OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA HR – REWOLUCJA W PRZEPISACH , Warszawa, Katowice, Poznań

Data:
23.04.2018
Miejsce:
Poznań
Ilość dni:
1
Cena:
590 zł + 23% VAT
Prowadzący:
mec. Martyniusz RAK
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA HR

– REWOLUCJA W PRZEPISACH


Szkolenie to realizujemy w  następujących miastach:Warszawa:  
23.04 (brak miejsc),     24.04,     14.05,    15.05,    21.05,    19.06

Poznań:    23.04,    22.05,    20.06

Katowice:    22.05,    19.06


szczegóły w zakładce  „POZOSTAŁE TERMINY”

 

Nadchodzi rewolucja w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Od 25 maja 2018 zacznie w Polsce obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO, które spowoduje uchylenie dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz wymusi uchwalenie nowej ustawy, jak również ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, modyfikującej szereg aktów prawnych w odniesieniu do przetwarzania danych zgodnie z RODO, w tym w szczególności związanych z szeroko pojętym prawem pracy. 

Należy już teraz przygotować organizację do nowych regulacji, szczególnie że kary przewidziane za naruszenie przepisów mogą sięgnąć 20 000 000 EUR. 

Każdy pracodawca jest administratorem danych który ma obowiązek gromadzić, przechowywać, zabezpieczać i udostępniać dane osobowe osób zatrudnionych lub współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Jest to o tyle ważkie, iż właśnie wśród danych kadrowych pojawia się najwięcej tzw. danych wrażliwych stanowiących w myśl RODO szczególną kategorią danych. 

Przepisy projektowanej ustawy o ochronie danych osobowych, proponowane zmiany w prawie pracy, jak i przepisy RODO nakładają na pracodawców szereg obowiązków związanych zapewnieniem zgodności z prawem prowadzonych w działach personalnych procesów. Przepisy te obligują do realizacji obowiązków informacyjnych w stosunku do kandydatów do pracy oraz pracowników, odpowiedniego zabezpieczania danych, zawarcia umów powierzenia przetwarzania danych w przypadku korzystania z usług zewnętrznych podmiotów realizujących usługi na zlecenie pracodawcy, np. serwis usług IT, usługi BHP, prowadzenie zewnętrznego archiwum, outsourcing księgowości i płac, mając na uwadze, że treść minimalnych zapisów  w umowach powierzenia została rozszerzona na gruncie RODO.  

Przygotowanie do wdrożenia i właściwego stosowania RODO wymaga współpracy wszystkich komórek w organizacji. Wsparcie ze strony Działów HR, które na co dzień przetwarzają jedne z najbardziej wrażliwych danych w organizacjach będzie nieodzowne.

Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie obszarów stwarzających największe ryzyko, zapewniając jednocześnie uzyskanie konkretnych wskazówek związanych z prawidłowym sposobem postępowania w sytuacjach typowych dla pracy działów kadrowo-płacowych.


W programie:

 

Wpływ przepisów RODO, nowej ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych na procesy przetwarzania danych osobowych w działach personalnych.

 • Osoby odpowiedzialne za procesy przetwarzania danych oraz określone prawem obowiązki tych osób: Inspektor Ochrony Danych, Administrator Systemu Informatycznego.
 • Obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.


Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją i zatrudnieniem.

 • Nowe rozumienie pojęć dane osobowe i szczególnie kategorie danych w myśl RODO.
 • Zmiany w przepisach krajowych dotyczące danych osób rekrutowanych oraz pracowników, które może przetwarzać pracodawca:
   – nowy katalog danych osobowych,
   – kiedy wymagana jest zgoda pracownika,
   – jakich danych nie wolno przetwarzać nawet za zgodą pracownika,
   – monitoring w miejscu pracy – jak powinien funkcjonować,
   – możliwość żądania dokumentów weryfikacyjnych,
   – przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Dopuszczalność przechowywania określonych dokumentów, m.in.: skanów/kserokopii dowodów osobistych, aktów małżeństwa, zgonów.
 • Czas przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy z uwzględnieniem zasad wynikających z RODO – czy sama zgoda wystarczy.
 • Publikowanie/przechowywanie zdjęć kandydatów oraz pracowników.
 • Dane biometryczne w zatrudnieniu – kiedy dopuszczalne, a kiedy nie.

 

Obowiązki pracodawcy jako administratora danych.

 • Zasady przetwarzania danych z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO (m.in. zasada minimalizacji, prawidłowości, rozliczalności).
 • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO – nowe podstawy przetwarzania danych, w tym formuła zgody.
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych – czego dotyczyć ma rejestr i kto jest zwolniony z jego prowadzenia.
 • Prawidłowe wykonanie oceny skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych.
 • Wykonywanie obowiązku informacyjnego pierwotnego i wtórnego – poszerzenie klauzul informacyjnych oraz wprowadzenie terminów na jego wykonanie.
 • Obowiązki i zakres odpowiedzialności osób przetwarzających dane (m.in. nadawanie upoważnień, prowadzenie rejestru osób upoważnionych).
 • Wymagania formalne dot. dokumentacji wewnętrznej – co zostanie z polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 • Zasady zabezpieczania danych kadrowych przetwarzanych w formie papierowej (segregatory, akta osobowe) i elektronicznej (systemy kadrowo-płacowe).
 • Korzystanie z usług firm zewnętrznych (m.in. rekrutacja i zatrudnienie) – udostępnienie, czy powierzenie przetwarzania.
 • Przetwarzanie danych przy korzystaniu z agencji pracy tymczasowej.


Udostępnianie danych.

 • Organy państwowe i samorządowe.
 • Banki i podmioty zewnętrzne (opieka medyczna, karty sportowe).
 • Związki zawodowe i rady pracowników.
 • Członkowie rodziny i inne osoby fizyczne.
 • Grupy kapitałowe i inne podmioty – przekazywanie danych z uwzględnieniem zmian, wynikających z RODO.


Prawa pracowników, których dane są przetwarzane przez pracodawcę.

 • Obowiązek udzielania informacji zgodnie z RODO – kiedy stosujemy.
 • Dobra osobiste i prawo do ochrony wizerunku.
 • Prawo do prywatności przejawiające się m. in. w zakresie wymagania od pracownika nieadekwatnych danych.


Monitorowanie pracownika w miejscu pracy.

 • Monitoring wewnętrzny – czy można w ten sposób kontrolować wykonywanie pracy.
 • Poczta elektroniczna i Internet.
 • GPS i inne.


Kontrola ze strony organu nadzorczego.

 • Przygotowanie do kontroli.
 • Postępowanie kontrolne – podobieństwa i różnice w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym.
 • Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych.
 • Sankcje za ewentualne naruszenie przepisów.
 • Kary finansowe nakładane przez Prezesa Urzędu (do 20 mln euro) – podstawy, warunki, wysokość i wyłączenia.

Cena: 590 PLN + 23 % VAT 

Cena: 590 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.


dodatkowo polecamy


Konferencja


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2018

– JAK PRAWIDŁOWO STOSOWAĆ PRZEPISY RODO oraz KRAJOWE


sprawdź program >>

 

 

Polecamy także:

Szkolenia Prawo Pracy, Czas Pracy >>

Szkolenia Kadry i Płace, ZFŚS, Ubezpieczenia >>

Szkolenia HR, ZZL >>

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników wcześniejszych szkoleń: 
 Podobało mi się:

„Tempo szkolenia”,

„Mała grupa, dobrze przygotowani prowadzący, dobry obiad”,

„Miejsce, wyposażenie, obsługa organizacyjna”,

„Przykłady z życia”,

„Przygotowanie prowadzących / Bardzo dobry serwis kawowy”,

„Szkolenie zorganizowane b. dobrze”,

„Prowadzenie i przekazanie wiedzy”,

„Wykład otwarty / możliwość zadawania pytań”,

„Liczne przykłady odzwierciedlające konkretne sytuacje wykorzystywania danych osobowych”,

„Szkolenie merytoryczne, konkretne”,

„Merytoryka, sposób prowadzenia”,

„Zakres tematyki szkolenia, sposób prowadzenia szkolenia”.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close