ZMIANY NA LISTACH PŁAC W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ KODEKSU PRACY

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

ZMIANY NA LISTACH PŁAC

W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ KODEKSU PRACY

 

5.07.2023

Warszawa oraz równocześnie online

 

Naliczenie wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji kodeksu pracy (zmiany w urlopach i nowe zasady naliczania zasiłku macierzyńskiego, ryczałt, ekwiwalent za pracę zdalną) zmiany płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r. oraz stosowanie oświadczeń podatkowych po zmianach od 1 stycznia 2023 r. – PIT-2. Nowe interpretacje urzędowe dotyczące naliczania wynagrodzeń.

Omówienie zmian przepisów mających wpływ na naliczanie wynagrodzeń wynikających z nowelizacji kodeksu pracy (zmiany w urlopach i nowe zasady naliczania zasiłku macierzyńskiego, ryczałt, ekwiwalent za pracę zdalną) zmiany płacy minimalnej od 1 lipca 2023r.

Na szkoleniu omówione zostaną.

 • Zmiany jakie należy zastosować naliczając listy płac w 2023 r. w związku ze zmianą pracy minimalnej od 1 lipca 2023 r..
 • Zasady rozliczania na listach płac nowych urlopów wprowadzonych nowelizacją kodeksu pracy.
 • Zasady rozliczania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w okresie wykonywania przez pracownika pracy zdalnej.
 • Zasady rozliczania ryczałtów i ekwiwalentów dodatkowe koszty ponoszone przez pracownika w czasie pracy zdalnej oraz ekwiwalentu za wyposażenie stanowiska pracy zdalnej.
 • Zmiany w urlopach rodzicielskich.
 • Zasady stosowania oświadczeń podatkowych mających wpływ na naliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, miedzy innymi PIT-2 (9), zarówno w czasie trwania stosunku prawnego jak i po jego ustaniu.

Program szkolenia.

 1. Wynagrodzenie za pracę.
 • Rodzaje wynagrodzeń: stała stawka miesięczna, stała stawka miesięczna godzinowa.
 • Składniki wynagrodzenia: stałe, zmienne, wymagalne, uznaniowe.
 • Wynagrodzenie chorobowe, zasiłki.
 1. Wpływ dwukrotnej zmiany minimalnego wynagrodzenia na naliczenia na liście płac.
 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Minimalna podstawa zasiłkowa.
 • Minimalna stawka godzinowa.
 • Ograniczenie wpłat na PPK.
 • Minimalna stawka do umów oświadczenie usług.
 1. Ustalanie stałego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w miesiącu w którym występowały nieobecności pracownika: zwolnienia lekarskie, urlopy bezpłatne, bezpłatny urlop opiekuńczy.
 • Zwolnienie lekarskie wyłącznie na dni robocze.
 • Zwolnienie lekarskie na 30 dni i jeden dzień pracy.
 • Obliczanie wynagrodzenia stałego przy zmianie wynagrodzenia w trakcie miesiąca.
 • Obliczanie wynagrodzenia stałego przy nawiązaniu lub rozwiązaniu stosunku pracy w trakcie miesiąca
 • Obliczanie wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik korzysta z bezpłatnego urlopu opiekuńczego
 1. Rozliczanie urlopów na liście płac.
 • Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego.
 • Zasady uwzględniania poszczególnych rodzajów składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego.
 • Wyliczenie wynagrodzenia urlopowego.
 • Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych.
 • Urlop na przełomie miesięcy.
 • Zmiana wysokość stałych składników wynagrodzenia, a wynagrodzenie urlopowe.
 • Zmiana wysokości zmiennych składników wynagrodzenia, a wynagrodzenie urlopowe.
 • Wpływ zmiany płacy minimalnej od 1 lipca na wysokość wynagrodzenia za urlop w lipcu, sierpniu i we wrześniu.
 1. Naliczanie wynagrodzenia za inne zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 • Urlop z powodu siły wyższej sposób ustalania wynagrodzenia wysokości 50% dla składników stałych i zmiennych.
 • Ustalanie wynagrodzenia za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 1. Lista płac dla pracownika wykonującego pracę zdalnie.
 • Koszty uzyskanie przychodów przy pracy zdalnej.
 • Ryczałt lub ekwiwalent za pracę zadaną (zwiększone koszty energii i Internetu).
 • Ekwiwalent za wyposażenie na własny koszt miejsca pracy do wykonywania pracy zdalnej.
 1. Zasady udzielaniu urlopu rodzicielskiego oraz sposób wypłaty za ten urlop.
 • Zmiana postaci wniosku o udzielanie części urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 • Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
 • Zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego.
 • Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 • Zmiana w przepisach o wnioskowanie i korzystanie urlopu łączonego z pracą,
 • Skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego.
 1. PIT-2 – Forma i sposób składania i stosowania w 2023 r. wniosków i oświadczeń podatkowych.
 • Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek- ulgi podatkowej u pracowników
 • Wnioskowanie o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy w 2023 r..
 • Składanie oświadczeń dotyczących uprawnień do skorzystania z Zerowego PIT: na powrót, rodzina 4+, dla pracujących seniorów.
 • Składanie wniosku o niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.
 • Składanie wniosku o niestosowanie kosztów uzyskania 50% przychodów.
 • Składanie wniosku o naliczanie podatku dla osób do 26 lat.
 • Składanie oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie – wychowujących dzieci.
 • Składanie wniosku o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%.
 • Okres obowiązywania wniosków i oświadczeń podatkowych: rok podatkowy, do odwołania.
 • Zasady stosowania wniosków i oświadczeń podatkowych po rozwiązaniu umowy o pracę.
 1. Nowe interpretacje urzędowe dotyczące naliczania wynagrodzeń.

 

 

Cena szkolenia online : 490 PLN + 23 % VAT 

Cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie elektronicznej.

 

Cena szkolenia stacjonarnego : 690 PLN + 23 % VAT 

Cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, obiad, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe i certyfikat.

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close