PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW I KANDYDATÓW – NOWELIZACJA KODEKSU PRACY

Data:
05.07.2019
Miejsce:
Warszawa, sale szkoleniowe Puławska14
Ilość dni:
1
Cena:
590 zł + 23% VAT
Prowadzący:
mec. Łukasz MIĘTKOWSKI
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRACOWNIKÓW I KANDYDATÓW

– NOWELIZACJA KODEKSU PRACY

 

19 kwietnia br. ukazał się Dziennik Ustaw wprowadzający najnowsze zmiany do Kodeksu Pracy w zakresie Ochrony Danych Osobowych, obowiązują one od 4 maja.

Zmiany obejmują m.in.:

 • wskazanie danych osobowych, które są niezbędne do pozyskania przez pracodawcę w związku z podejmowaniem przez niego działań przed zawarciem umowy o pracę oraz po jej zawarciu,
 • uregulowano kwestię przetwarzania danych wrażliwych,
 • możliwość pobierania danych biometrycznych od pracownika w sytuacjach, w których podanie takich danych będzie niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony,
 • wprowadzono regulację wyłączającą możliwość stosowania monitoringu pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej oraz doprecyzowano przepisy dotyczące instalacji monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarnych.

Przeprowadzone zostały już także pierwsze kontrole oceniające wdrożenie i przestrzeganie przepisów RODO oraz krajowej ustawy o ochronie danych osobowych, które w przypadku niespełnienia nakładanych wymogów i zadań mogą wiązać się z nałożeniem wysokich kar.

Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie obszarów stwarzających największe ryzyko, zapewniając jednocześnie uzyskanie konkretnych wskazówek związanych z prawidłowym sposobem postępowania w sytuacjach typowych dla pracy działów kadrowo-płacowych, a ponadto umożliwi pozyskanie stosownej dokumentacji celem jej wdrożenia w zakładzie pracy.


W programie:

 

Nowelizacja przepisów prawa pracy w związku z RODO.

 1. Kategorie danych pozyskiwane przez Pracodawcę.
 2. Zgoda pracownika – wniosek Pracodawcy oraz inicjatywa własna.
 3. Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika.
 4. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w tym biometrycznych.
 5. Dane pozyskiwane w celu udzielenia świadczeń socjalnych oraz dokumentacja dowodowa i jej przechowywanie.

 

Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją – Poradnik dla Pracodawców – stosowanie i praktyka.

 1. Nowe rozumienie pojęć i szczególnie kategorie danych w myśl RODO.
 2. Proces rekrutacyjny – właściwe przygotowanie i narzędzia:
 • jakich danych można wymagać od kandydata do pracy,
 • czy zgoda w rekrutacji jest wymagana i na jakie dane,
 • o czym przyszły pracodawca musi poinformować kandydata,
 • rekrutacje wieloetapowe – badania, testy, assessment center – czy są legalne,
 • proces rekrutacyjny tradycyjny oraz elektroniczny,
 • rekrutacje ukryte oraz pośrednictwo rekrutacyjne.
 1. Przebieg rekrutacji:
 • dane zawarte w CV oraz liście motywacyjnym – podstawy przetwarzania,
 • rekomendacje i referencje – możliwość weryfikacji – tzw. „czarny wywiad”,
 • rozmowa rekrutacyjna, jej przebieg i pozyskiwane dane,
 • sprawdzanie kandydata w Internecie i gromadzenie danych,
 • okres retencji danych kandydatów,
 • ewentualne roszczenia kandydata a obowiązek usunięcia danych
  – kontrowersje w kontekście ochrony interesów Pracodawcy,
 • tworzenie list osób niepożądanych,
 • otrzymywanie CV poza procesem rekrutacyjnym oraz rekrutacja ciągła.

 

Dane osobowe pracowników przetwarzane w związku z zatrudnieniem – wytyczne i zalecenia UODO.

Stosunek pracy jako podstawa przetwarzania danych pracowników:

 • dane wynikające z kodeksu pracy i nowelizowanych przepisów,
 • zgoda pracownika na wizerunek – kiedy wymagana i w jakich okolicznościach,
 • dane kontaktowe prywatne – bieżący kontakt z pracownikiem, komunikacja elektroniczna, przesyłanie dokumentów,
 • listy obecności i inne systemy weryfikacji czasu pracy,
 • dokumenty rekrutacyjne w aktach osobowych,
 • legalność kserowania i skanowania dokumentów tożsamości i aktów stanu cywilnego,
 • monitoring w miejscu pracy i poza nim – monitoring wizyjny, poczty elektronicznej i Internetu, lokalizatory GPS, nagrywanie rozmów,
 • obowiązek informacyjny dla pracowników – w jaki sposób go wykonać, czy wymagane jest jego potwierdzenie,
 • przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych pracowniczych.

 1. Procedura właściwego przekazywania danych na zewnątrz.
 2. Przekazywanie danych w zakresie świadczeń medycyny pracy.
 3. Udostępnianie danych organom publicznym i urzędom.
 4. Dane pracownika udostępniane bankom i instytucjom finansowym, podmiotom świadczącym usługi dodatkowej opieki medycznej, kart sportowych, itp.
 5. Przepływ danych pomiędzy Pracodawcą a organizacją związkową.
 6. Powierzenie przetwarzania danych w ramach usług podwykonawczych i outsourcingu.
 7. Przekazywanie danych w ramach grupy kapitałowej.

 

Obowiązki pracodawcy jako administratora danych – wskazówki praktyczne.

 

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W SZKOLENIU >>

 


Cena: 590 PLN + 23 % VAT 

Cena: 590 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.


Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00


Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 

Polecamy także:

Szkolenia Prawo Pracy, Czas Pracy >>

Szkolenia Kadry i Płace, ZFŚS, Ubezpieczenia >>

Szkolenia HR, ZZL >>

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników wcześniejszych szkoleń: 
 Podobało mi się:
 • „Profesjonalizm”,
 • „Wysoka komunikatywność”,
 • „Przykłady z życia”,
 • „Otwarta dyskusja”,
 • „Zaangażowanie prowadzącego, wiedza, kompetencje i kontakt z uczestnikami”,
 • „Organizacja jak zwykle na wysokim poziomie”,
 • „Kazusy”,
 • „Świetne przygotowanie merytoryczne prowadzącego”,
 • „Energia”,
 • „Szerokie spojrzenie na temat”,
 • „Omówienie wielu przykładów i przepisów”,
 • „Sposób prowadzenia, przekazania wiedzy”,
 • „Nie było pytania bez odpowiedzi”,
 • „Sposób prowadzenia”,
 • „Uzyskałam wszystkie informacje w tym temacie”,
 • „Merytoryczne, dynamiczne, możliwość konsultacji”,
 • „Trudny temat-odniesienie, porównanie dwóch regulacji prawnych”,
 • „Atmosfera – dotyczy zarówno osób organizujących jak i trenera”,
 • „Wykładowca bardzo ciekawie omówił tematykę szkolenia”,
 • „Sposób podejścia prowadzącego do uczestników”,
 • „Pytania otwarte, dyskusja”,
 • „Zwięzłość treści”,
 • „Przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej, zabezpieczenie logistyczne”,
 • „Materiał bardzo pomocne do wykorzystania w pracy bieżącej”,
 • „Szkolenie opatrzone przykładami”,
 • „Wykładowca, sala, jedzenie, kącik kawowy”,
 • „Zaangażowanie prowadzącego”,
 • „Prowadzenie wykładów”,
 • „Formą przekazania wiadomości – zwięźle i na temat”,
 • „Precyzyjność”,
 • „Zaangażowanie prowadzącego w odpowiedzi słuchaczy”,
 • „Komunikacja z prowadzącym”,
 • „Życiowe podejście do tematu”.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close