ZMIANY W ZASIŁKACH 2023

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

SZKOLENIA DLA WYMAGAJĄCYCH

ZMIANY W ZASIŁKACH 2023

 

w szkoleniu można uczestniczyć
stacjonarnie w Warszawie oraz równocześnie online

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas którego przedstawimy najnowsze zmiany w zasiłkach macierzyńskich oraz urlopach rodzicielskich i ojcowskich wprowadzone a także zmiany w zasadach naliczania zasiłków obowiązujące od 2022 r.

Omawiane będą zasady prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników zarówno za przepracowaną część miesiąca jak i za czas niewykonywania pracy. Przedstawimy zasady ustalania okresu zasiłkowego, ustalanie świadczeń chorobowych na przełomie roku kalendarzowego. Wytłumaczymy zasady ustalania podstawy zasiłkowej.

prowadząca

Beata TOMASZEWSKA

W programie:

 

1.   Wdrożenie Dyrektywy UE,  jej wpływ na uprawnienia rodzicielskie.

 • Zmiana postaci wniosku o udzielanie części urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 • Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
 • Zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego.
 • Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 • Zmiana w przepisach o wnioskowanie i korzystanie z urlopu łączonego z pracą.
 • Skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego.
 • Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dzieci adopcyjnych.

2.   Terminy wypłat zasiłków chorobowych.

3.   Kto jest płatnikiem zasiłków chorobowych, zasady ustalania.

4.   Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń.

 • Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy.
 • Zasiłek opiekuńczy.
 • Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego).
 • Świadczenie rehabilitacyjne.

5.    Okres wyczekiwania na prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

6.    Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w różnych przypadkach
(np.: zwolnienia lekarskie przypadające tylko na dni robocze, choroba przez 30 dni i jeden dzień wykonywania pracy).

7.    Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia:

Okres, z którego ustalana jest podstawa wymiaru:

 • podstawowy okres do ustalenia podstawy wymiaru,
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej np.: urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
 • zatrudnienie w trakcie miesiąca,
 • choroba w pierwszym miesiącu ubezpieczenia,
 • choroba w drugim miesiącu ubezpieczenia,
 • nieobecnościach pracownika w miesiącach w okresie ustalenia podstawy wymiaru zasiłków,
 • zmiana wymiaru etatu.

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków oraz wynagrodzenia chorobowego:

 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
 • zapisy stosowane w przepisach o wynagrodzeniu, które dają możliwość wliczenia składników do podstawy zasiłków lub to uniemożliwiają,
 • sposób postępowania przy braku jednoznacznych zapisów w przepisach wewnątrzzakładowych,
 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
 • zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w zależności od ich rodzaju – stałe czy zmienne,
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w wysokości faktycznie wypłaconej,
 • brak jednoznacznego zapisu o proporcjonalnym pomniejszeniu, a prawo do uzupełnienia składnika wynagrodzenia,
 • sposób uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • sposób uwzględniania składników przysługujących do określonego terminu,
 • zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
 • minimalna podstawa zasiłkowa w 2023 r przy dwukrotnej zmianie wynagrodzenia minimalnego.

8.    Zasady liczenia okresu zasiłkowego.

9.    Świadczenia chorobowe
– wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne.

 • Przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują.
 • Wynagrodzenie chorobowe / zasiłek chorobowy – przełom roku.
 • Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego
  (okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jego waloryzacji).

10.  Zasiłek opiekuńczy.

 • Uprawnienia do zasiłku.
 • Okres wypłaty.
 • Limity dni zasiłku opiekuńczego.
 • Krąg osób uprawnionych d zasiłku opiekuńczego.
 • Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.

11.  Uprawnienia rodzicielskie:

Urlop macierzyński.

 • Zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka są w szpitalu.

Urlop rodzicielski.

 • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu.
 • Możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców.

Urlop ojcowski.

 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego.

12. Potrącenia z naliczonych zasiłków.

 

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close