OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA HR – PO OSTATNICH ZMIANACH

Data:
22.01.2019
Miejsce:
Warszawa, sale szkoleniowe Puławska14
Ilość dni:
1
Cena:
590 zł + 23% VAT
Prowadzący:
mec. Łukasz MIĘTKOWSKI
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA HR

– PO OSTATNICH ZMIANACH


Od 25 maja br. obowiązują przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO, wraz z zupełnie Nową krajową Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, modyfikującą szereg aktów prawnych w odniesieniu do przetwarzania danych zgodnie z RODO, w tym w szczególności związanych z szeroko pojętym prawem pracy. 

Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, odnoszące się także do prawa pracy, jak i przepisy samego RODO nakładają na pracodawców szereg obowiązków związanych z zapewnieniem zgodności z prawem prowadzonych w działach personalnych procesów.  

Nowe zasady i wytyczne obligują do realizacji obowiązków informacyjnych w stosunku do kandydatów do pracy oraz pracowników, odpowiedniego zabezpieczania danych, zawarcia umów powierzenia przetwarzania danych w przypadku korzystania z usług zewnętrznych podmiotów realizujących usługi na zlecenie pracodawcy, np. serwis usług IT, usługi BHP, prowadzenie zewnętrznego archiwum, outsourcing księgowości i płac, mając na uwadze, że treść minimalnych zapisów w umowach powierzenia została rozszerzona na gruncie RODO.  

Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie obszarów stwarzających największe ryzyko, zapewniając jednocześnie uzyskanie konkretnych wskazówek związanych z prawidłowym sposobem postępowania w sytuacjach typowych dla pracy działów kadrowo-płacowych.


W programie:

1. Wpływ przepisów RODO i Nowej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych na procesy przetwarzania danych osobowych w działach personalnych.

 • Osoby odpowiedzialne za procesy przetwarzania danych oraz określone prawem obowiązki tych osób: Inspektor Ochrony Danych, Inspektor Systemu Informatycznego.
 • Obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją i zatrudnieniem.

 • Nowe rozumienie pojęć dane osobowe i szczególne kategorie danych w myśl RODO.
 • Zmiany w przepisach krajowych dotyczące danych osób rekrutowanych oraz pracowników, które może przetwarzać pracodawca:
  – nowy katalog danych osobowych,
  kiedy wymagana jest zgoda pracownika i na przetwarzanie jakich danych (wizerunek, e-mail. telefon),
  – kategorie danych, których nie wolno przetwarzać nawet za zgodą pracownika,
  – monitoring w miejscu pracy – jak powinien funkcjonować zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy,
  – monitoring służbowej poczty elektronicznej – nowe przepisy regulujące i akty wewnętrzne, orzeczenia ETPCZ,
  – inne rodzaje monitoringu pracodawcy przewidziane w nowych przepisach prawa pracy,
  – możliwość żądania dokumentów weryfikacyjnych, brak możliwości kserowania dokumentacji,
  – przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Dopuszczalność przechowywania określonych dokumentów, m.in.: skanów/kserokopii dowodów osobistych, aktów małżeństwa, zgonów.
 • Sposób komunikacji z pracownikiem i przekazywania jego danych, w tym danych sensytywnych (paski wynagrodzeń, PIT, formularze ZUS itp.)
 • Czas przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy z uwzględnieniem zasad wynikających z RODO – czy sama zgoda wystarczy i na co (rekrutacja a przedawnienie dochodzenia roszczeń).
 • Publikowanie/przechowywanie zdjęć kandydatów oraz pracowników.
 • Dane biometryczne w zatrudnieniu – kiedy dopuszczalne, a kiedy nie.

3. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych.

 • Zasady przetwarzania danych z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO (m.in. zasada minimalizacji, prawidłowości, rozliczalności).
 • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO – nowe podstawy przetwarzania danych, w tym formuła zgody.
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych – czego dotyczyć ma rejestr i kto jest zwolniony z jego prowadzenia.
 • Wykonywanie obowiązku informacyjnego pierwotnego i wtórnego – poszerzenie klauzul informacyjnych oraz wprowadzenie terminów na jego wykonanie.
 • Obowiązki i zakres odpowiedzialności osób przetwarzających dane (m.in. nadawanie upoważnień, prowadzenie rejestru osób upoważnionych).
 • Wymagania formalne dot. dokumentacji wewnętrznej – co zostanie z polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, kiedy istnieje oblig jej prowadzenia.
 • Zasady zabezpieczania danych kadrowych przetwarzanych w formie papierowej (segregatory, akta osobowe) i elektronicznej (systemy kadrowo-płacowe).
 • Korzystanie z usług firm zewnętrznych (m.in. rekrutacja i zatrudnienie) – udostępnienie, czy powierzenie przetwarzania.
 • Przetwarzanie danych przy korzystaniu z agencji pracy tymczasowej.

4. Udostępnianie danych.

 • Organy państwowe i samorządowe.
 • Banki i podmioty zewnętrzne (opieka medyczna, karty sportowe).
 • Związki zawodowe i rady pracowników.
 • Członkowie rodziny i inne osoby fizyczne.
 • Grupy kapitałowe i inne podmioty – przekazywanie danych z uwzględnieniem zmian, wynikających z RODO.

5. Prawa pracowników, których dane są przetwarzane przez pracodawcę.

 • Obowiązek udzielania informacji zgodnie z RODO – kiedy stosujemy.
 • Dobra osobiste i prawo do ochrony wizerunku.
 • Prawo do prywatności przejawiające się m. in. w zakresie wymagania od pracownika nieadekwatnych danych.

6. Kontrola ze strony organu nadzorczego.

 • Przygotowanie do kontroli.
 • Postępowanie kontrolne – podobieństwa i różnice w porównaniu
  z dotychczasowym stanem prawnym.
 • Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych.
 • Sankcje za ewentualne naruszenie przepisów.

 


Cena: 590 PLN + 23 % VAT 

Cena: 590 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.


Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00


Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 

Polecamy także:

Szkolenia Prawo Pracy, Czas Pracy >>

Szkolenia Kadry i Płace, ZFŚS, Ubezpieczenia >>

Szkolenia HR, ZZL >>

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników wcześniejszych szkoleń: 
 Podobało mi się:
 • profesjonalizm,
 • wysoka komunikatywność,
 • przykłady z życia,
 • otwarta dyskusja,
 • zaangażowanie prowadzącego, wiedza, kompetencje i kontakt z uczestnikami,
 • organizacja jak zwykle na wysokim poziomie,
 • kazusy,
 • świetne przygotowanie merytoryczne prowadzącego,
 • energia,
 • szerokie spojrzenie na temat,
 • omówienie wielu przykładów i przepisów,
 • sposób prowadzenia, przekazania wiedzy,
 • nie było pytania bez odpowiedzi,
 • sposób prowadzenia,
 • uzyskałam wszystkie informacje w tym temacie,
 • merytoryczne, dynamiczne, możliwość konsultacji,
 • trudny temat-odniesienie, porównanie dwóch regulacji prawnych,
 • atmosfera – dotyczy zarówno osób organizujących jak i trenera,
 • wykładowca bardzo ciekawie omówił tematykę szkolenia,
 • sposób podejścia prowadzącego do uczestników,
 • pytania otwarte, dyskusja,
 • zwięzłość treści,
 • przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej, zabezpieczenie logistyczne,
 • materiał bardzo pomocne do wykorzystania w pracy bieżącej,
 • szkolenie opatrzone przykładami,
 • wykładowca, sala, jedzenie, kącik kawowy,
 • zaangażowanie prowadzącego,
 • prowadzenie wykładów,
 • posiłki, miejsce szkolenia,
 • sposób prowadzenia zajęć,
 • formą przekazania wiadomości – zwięźle i na temat,
 • precyzyjność,
 • zaangażowanie prowadzącego w odpowiedzi słuchaczy,
 • komunikacja z prowadzącym,
 • życiowe podejście do tematu.

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close