OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA HR – NAJNOWSZE ZMIANY RODO oraz KRAJOWE

Data:
26.11.2018
Miejsce:
Warszawa, sale szkoleniowe Puławska14
Ilość dni:
1
Cena:
590 zł + 23% VAT
Prowadzący:
mec. Łukasz MIĘTKOWSKI
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA HR – NAJNOWSZE ZMIANY

RODO oraz KRAJOWE


Warszawa:
   26.11,  17.12

 


Od 25 maja br. obowiązują przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO, wraz z zupełnie Nową krajową Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, modyfikującą szereg aktów prawnych w odniesieniu do przetwarzania danych zgodnie z RODO, w tym w szczególności związanych z szeroko pojętym prawem pracy. 

Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, odnoszące się także do prawa pracy, jak i przepisy samego RODO nakładają na pracodawców szereg obowiązków związanych z zapewnieniem zgodności z prawem prowadzonych w działach personalnych procesów.  

Nowe zasady i wytyczne obligują do realizacji obowiązków informacyjnych w stosunku do kandydatów do pracy oraz pracowników, odpowiedniego zabezpieczania danych, zawarcia umów powierzenia przetwarzania danych w przypadku korzystania z usług zewnętrznych podmiotów realizujących usługi na zlecenie pracodawcy, np. serwis usług IT, usługi BHP, prowadzenie zewnętrznego archiwum, outsourcing księgowości i płac, mając na uwadze, że treść minimalnych zapisów w umowach powierzenia została rozszerzona na gruncie RODO.  

Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie obszarów stwarzających największe ryzyko, zapewniając jednocześnie uzyskanie konkretnych wskazówek związanych z prawidłowym sposobem postępowania w sytuacjach typowych dla pracy działów kadrowo-płacowych.


W programie:

1. Wpływ przepisów RODO i Nowej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. na procesy przetwarzania danych osobowych w działach personalnych.

 • Osoby odpowiedzialne za procesy przetwarzania danych oraz określone prawem obowiązki tych osób: Inspektor Ochrony Danych, Inspektor Systemu Informatycznego.
 • Obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją i zatrudnieniem.

 • Nowe rozumienie pojęć dane osobowe i szczególne kategorie danych w myśl RODO.
 • Zmiany w przepisach krajowych dotyczące danych osób rekrutowanych oraz pracowników, które może przetwarzać pracodawca:
  – nowy katalog danych osobowych,
  kiedy wymagana jest zgoda pracownika i na przetwarzanie jakich danych (wizerunek, e-mail. telefon),
  – kategorie danych, których nie wolno przetwarzać nawet za zgodą pracownika,
  – monitoring w miejscu pracy – jak powinien funkcjonować zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy,
  – monitoring służbowej poczty elektronicznej – nowe przepisy regulujące i akty wewnętrzne, orzeczenia ETPCZ,
  – inne rodzaje monitoringu pracodawcy przewidziane w nowych przepisach prawa pracy,
  – możliwość żądania dokumentów weryfikacyjnych, brak możliwości kserowania dokumentacji,
  – przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Dopuszczalność przechowywania określonych dokumentów, m.in.: skanów/kserokopii dowodów osobistych, aktów małżeństwa, zgonów.
 • Sposób komunikacji z pracownikiem i przekazywania jego danych, w tym danych sensytywnych (paski wynagrodzeń, PIT, formularze ZUS itp.)
 • Czas przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy z uwzględnieniem zasad wynikających z RODO – czy sama zgoda wystarczy i na co (rekrutacja a przedawnienie dochodzenia roszczeń).
 • Publikowanie/przechowywanie zdjęć kandydatów oraz pracowników.
 • Dane biometryczne w zatrudnieniu – kiedy dopuszczalne, a kiedy nie.

3. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych.

 • Zasady przetwarzania danych z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO (m.in. zasada minimalizacji, prawidłowości, rozliczalności).
 • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO – nowe podstawy przetwarzania danych, w tym formuła zgody.
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych – czego dotyczyć ma rejestr i kto jest zwolniony z jego prowadzenia.
 • Wykonywanie obowiązku informacyjnego pierwotnego i wtórnego – poszerzenie klauzul informacyjnych oraz wprowadzenie terminów na jego wykonanie.
 • Obowiązki i zakres odpowiedzialności osób przetwarzających dane (m.in. nadawanie upoważnień, prowadzenie rejestru osób upoważnionych).
 • Wymagania formalne dot. dokumentacji wewnętrznej – co zostanie z polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, kiedy istnieje oblig jej prowadzenia.
 • Zasady zabezpieczania danych kadrowych przetwarzanych w formie papierowej (segregatory, akta osobowe) i elektronicznej (systemy kadrowo-płacowe).
 • Korzystanie z usług firm zewnętrznych (m.in. rekrutacja i zatrudnienie) – udostępnienie, czy powierzenie przetwarzania.
 • Przetwarzanie danych przy korzystaniu z agencji pracy tymczasowej.

4. Udostępnianie danych.

 • Organy państwowe i samorządowe.
 • Banki i podmioty zewnętrzne (opieka medyczna, karty sportowe).
 • Związki zawodowe i rady pracowników.
 • Członkowie rodziny i inne osoby fizyczne.
 • Grupy kapitałowe i inne podmioty – przekazywanie danych z uwzględnieniem zmian, wynikających z RODO.

5. Prawa pracowników, których dane są przetwarzane przez pracodawcę.

 • Obowiązek udzielania informacji zgodnie z RODO – kiedy stosujemy.
 • Dobra osobiste i prawo do ochrony wizerunku.
 • Prawo do prywatności przejawiające się m. in. w zakresie wymagania od pracownika nieadekwatnych danych.

6. Kontrola ze strony organu nadzorczego.

 • Przygotowanie do kontroli.
 • Postępowanie kontrolne – podobieństwa i różnice w porównaniu
  z dotychczasowym stanem prawnym.
 • Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych.
 • Sankcje za ewentualne naruszenie przepisów.
 • Kary finansowe nakładane przez Prezesa Urzędu (do 20 mln euro) – podstawy, warunki, wysokość i wyłączenia.

 


Cena: 590 PLN + 23 % VAT 

Cena: 590 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.


Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00


Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 

Polecamy także:

Szkolenia Prawo Pracy, Czas Pracy >>

Szkolenia Kadry i Płace, ZFŚS, Ubezpieczenia >>

Szkolenia HR, ZZL >>

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników wcześniejszych szkoleń: 
 Podobało mi się:

„Tempo szkolenia”,

„Mała grupa, dobrze przygotowani prowadzący, dobry obiad”,

„Miejsce, wyposażenie, obsługa organizacyjna”,

„Przykłady z życia”,

„Przygotowanie prowadzących / Bardzo dobry serwis kawowy”,

„Szkolenie zorganizowane b. dobrze”,

„Prowadzenie i przekazanie wiedzy”,

„Wykład otwarty / możliwość zadawania pytań”,

„Liczne przykłady odzwierciedlające konkretne sytuacje wykorzystywania danych osobowych”,

„Szkolenie merytoryczne, konkretne”,

„Merytoryka, sposób prowadzenia”,

„Zakres tematyki szkolenia, sposób prowadzenia szkolenia”.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close