PŁACE i ROZLICZENIA ZUS 2023 – kompleksowy kurs od podstaw

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy
SZKOLENIA DLA WYMAGAJĄCYCH

PŁACE i ROZLICZENIA ZUS 2023

– kompleksowy kurs od podstaw zakończony certyfikatem

 

NAJBLIŻSZE TERMINY

27 – 28.11, 4 – 5.12  realizacja tylko Online

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kursie, którego celem jest przygotowanie do samodzielnej pracy w dziale płac.

Program kursu obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do samodzielnego naliczania płac i dokonywania rozliczeń ZUS. Zajęcia prowadzone w sposób warsztatowy, uczestnicy cały czas pracują w oparciu o ćwiczenia praktyczne występujące w codziennej pracy specjalisty ds. płac.

Korzyści dla uczestników: Dzięki aktywnym metodom zawartym w szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania w/w narzędzi w swojej pracy.

Forma zajęć: metoda warsztatowa z elementami prezentacji i wykładu, praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, dyskusja i wymiana doświadczeń.

 

W programie:

 1. Czym jest wynagrodzenie za pracę.
 • Istota wynagrodzenia i rodzaje umów o wykonywanie pracy.
 • Klasyfikacja wynagrodzeń.
 1. Źródła prawa pracy w zakresie naliczania wynagrodzeń.
 2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy.
 • Charakterystyka i zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę.
 • Klasyfikacja wynagrodzeń.
 • Systemy wynagradzania.
 • Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia.
 • Wynagrodzenie minimalne.
 1. Dokumentacja wynagrodzeń.
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Karty zarobkowe (pracy).
 • Karty wynagrodzeń.
 • Karty przychodów (podatkowe).
 • Listy płac.
 1. Lista płac.
 • Odliczenia z wynagrodzeń:
  – składki na ubezpieczenia społeczne (ustalanie podstawy wymiaru, rodzaje i wysokość składek, ograniczenie poboru składek),
  – zaliczka na podatek dochodowy (ustalanie podstawy, koszty uzyskania przychodu, skala podatkowa, odliczenia od podatku),
  – składka na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Narzuty na wynagrodzenie:
  – rodzaje i wysokość składek,
  – składka na ubezpieczenie wypadkowe – zasady ustalania wysokości,
  – składka na FP i FGŚP
  – zwolnienia.
 • Schemat obliczania wynagrodzeń z brutto do netto.
 1. Niepieniężne świadczenia dla pracowników.
 • Prywatna opieka medyczna.
 • Ubezpieczenie na życie.
 • Samochód służbowy.
 • Karnet sportowy.
 1. Ustalanie wysokości poszczególnych składników listy płac.
 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
 • Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy.
 • Wynagrodzenie za przestój.
 • Wynagrodzenie za czas dyżuru.
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
 • Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
 1. Świadczenia wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS.
 • Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe.
 • Nagrody jubileuszowe.
 • Odprawy, odszkodowania.
 • Świadczenia wynikające z przepisów BHP.
 • Ekwiwalent za korzystanie przez pracownika z własnych narzędzi.
 • Ubiór roboczy.
 • Posiłki i napoje dla pracowników.
 • Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych (diety, noclegi, koszty przejazdu).
 • Ryczałty za jazdy lokalne.
 • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 1. Wynagrodzenie chorobowe.
 • Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego.
 • Zasady obliczania.
 • Ujęcie składkowe i podatkowe.
 1. Zasady rozliczania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Prawo do zasiłku, podmiot uprawniony do wypłaty zasiłku, okres zasiłkowy, podstawa i wysokość świadczenia, dokumenty:
  – zasiłek chorobowy,
  – zasiłek opiekuńczy,
  – zasiłek macierzyński,
  – zasiłek rodzicielski,
  – świadczenie rehabilitacyjne,
  – zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego.
 1. Potrącenia z wynagrodzenia.
 • Rodzaje i zasady potrąceń.
 • Granice potrąceń.
 • Kwoty wolne od potrąceń.
 1. Rozliczanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych.
 • Charakterystyka umowy zlecenia i umowy o dzieło.
 • Zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Omówienie kosztów uzyskania przychodu i zasad obliczania zaliczki na podatek dochodowy.
 1. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z Urzędem Skarbowym z tytułu PDOF (PIT-11, PIT-4R).
 2. Rozrachunki z ZUS z tytułu wypłacanych świadczeń pieniężnych.
 • Omówienie raportów rozliczeniowych:
  ZUS DRA. RCA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS RPA.
 • Omówienie kodów świadczeń.
 1. Ćwiczenie sprawdzające zdobytą wiedzę – dla chętnych.

 

Cena kursu stacjonarnego

1.950 PLN + 23 % VAT

Cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

 

Cena kursu online

1.490 PLN + 23 % VAT 

Cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat.

 

dodatkowe informacje pod numerem telefonu

22 668 50 00

 

 

Sprawdź  nasze  pozostałe  szkolenia  oraz  opinie  uczestników:

Prawo Pracy,  Czas Pracy,  Dokumentacja Pracownicza >>

Płace,  ZFŚS,  Rozliczenia ZUS >>

HR,  ZZL >>

Przetwarzanie danych osobowych w HR,  RODO >>

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close