Konferencja: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2018 – JAK PRAWIDŁOWO STOSOWAĆ PRZEPISY RODO oraz KRAJOWE

Data:
23 - 24.05.2018
Miejsce:
Warszawa Hotel Marriott*****
Ilość dni:
2
Cena:
1250 zł + 23% VAT 1650 zł + 23% VAT
Prowadzący:
mec. Agnieszka MENCEL, mec. Łukasz CZYNIENIK, mec. Maciej DUDEK, mec. Maciej KUBIAK, mec. Łukasz MIĘTKOWSKI, Jakub SZAJDZIŃSKI
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

KONFERENCJA 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2018  

– JAK PRAWIDŁOWO STOSOWAĆ PRZEPISY RODO oraz KRAJOWE


Warszawa,  23 – 24.05.2018 r., Hotel Marriott *****

 

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej organizowanej przez Dom Wiedzy konferencji.

Celem naszego majowego spotkania jest przedstawienie:

 • Najnowszych Zmian w zakresie Ochrony Danych Osobowych, 
 • Prawidłowej Interpretacji przepisów RODO oraz krajowych, 
 • Praktycznych Wskazówek jak radzić sobie z problemami Ochrony Danych Osobowych.

W programie przewidujemy następujące zagadnienia:

 • Nowe zasady przetwarzania danych osobowych.

 • Obowiązki Administratora Danych oraz podmiotu przetwarzającego (procesora).
   
 • Prawa osób przy przetwarzaniu danych przez administratora – Profilowanie jako ukryta forma przetwarzania danych osobowych.

 • Powierzenie przetwarzania danych a ich udostępnienie – właściwe rozróżnienie instytucji prawnych.

 • Rodzaje odpowiedzialności i wynikające z nich sankcje i skutki prawne.

 • Dotychczasowe wewnętrzne procedury dotyczące ochrony danych osobowych.

 • Rola, obowiązki, uprawnienia IOD – prawidłowa komunikacja pomiędzy IOD a innymi działami.

 • Przetwarzanie danych osobowych w dziale HR.

 • Organ Nadzorczy – nowy zakres kompetencji.

 

Do prowadzenia poszczególnych tematów zaprosiliśmy ekspertów praktyków, którzy na co dzień doradzają swoim klientom jak prawidłowo stosować przepisy w zakresie Ochrony Danych Osobowych, są to:


 

Poniżej przedstawiam szczegółowy program konferencji. 

Zapraszam do udziału i mam nadzieję do zobaczenia na konferencji,

Serdecznie pozdrawiam,  Mariusz Staniurski

 

Program konferencji:

 

Nowe zasady przetwarzania danych osobowych.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych według RODO i ich praktyczne zastosowanie:
 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 • ograniczenie celu,
 • minimalizacja danych,
 • prawidłowość,
 • ograniczenie przechowywania,
 • integralność i poufność.
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych według dotychczas obowiązujących przepisów – różnice oraz praktyczny wydźwięk zmian.
 2. Rozliczalność administratora danych osobowych.

prowadzenie: Jakub SZAJDZIŃSKI
Partner Zarządzający ENSIS Kancelaria Prawna Cioczek & Szajdziński Sp.j.

 

Obowiązki Administratora Danych oraz podmiotu przetwarzającego (procesora).

 1. Wybór właściwego podmiotu przetwarzającego dane osobowe – odpowiedzialność i konsekwencje po stronie administratora.
 2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO (forma oraz niezbędne elementy).
 3. Współpraca administratora oraz podmiotu przetwarzającego w realizacji obowiązków określonych w RODO.
 4. Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz podmiot przetwarzający.
 5. Obowiązki administratora oraz podmiotu przetwarzającego w przypadku incydentów naruszenia danych osobowych.
 6. Możliwości korzystania przez podmiot przetwarzający z usług innego podmiotu przetwarzającego (podpowierzenie).
 7. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych administratora oraz podmiotu przetwarzającego na gruncie RODO.

prowadzenie: mec. Maciej KUBIAK, mec. Maciej DUDEK
Adwokat, Wspólnik w Kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy
Radca prawny w Kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

 

Prawa osób przy przetwarzaniu danych przez administratora – Profilowanie jako ukryta forma przetwarzania danych osobowych.

 1. Profilowanie – „tworzenie sylwetki klienta” albo Business Intelligence (przegląd pojęć i aktualnego stanu prawnego).
 2. Zagrożenia związane z profilowaniem i zautomatyzowanym przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych zgodne z RODO (definicje, różnice, uprawniania podmiotów danych).
 4. Dodatkowe obowiązki związane z profilowaniem (obowiązek informacyjny, podstawa prawna profilowania, Privacy Impact Assessment).
 5. Profilowanie w praktyce, czyli jak zgodnie z prawem wykorzystywać profilowanie dla różnych celów (np. marketing, ocena ryzyka kredytowego, ubezpieczeniowego, zapobieganie oszustwom, etc.).

prowadzenie: mec. Łukasz CZYNIENIK
Radca prawny w Kancelarii DLA Piper Wiater sp.k.

 

Powierzenie przetwarzania danych a ich udostępnienie – właściwe rozróżnienie instytucji prawnych.

 1. Określenie charakterystyki obu instytucji – podobieństwa i różnice.
 2. Podstawy prawne udostępniania danych na zewnątrz – zachowanie właściwej formy i treści z uwzględnieniem zasady rozliczalności.
 3. Umowa powierzenia przetwarzania danych – kiedy należy ją stosować i co powinna zawierać po zmianie przepisów.
 4. Przykłady stosunków prawnych przy których mamy do czynienia z udostępnieniem albo powierzeniem przetwarzania danych.

prowadzenie: mec. Łukasz MIĘTKOWSKI
Adwokat specjalizujący się w Ochronie Danych Osobowych.

 

Dotychczasowe wewnętrzne procedury dotyczące ochrony danych osobowych.

 1. Drogowskaz proceduralny – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 2. Dotychczasowe wymogi dotyczące dokumentacji wewnętrznej: Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, Ewidencja osób upoważnionych.
 3. Dotychczasowe wymogi dotyczące środków technicznych oraz organizacyjnych bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
 5. Odnotowywanie udostępniania danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych według dotychczasowych zasad.
 6. RODO a procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych przez ich administratorów – ogólny charakter rozporządzenia, a wymagania stawiane administratorom danych osobowych.
 7. Privacy by design, privacy by default.
 8. Rejestr czynności przetwarzania.
 9. Ocena skutków przetwarzania dla ich bezpieczeństwa.
 10. Inspektor ochrony danych (IOD).
 11. Pozostałe wymagania stawiane administratorowi danych osobowych przez RODO.

prowadzenie: Jakub SZAJDZIŃSKI
Partner Zarządzający ENSIS Kancelaria Prawna Cioczek & Szajdziński Sp.j.

 

Rodzaje odpowiedzialności i wynikające z nich sankcje i skutki prawne.

 1. Odpowiedzialność administracyjna wynikająca z decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – rodzaje decyzji oraz ich przedmiot.
 2. Konsekwencje negatywnych decyzji administracyjnych dla ADO w postaci nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.
 3. Odpowiedzialność służbowa i dyscyplinarna personelu ADO.
 4. Odpowiedzialność cywilna – odszkodowanie i zadośćuczynienie w kontekście nowych zasad wynikających z RODO.
 5. Odpowiedzialność karna – słuszność zastosowania oraz jej kształt na podstawie ustawy krajowej.

prowadzenie: mec. Łukasz MIĘTKOWSKI
Adwokat specjalizujący się w Ochronie Danych Osobowych.

 

Przetwarzanie danych osobowych w dziale HR.

 1. Rekrutacja – legalne przetwarzanie danych kandydatów do pracy według RODO.
 2. Jakie dane pracowników można przetwarzać, w tym dane szczególnych kategorii.
 3. Kiedy zbierać zgody pracownika i jak powinny one brzmieć.
 4. Obowiązek informacyjny w stosunku do pracownika.
 5. Nowe uprawnienia pracowników do kontroli ich własnych danych osobowych: wgląd i prostowanie danych, prawo do bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu, przenoszenie danych, profilowanie.
 6. Outsourcing danych kadrowych – nowe wymogi umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 7. Monitoring – co można monitorować w zakładzie pracy, a co w terenie? Odcisk palca i GPS.

prowadzenie: mec. Agnieszka MENCEL
Adwokat kierujący praktyką TMT/IP warszawskiego biura Linklaters.

 

Rola, obowiązki, uprawnienia IOD – prawidłowa komunikacja pomiędzy IOD a innymi działami.

 1. ABI a IOD – porównanie obu stanowisk i funkcji z wyszczególnieniem zadań i obowiązków.
 2. Kwalifikacje zawodowe IOD – czy każdy może pełnić taką funkcję.
 3. Obligatoryjność i fakultatywność powołania IOD – właściwa interpretacja przepisów RODO w odniesieniu do ustawy krajowej i wytycznych unijnych.
 4. Pozycja IOD w strukturze organizacyjnej podmiotu – wpływ wydawanych decyzji i zaleceń na pracowników i działy ADO.
 5. Współpraca i właściwa komunikacja z działem IT oraz dotychczasowym ASI.

prowadzenie: mec. Łukasz MIĘTKOWSKI
Adwokat specjalizujący się w Ochronie Danych Osobowych.

 

Prezes Urzędu – Nowy Organ Nadzorczy – Zakres kompetencji.

 1. Pozycja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w porównaniu z GIODO – co ulega zmianie.
 2. Obowiązki nałożone mocą RODO – komunikaty, wytyczne, zalecenia, udział przy tworzeniu kodeksów postępowań.
 3. Postępowanie kontrolne i jego konsekwencje.
 4. Postępowanie w przedmiocie naruszenia danych osobowych – nowe propozycje struktury postępowania administracyjnego i wydawanych rozstrzygnięć.

prowadzenie: mec. Łukasz MIĘTKOWSKI
Adwokat specjalizujący się w Ochronie Danych Osobowych.

 

Konferencja prowadzona będzie w sposób aktywny, umożliwiający zadawanie pytań w trakcie omawiania poszczególnych tematów.

Konferencja rozpocznie się 23.05 o godz. 9.30, planowane zakończenie 24.05 ok. godz. 16.00.

 

Nocleg

Dla wszystkich uczestników zainteresowanych noclegiem w Hotelu Marriott***** wynegocjowaliśmy specjalną cenę promocyjną:
– pokój jednoosobowy: 550 PLN netto (+ 8% VAT) za dobę,
– pokój dwuosobowy: 590 PLN netto (+ 8% VAT) za dobę.

Ilość pokoi jest ograniczona.

W przypadku zainteresowania noclegiem w Hotelu Marriott***** prosimy o jak najszybszy kontakt.

Uczestnikom zainteresowanym noclegiem w innych hotelach służymy pomocą w  dokonaniu rezerwacji.

 

DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU  22 668 50 00

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji naszych konferencji:

„Wysoki poziom wykładowców.”

„Konkretne omawianie tematów, umiejętność odpowiedzi na pytania padające z sali.”

„Organizacja techniczna, wykładowcy i ich zaangażowanie.”

„Podejście prowadzących do tematyki – odpowiadanie na pytania.”

„Doświadczona kadra szkoleniowa.”

„Bardzo dobra merytoryka prowadzących.”

„Różnorodność tematów i osób prowadzących.”

„Profesjonalizm osób prowadzących.”

„Jakość wykładów, zakres i tematy.”

„Ciekawe wykłady, profesjonalni wykładowcy.”

„Bardzo dobra atmosfera.”

„Podobało mi się, że wykładowcy posiadają wysoki poziom wiedzy.”

„Dobór wykładowców, wysokiej klasy specjalistów.”

„Trzymanie się ram czasowych, organizacja szkolenia.”

„Praktyczne porady w zakresie zwalniania pracowników i godzin nadliczbowych.”

„Profesjonalizm + doświadczenie prowadzących.”

„Sposób prowadzenia zajęć, dobra organizacja. ciekawa tematyka, przygotowanie osób prowadzących.”

„Opieka nad uczestnikami ze strony organizatorów.”

„Bardzo dobry dobór prelegentów! Brawo!”

„Szeroki zakres tematów.”

„Materiały, podejście prowadzących, możliwość zadawania pytań.”

„Dyskusja, możliwość konsultacji.”

„Tematyka i organizacja.”

„Poziom merytoryczny.”

„Wszystko na wysokim poziomie.”

„Bardzo profesjonalne przygotowanie.”

„Lokalizacja, całość organizacyjna.”

„Świetna organizacja.”

„Jak zwykle mistrzostwo!”

„Kontrola czasu, zgodność treści poruszanych przez prowadzących z tematyką szkolenia.”

„Stała „obsada” prowadzących.”

„Sprawny przebieg informacji o kolejnych punktach szkolenia.”

„Merytoryka wykładowców, organizacja szkolenia.”

 „Różnorodność tematyki.”

 „Zakres tematów.”

 „Dynamizm, miejsce.”

 „Lokalizacja i materiały.”

 „Zagadnienia, prelegenci.”

 „Dobór osób prowadzących poszczególne części konferencji.”

 „Uprzejmość, profesjonalizm.”

 „Sposób prezentacji.”

„Organizacja, opieka na bardzo wysokim poziomie zachęca do udziału w kolejnych szkoleniach.”

 „Konferencję prowadzą eksperci.”

 „Organizacja, dobór zagadnień i prelegentów.”

 „Kilka zagadnień poruszanych w ramach jednej konferencji.”

 „Fachowcy z kompleksową wiedzą i umiejętnością nawiązywania kontaktu z uczestnikami.”

„Możliwość spotkania z praktykami.”

„Przygotowanie merytoryczne wykładowców.”

„Dobór prelegentów.”

„Możliwość indywidualnego kontaktu z prelegentami, lokalizacja w centrum (komunikacja).”

„Sprawna organizacja, bardzo dobry dobór prowadzących.”

„Bardzo dokładnie wyjaśnione trudne kwestie związane ze zmianami w PP.”

„Organizacja szkolenia; materiały szkoleniowe.”

„Różnorodna tematyka.”

„Profesjonalne podejście do organizacji.”

„Wspaniała obsada wykładowców – ich wiedza i doświadczenie.”

„Wszystko super!”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close