrącenia z zasiłków.
 • Potrącenia z umów cywilnoprawnych.
 1. Od 01.2022 roku  zmiany w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
 • Zasiłki z ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i duchownego w razie zadłużenia na koncie płatnika.
 • Skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.
 • Zmiana sposobu ustalania okresu płatności zasiłku chorobowego.
 • Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu.
 • Rozszerzenie kręgu osób nieuprawnionych do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego.
 • Rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia.
 • Skrócenie przerwy w pobieraniu zasiłków powodującej ustalenie nowej podstawy wymiaru.
 • Rozszerzenie uprawnień ZUS do pozyskiwana danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa i wypłaty zasiłków.
 • Doprecyzowanie terminu wypłaty zasiłków.
 • Wypłata zasiłków osobom zamieszkałym zagranicą wyłącznie w formie bezgotówkowej.
 • Rozszerzenie trybu dochodzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
 • Zmiany w potrącanie nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych z wypłacanych przez ZUS zasiłków.
 1. Sporządzenie przykładowej listy płac – ćwiczenie podsumowujące.


Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 

Sprawdź  nasze  pozostałe  szkolenia  oraz  opinie  uczestników:

Prawo Pracy,  Czas Pracy,  Dokumentacja Pracownicza >>

Płace,  ZFŚS,  Rozliczenia ZUS >>

HR,  ZZL >>

Przetwarzanie danych osobowych w HR,  RODO >>

 

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez Panią Iwonę NOWAK-PRZYBYLSKĄ: 
Podobało mi się:

 „Sposób i styl prowadzenia.”

 „Praktyczne podejście, energiczny rytm pracy, profesjonalizm.”

 „Przykłady z życia pomagające zapamiętać wiedzę, umiejscowić ją.”

 „Sposób wykładów, ćwiczenia.”

 „Komunikatywne przekazywanie informacji, wiadomości.”

 „Mała grupa, dobry dojazd.”

 „Praktyczne wykorzystanie wiedzy.”

 „Podobała mi się organizacja szkolenia.”

 „Komunikacja między wykładowcą a uczestnikami.”

 „Atmosfera szkolenia.”

 „Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone w przystępny sposób.”

 „Prowadzenie szkolenia oraz merytoryka wykładowcy.”

 „Wykładowca – niesamowita wiedza i kontakt z uczestnikami.”

 „Warsztatowa metoda szkolenia.”

 „Profesjonalność prowadzącego.”

 „Podejście prowadzącego do realizowanej tematyki i sposób prowadzenia szkolenia.”

 „Praktyczne spojrzenie prowadzącego poparte bogatym doświadczeniem i wiedzą.”

 „Dynamika prowadzenia zajęć.”

 „Sposób prowadzenia, prowadzący, sala szkoleniowa.”

 „Tempo prowadzenia, praktyczne przykłady.”

 „Sposób prowadzenia zajęć, organizacja.”

 „Komunikatywność prowadzącej.”

 „Przygotowanie i sposób prowadzenia przez trenera.”

 „Prowadząca ma szeroką wiedzę i potrafi w ciekawy sposób przekazać.”

 „Entuzjazm prowadzącej.”

 „Energia i profesjonalizm trenera, dużo praktycznych przykładów.”

 „Wszystko.”

 „Mała grupa, dużo zadań praktycznych.”

 „Tempo prowadzenia zajęć, ilość przykładów, kontakt z prowadzącym.”

 „Teoria poparta przykładami.”

„Wyliczenia praktyczne wszystkich danych krok po kroku.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close