PŁACE oraz ROZLICZENIA ZUS – kompleksowy kurs

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

PŁACE I ROZLICZENIA ZUS

– kompleksowy kurs od podstaw zakończony certyfikatem

 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę edycji kursu przygotowującego do samodzielnej pracy w dziale płac.

Program kursu obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do samodzielnego naliczania płac i dokonywania rozliczeń ZUS. Zajęcia prowadzone w sposób warsztatowy, uczestnicy cały czas pracują w oparciu o ćwiczenia praktyczne występujące w codziennej pracy specjalisty ds. płac.

Korzyści dla uczestników: Dzięki aktywnym metodom zawartym w szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania w/w narzędzi w swojej pracy.

Egzamin: Wszyscy chętni mogą przystąpić do egzaminu końcowego sprawdzającego poziom zdobytej wiedzy.
Ocena z egzaminu (testu pisemnego) zostanie uwidoczniona na certyfikacie ukończenia. Osoby, które nie zdecydują się przystąpić do egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie.

Forma zajęć: metoda warsztatowa z elementami prezentacji i wykładu, praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, dyskusja i wymiana doświadczeń.

 

W programie:

 

 1. Czym jest wynagrodzenie za pracę.
 • Istota wynagrodzenia i rodzaje umów o wykonywanie pracy.
 • Klasyfikacja wynagrodzeń.
 1. Omówienie zasad wypłacania wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 • Co powinno wchodzić w skład wynagrodzenia zasadniczego.
 • Jakie wyróżniamy składniki wynagrodzenia dodatkowego – deputaty, dodatki, premie i nagrody.
 • Co to jest wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy: a) wynagrodzenie urlopowe, świadczenie urlopowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, b) wynagrodzenie chorobowe, c) wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy.
 1. Zapoznanie z zasadami obliczania niektórych składników wynagrodzenia.
 • Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.
 • Czym jest ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
 • Jaka jest różnica pomiędzy wynagrodzeniem za czas choroby a zasiłkiem  chorobowym
 • Jakie zasady należy stosować przy wyliczaniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
 1. Jakie dokumenty są niezbędne przy naliczaniu wynagrodzeń.
 • Co to jest dokumentacja zarobkowa pracownika.
 • Czym jest karta pracy, karty zarobkowe, karty przychodów, wieloletnie karty przychodów.
 • Jakie są obowiązki pracodawców w zakresie rozliczeń publicznoprawnych.
 1. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja księgowa.
 • Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac.
 • Czym są przychody.
 • Co stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Czym są koszty uzyskania przychodu.
 • Jak wyliczyć podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Na co należy zwrócić uwagę przy obliczaniu podstawy do podatku dochodowego.
 • Jak prawidłowo wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy.
 • Prawidłowe ustalenie wynagrodzenia do wypłaty.
 • Jakie składki na ubezpieczenia społeczne płaci pracodawca.
 • Jakie są zasady zaokrąglania.
 • Czym jest roczne rozliczenie podatku z urzędem skarbowym.
 • Jak prawidłowo sporządzić PIT-4 R.
 • Jakie są powiązania listy płac z dokumentacją ZUS.
 1. Czym jest dokumentacja i ewidencja składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Jak właściwie wyliczyć narzuty na wynagrodzenia.
 • W jaki sposób prawidłowo określić świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
 1. Istota, dokumentacja i ewidencja księgowa pozapłacowych kosztów pracy.
 • Czym są świadczenia rzeczowe w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Jakie są najczęściej spotykane rzeczowe świadczenia okolicznościowe.
 • Jakie ekwiwalenty pieniężne przewiduje ustawodawca
 • Ekwiwalenty lub ryczałty samochodowe przyznawane pracownikom.
 • Czym są odprawy i odszkodowania pieniężne.
 1. Jakie świadczenia z ubezpieczenia chorobowego przysługują pracownikom.
 • Jakie są najważniejsze akty prawne dotyczące świadczeń krótkoterminowych.
 • Cechy charakterystyczne zasiłku chorobowego: a) prawo do zasiłku w czasie ubezpieczenia i po ustaniu, b) okres zasiłkowy, c) wysokość świadczenia, d) orzekanie o czasowej niezdolności do pracy, d) dokumentacja do wypłaty.
 • Czym jest świadczenie rehabilitacyjne – prawo i wysokość, dokumentacja.
 • Ważne aspekty zasiłku macierzyńskiego – prawo i wysokość, okres wypłaty, dokumentacja.
 • Zasiłek opiekuńczy – prawo i wysokość, dokumentacja do wypłaty.
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników.
 • Podstawa wymiaru świadczeń dla ubezpieczeń nie będących pracownikami.
 1. Jakie świadczenia przysługują z ubezpieczenia wypadkowego.
 • Prawo do świadczeń i dokumentacja do wypłaty.
 • Ustalanie podstawy do wymiaru świadczeń.
 1. Zasady wypłat świadczeń.
 • Terminy wypłat zasiłków.
 • Podmioty zobowiązane do ustalania prawa i wypłaty świadczeń.
 • Decyzje w sprawie prawa do świadczeń i ich wypłaty.
 1. Przedstawienie składników wynagrodzenia bez składek i podatku.
 • Jak właściwie ustalić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Co oznacza ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 • Jaki jest moment ustalenia przychodu dla jego opodatkowania i oskładkowania.
 1. Zapoznanie z przychodami wyłączonymi ze składek ZUS oraz ich skutki podatkowe.
 • Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe.
 • Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje).
 • Należności za projekty wynalazcze oraz za prace badawcze i wdrożeniowe.
 • Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
 • Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy.
 • Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji.
 • Odprawy wypłacane pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej.
 • Świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 • Ekwiwalent za używanie przez pracowników własnych narzędzi, w tym własnego telefonu.
 • Ubiór służbowy (umundurowanie).
 • Posiłki dla pracowników.
 • Samochody używane przez pracowników do celów służbowych.
 • Kwota zwrotu kosztów przeniesienia służbowego.
 • Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych.
 • Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS.
 • Świadczenie urlopowe.
 • Zapomogi losowe.
 • Składniki wynagrodzenia wypłacane w okresie choroby.
 • Dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy.
 • Korzyści materialne, w tym finansowanie przez pracodawcę dojazdów do pracy.
 • Dodatkowe świadczenia wynikające z kart branżowych.
 • Dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
 • Świadczenia wypłacane za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego i urlopu wychowawczego.
 1. Najważniejsze aspekty umów cywilnoprawnych.
 • Jakie są istotne cechy umowy zlecenia i umowy o dzieło.
 • Omówienie kwestii podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Co stanowi podstawę wymiaru składek: a) na ubezpieczenia społeczne,  b) na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Czym są przychody, koszty uzyskania i składki z tytułu umów cywilnoprawnych.
 • W jaki sposób prawidłowo określić wysokość i pobór zaliczki na podatek dochodowy.
 • Jak prawidłowo rozliczyć podatnika z urzędem skarbowym.
 1. Ćwiczenia praktyczne obejmujące cały zakres poznanego materiału.
 2. Zadanie egzaminacyjne.

 

 

Informacje dodatkowe  pod nr telefonu: 22 668 50 00

 Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 

Sprawdź  nasze  pozostałe  szkolenia  oraz  opinie  uczestników:

Prawo Pracy,  Czas Pracy,  Dokumentacja Pracownicza >>

Płace,  ZFŚS,  Rozliczenia ZUS >>

HR,  ZZL >>

Przetwarzanie danych osobowych w HR,  RODO >>

 

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez Panią Iwonę NOWAK-PRZYBYLSKĄ:

Podobało mi się:

 „Sposób i styl prowadzenia.”

 „Praktyczne podejście, energiczny rytm pracy, profesjonalizm.”

 „Przykłady z życia pomagające zapamiętać wiedzę, umiejscowić ją.”

 „Sposób wykładów, ćwiczenia.”

 „Komunikatywne przekazywanie informacji, wiadomości.”

 „Mała grupa, dobry dojazd.”

 „Praktyczne wykorzystanie wiedzy.”

 „Podobała mi się organizacja szkolenia.”

 „Komunikacja między wykładowcą a uczestnikami.”

 „Atmosfera szkolenia.”

 „Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone w przystępny sposób.”

 „Prowadzenie szkolenia oraz merytoryka wykładowcy.”

 „Wykładowca – niesamowita wiedza i kontakt z uczestnikami.”

 „Profesjonalność prowadzącego.”

 „Podejście prowadzącego do realizowanej tematyki i sposób prowadzenia szkolenia.”

 „Praktyczne spojrzenie prowadzącego poparte bogatym doświadczeniem i wiedzą.”

 „Dynamika prowadzenia zajęć.”

 „Sposób prowadzenia, prowadzący, sala szkoleniowa.”

 „Tempo prowadzenia, praktyczne przykłady.”

 „Sposób prowadzenia zajęć, organizacja.”

 „Komunikatywność prowadzącej.”

 „Przygotowanie i sposób prowadzenia przez trenera.”

 „Warsztatowa forma szkolenia.”

 „Prowadząca ma szeroką wiedzę i potrafi w ciekawy sposób przekazać.”

 „Entuzjazm prowadzącej.”

 „Tempo i sposób prowadzenia, dużo przykładów.”

 „Wysoki poziom merytoryczny.”

„Praktyczne podejście do tematu, dużo ćwiczeń, wszystko fajnie wytłumaczone.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close