CZAS PRACY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Data:
05.11.2024
Miejsce:
Warszawa oraz Online
Ilość dni:
1
Cena stacjonarna:
690 pln + 23% VAT
Cena online:
490 pln + 23% VAT
Prowadzący:
Monika FRĄCZEK
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH

 

CZAS PRACY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

– JAK PRAWIDŁOWO PLANOWAĆ I ROZLICZAĆ – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

 

TERMINY

5.11.2024  Warszawa oraz online

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie zasad planowania i rozliczania czasu pracy w szeroko rozumianych urzędach i ich jednostkach organizacyjnych.

W jego trakcie poruszone będą problematyczne kwestie związane z organizowaniem czasu pracy przez tę szczególną grupę pracodawców, w tym planowanie dnia wolnego, gdy święto przypada w sobotę, tworzenie harmonogramów np. dla pracowników portierni czy ochrony, rozliczanie dodatkowej pracy pracownika zatrudnionego na część etatu, wyjścia prywatne.

W ramach szkolenia omawiana jest problematyka czasu pracy w służbie cywilnej. 

 

W programie:

 1. Jakie są obowiązki informacyjne w zakresie czasu pracy?
 • Czy urząd (jednostka organizacyjna) będzie musiał stosować rozkłady czasu pracy zdefiniowane w nowych przepisach o elastycznej organizacji pracy? W jakich przypadkach i na jakich zasadach może nastąpić odmowa?
 • Gdzie trzeba będzie przechowywać wnioski o elastyczną organizację pracy?
 • Na jakich zasadach pracownik (urzędnik) może stosować uprawnienia, które mają wpływ na jego czas pracy?
 1. Problematyka planowania czasu pracy, w tym:
 • Jakie są zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracowników (urzędników)?
 • Jak długi okres rozliczeniowy może być stosowany w urzędzie (jednostce)?
 • Jacy pracownicy (urzędnicy) mogą odmówić pracy w porze nocnej po zmianie przepisów?
 • Czy w urzędach (jednostkach organizacyjnych) trzeba oznaczać rodzaj dnia wolnego?
 • Jakie są zasady planowania czasu pracy, gdy święto przypada w sobotę?
 • Czy w urzędach można planować „długie” weekendy?
 • Jak się „planuje” czas pracy, gdy pracownik (urzędnik) jest zatrudniony w zadaniowym czasie pracy?
 1. Problematyka list obecności, w tym:
 • Czy trzeba mieć listę obecności, gdy stosowany jest ruchomy czas pracy?
 • Czy trzeba prowadzić listę obecności pracownikom pracującym zdalnie?
 • Czy trzeba prowadzić listę obecności pracującym w zadaniowym czasie pracy?
 • Czy zaznaczać w ewidencji czasu pracy dni pracy zdalnej i stacjonarnej?
 • Czy trzeba w ewidencji czasu pracy zaznaczać pracę zdalną okazjonalną?
 1. W jakich przypadkach konieczne jest tworzenie harmonogramów (grafików) czasu pracy konkretnego pracownika/urzędnika?
 2. Jakie są szczególne zasady organizowania czasu pracy pracowników/urzędników niepełnosprawnych?
 • Jak powinno być sformułowane orzeczenie lekarskie, żeby pracownik/urzędnik niepełnosprawny mógł pracować w takim samym czasie pracy, jak pracownik/urzędnik pełnosprawny?
 • Czy pracownik (urzędnik) niepełnosprawny może jednostronnie zrezygnować z możliwości pracy nadliczbowej? (stanowisko GIP)
 1. Jakie są zasady wyjść prywatnych i innych zwolnień od pracy, w tym:
 • W jakiej postaci ma być złożony wniosek o wyjście prywatne? Czy w przypadku pracy zdalnej taki wniosek może być elektroniczny?
 • Jakie są ograniczenia w odpracowywaniu wyjść prywatnych? Jaki jest termin na odpracowanie wyjścia prywatnego?
 • Jak poprawnie zaznaczyć wyjścia prywatne i ich odpracowanie w ewidencji czasu pracy pracownika/urzędnika?
 • Jakie są zasady odpracowania wyjścia prywatnego przez pracowników objętych zakazem albo ograniczeniem wykonywania pracy nadliczbowej oraz innych pracowników, którzy, co do zasady, nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin na dobę?
 • Na jakich zasadach pracownicy (urzędnicy) korzystają ze zwolnienia w powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych?
 1. Praca w godzinach nadliczbowych – definicja i dopuszczalność wykonywania takiej pracy, w tym:
 • W jakich przypadkach pracownicy i urzędnicy mogą pracować w godzinach nadliczbowych?
 • Czy polecenie pracy nadliczbowej musi mieć określoną postać?
 1. Ograniczenia i zakazy pracy nadliczbowej w tym:
 • Jakie ograniczenia w poleceniu pracy nadliczbowej wynikają z przepisów o odpoczynku dobowym i tygodniowym?
 • Ile maksymalnie można polecić godzin nadliczbowych w okresie rozliczeniowym?
 • W jakich przypadkach nie można wydać polecenia pracy nadliczbowej, a jakich trzeba mieć zgodę pracownika/urzędnika?
 1. Jakie są zasady poprawnego rekompensowania pracy nadliczbowej w administracji? w tym:
 • Jak się rekompensuje pracę nadliczbową w zależności od przepisów stosowanych do danego pracownika (urzędnika)?
 • Jakie dokumenty potrzebne są do prawidłowej rekompensaty?
 • Czy pracownikom samorządowym oddaje się dni wolne w granicach okresu rozliczeniowego?
 • Jakie są odrębności w rekompensowaniu pracy nadliczbowej kadrze kierowniczej urzędów (jednostek organizacyjnych)?
 • Czy jeżeli praca nadliczbowa miała miejsce w porze nocnej – to przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej?
 1. Jak rozliczać i ewidencjonować pracę ponadwymiarową pracownika / urzędnika zatrudnionego na część etatu?
 • Kiedy pracownik (urzędnik) świadczy pracę ponadwymiarową i czym ona różni się od pracy nadliczbowej?
 • Jakie są zasady jej poprawnego rekompensowania?
 1. Jakie są zasady polecania, rozliczania i ewidencjonowania dyżuru?
 • Kiedy można polecić dyżur pracownikowi (urzędnikowi)?
 • Jak należy zrekompensować czas dyżuru?
 • Jak się ewidencjonuje dyżur?
 • Jak ma się dyżur do okresu odpoczynku? (orzecznictwo Sądu Najwyższego, stanowisko Ministerstwa Pracy).
 1. Jak się rozlicza czas pracy, gdy pracownik / urzędnik brał udział w szkoleniach lub odbywał podróż służbową?
 • Ile rodzajów szkoleń można odbywać w urzędzie (jednostce)? Jakie są zasady zaliczania szkoleń do czasu pracy?
 • Jacy pracownicy (urzędnicy mogą odmówić wyjazdu w podróż służbową?
 • Jak traktować podróż służbową w dniu wolnym?
 • Jak ustalić podróż służbową, gdy pracownik/urzędnik jest zatrudniony w ruchomym czasie pracy?
 • Jak postąpić, gdy pracownik (urzędnik) odbywał podróż służbową w nocy a przed rozpoczęciem dniówki?

 

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 

Sprawdź pozostałe nasze szkolenia z obszarów:

Prawo Pracy, Czas Pracy >>

Kadry i Płace >>

HR, ZZL >>

Ochrona Danych Osobowych, RODO >>

Dla Administracji Publicznej >>

Video Szkolenia >>


Poniżej przedstawiamy opinie ze szkoleń prowadzonych przez p.. Monikę Frączek:
 

 • „Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia.”
 • „Szkolenie jest bardzo dobrze zorganizowane, prowadzący kompetentny, ciekawie prowadzi zajęcia.”
 • „Osoba prowadząca szkolenie.”
 • „Styl prowadzenia szkolenia.”
 • „Konkretne odpowiedzi i bardzo dobra znajomość.”
 • „Duża ilość praktycznych przykładów.”
 • „Kompetencja i doświadczenie wykładowcy, ciekawe kazusy.”
 • „Powoływanie się na orzecznictwo.”
 • „Dopasowanie trenera do grupy, sposób prowadzenia.”
 • „Komunikatywność wykładowcy.”
 • „Wiedza prowadzącego, tempo szkolenia, tematyka.”
 • „Bardzo czytelny sposób prowadzenia prowadzącego.”
 • „Zrozumiale i prostym językiem przedstawione zagadnienia oraz z przykładami.”
 • „Dobry prowadzący i obsługa szkolenia.”
 • „Sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę.”
 • „Wysoki poziom przekazywanej wiedzy przez prowadzącego.”
 • „Sposób prowadzenia szkolenia, rzeczowe przykłady.”
 • „Organizacja szkolenia idealna, bez zarzutu.”
 • „Organizacja, sposób prowadzenia.”
 • „Prosty sposób omawiania zagadnień.”
 • „Bardzo jasno i na przykładach przedstawiano poszczególne sytuacje.”
 • „Elastyczny sposób prowadzenia szkolenia dostosowany do sugestii uczestników.” 
 • „Konkretnie, szczegółowo.” 
 • „Przekazywanie wiedzy przez prowadzącego.” 
 • „Sposób prowadzenia szkolenia – mobilizowanie uczestników do myślenia i udzielania odpowiedzi.”
 • „Forma prowadzenia szkolenia.”
 • „Kontakt prowadzącego z uczestnikami.”
 • „Sposób prowadzenia szkolenia – dynamika, ekspresja, przykłady z życia.”
 • „Odpowiadanie na pytania uczestników.”
 • „Zawartość merytoryczna przekazanych materiałów.”
 • „Czas trwania szkolenia, forma warsztatów.”
 • „Podejście aktywizujące osoby prowadzącej szkolenie.”
 • „Przygotowanie prowadzącego.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close