ZASADY DOKONYWANIA POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZEŃ

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH


ZASADY DOKONYWANIA POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZEŃ

najbliższe terminy

6.12.2023

w szkoleniu można uczestniczyć stacjonarnie w Warszawie lub Online

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kompleksowym szkoleniu z zakresu obowiązków pracodawców wobec organów egzekucyjnych oraz prawidłowych zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń.

Zajęcia prowadzone są w sposób aktywizujący uczestników w oparciu o liczne przykłady z praktyki.


W programie:

 1. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych.
 • Przepisy regulujące kwestie dokonywania potrąceń.
 • Informacje jakie pracodawca zobowiązany jest przekazać organom egzekucyjnym.
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika, który posiada zajęcie.
 • Postępowanie w przypadku zbiegu egzekucji kilku komorników.
 • Nowe uprawnienia komorników.
 • Postępowanie w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.
 • Postępowanie w przypadku alimentów na podstawie tytułu wykonawczego przedstawionego przez wierzyciela.
 • Kara pieniężna za niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych.
 • Dokonywanie potraceń dla uczestnika PPK.
 1. Tytuły oraz hierarchia dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
 • Rodzaje i jaka jest kolejność potrąceń.
 • Potrącenia alimentacyjne bez udziału komornika.
 • Zajęcie diet z tytułu podróży służbowej pracownika na należności alimentacyjne.
 • Udzielanie porządkowej kary pieniężnej a wpływ na potrącenia z wynagrodzeń.
 1. Kryteria determinujące wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika.
 • Dopuszczalna kwota potrącenia względem uzyskanego wynagrodzenia za pracę.
 • Kwota wolna od potrąceń.
 • Kwota wolna od potrąceń niewymagających zgody pracownika.
 • Kwota wolna od potrąceń dobrowolnych.
 • Uproszczony schemat czynności w zakresie potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
 • Świadczenia podlegające potrąceniu na rzecz należności alimentacyjnych do pełnej wysokości.
 1. Sposób obliczania dopuszczalnej kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
 2. Zasady obowiązujące podczas obliczania kwoty wolnej od potrąceń.
 • Wysokość kwoty wolnej od potrąceń.
 • Kwota wolna od potrąceń w razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Kwota wolna od potrąceń w pierwszym miesiącu kolejnego roku, przy przesunięciu terminu wypłat.
 1. Obliczanie kwoty potrącenia, krok po kroku.
 2. Praktyczne problemy związane z dokonywaniem potrąceń z wynagrodzenia.
 • Jak ma postąpić pracodawca w przypadku więcej niż jednego zajęcia tego samego wynagrodzenia?
 • Dokonywanie potrącenia na poczet egzekucji alimentacyjnej z kilku wypłat dokonanych w różnych dniach tego samego miesiąca.
 • Co to jest zbieg potrąceń obligatoryjnych z dobrowolnymi?
 • Czy możliwa jest egzekucja z ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?
 • Potrącenia ze świadczenia urlopowego nauczyciela.
 • Udzielanie zgody na potrącenia rat pożyczki z ZFŚS w treści umowy o pożyczkę.
 • Obliczenia i potrącenia składki związkowej.
 1. Potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy.
 • Ogólne zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy.
 • Prawidłowe dokonanie ustalenia kwoty potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy.
 • Prawidłowe ustalenie podstawy  obliczenia kwoty wolnej od potrąceń.
 1. Dokonywanie potrąceń dobrowolnych z wynagrodzenia.
 • Kwoty wolne od potrąceń a rodzaj potrącenia.
 • Zgoda pracownika na dobrowolne potrącenie.
 • Potrącenia składek związkowych, rat pożyczek ZFŚS i PKZP, ubezpieczenia grupowego itp.
 • Potrącenia rat pożyczek zaciągniętych w bankach.
 • Czym jest nadpłata wynagrodzenia i czy jest możliwość dokonania potrącenia?
 • Zbieg potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych.
 1. Dokonywanie potrąceń z zasiłków chorobowych.
 • Przepisy regulujące możliwość dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.
 • Kwota, od której ustalana jest kwota potrącenia.
 • Limity potrąceń.
 • Nowa kwota wolna od potrąceń.
 • Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku wypłaty zasiłku za część miesiąca.
 • Dobrowolne potrącenia z zasiłków.
 • Potrącenia z zasiłków w przypadku zbiegu potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych.
 • Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu.
 • Jakie są różnice między egzekucją z wynagrodzenia i zasiłku?
 1. Odpowiedzialność za uchybienie obowiązkowi dokonywania potrąceń.

 

 Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 

 

Sprawdź  nasze  pozostałe  szkolenia  oraz  opinie  uczestników:

Prawo Pracy,  Czas Pracy,  Dokumentacja Pracownicza >>

Płace,  ZFŚS,  Rozliczenia ZUS >>

HR,  ZZL >>

Przetwarzanie danych osobowych w HR,  RODO >>

 

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez Panią Iwonę NOWAK-PRZYBYLSKĄ:

 Podobało mi się:

 „Sposób i styl prowadzenia.”

 „Praktyczne podejście, energiczny rytm pracy, profesjonalizm.”

 „Przykłady z życia pomagające zapamiętać wiedzę, umiejscowić ją.”

 „Sposób wykładów, ćwiczenia.”

 „Komunikatywne przekazywanie informacji, wiadomości.”

 „Mała grupa, dobry dojazd.”

 „Praktyczne wykorzystanie wiedzy.”

 „Podobała mi się organizacja szkolenia.”

 „Komunikacja między wykładowcą a uczestnikami.”

 „Atmosfera szkolenia.”

 „Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone w przystępny sposób.”

 „Prowadzenie szkolenia oraz merytoryka wykładowcy.”

 „Wykładowca – niesamowita wiedza i kontakt z uczestnikami.”

 „Warsztatowa metoda szkolenia.”

 „Profesjonalność prowadzącego.”

 „Podejście prowadzącego do realizowanej tematyki i sposób prowadzenia szkolenia.”

 „Praktyczne spojrzenie prowadzącego poparte bogatym doświadczeniem i wiedzą.”

 „Dynamika prowadzenia zajęć.”

 „Sposób prowadzenia, prowadzący, sala szkoleniowa.”

 „Tempo prowadzenia, praktyczne przykłady.”

 „Sposób prowadzenia zajęć, organizacja.”

 „Komunikatywność prowadzącej.”

 „Przygotowanie i sposób prowadzenia przez trenera.”

 „Prowadząca ma szeroką wiedzę i potrafi w ciekawy sposób przekazać.”

 „Entuzjazm prowadzącej.”

 „Tempo i sposób prowadzenia, dużo przykładów.”

 „Wysoki poziom merytoryczny.”

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close