CZAS PRACY DLA PRAKTYKÓW – AKTUALNE PROBLEMY I WSKAZÓWKI ICH ROZWIĄZANIA

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

 

CZAS  PRACY  DLA  PRAKTYKÓW

– aktualne problemy i wskazówki ich rozwiązania

 

 23 – 24.11.2020 r.

w szkoleniu można wziąć udział stacjonarnie w Warszawie

lub  ONLINE z możliwością zadawania pytań prelegentom

 

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w unikatowym spotkaniu skierowanym do praktyków zajmujących się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy.
Nasze spotkanie to wyjątkowa okazja aby wyjaśnić najbardziej skomplikowane przypadki występujące w codziennej praktyce.
Do prowadzenia poszczególnych tematów zaprosiliśmy uznanych ekspertów z zakresu czasu pracy. Ich doświadczenie zawodowe jest gwarancją, że na Państwa pytania zostaną udzielone odpowiedzi na najwyższym poziomie.

Eksperci naszej konferencji:

 

W programie przewidujemy m.in. następujące zagadnienia:

 

 • JAK PRAWIDŁOWO PLANOWAĆ CZAS PRACY – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ,
  CZEGO NALEŻY UNIKAĆ, NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY.

 • ROZLICZANIE CZASU PRACY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH I W DNIACH WOLNYCH.

 • CZAS PRACY KADRY KIEROWNICZEJ – PRACA ZA DARMO – PRAWDA CZY FAŁSZ.

 • SZKOLENIA, WYJAZDY INTEGRACYJNE, PODRÓŻE SŁUŻBOWE A CZAS PRACY.

 • PRAWIDŁOWA EWIDENCJA CZASU PRACY – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ.

 • ZAPISY W REGULAMINIE PRACY ORAZ ICH WPŁYW NA PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE CZASU PRACY W ORGANIZACJI.

 • PRACOWNICY „MOBILNI” – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ ABY NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW.

Zapraszam do udziału i mam nadzieję do zobaczenia stacjonarnie lub online,
Serdecznie pozdrawiam, Mariusz Staniurski

 

Szczegółowy program:

JAK PRAWIDŁOWO PLANOWAĆ CZAS PRACY – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ,
CZEGO NALEŻY UNIKAĆ, NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY.

 1. Nominał a norma – zasady ustalania maksymalnej liczby godzin zaplanowanych w harmonogramie.
 2. W jaki sposób odznaczać symbole dni wolnych oraz dni pracy aby nie podpaść inspektorowi pracy. 
 3. Odpoczynki – analiza zasad odstępów pomiędzy dniówkami roboczymi w harmonogramie czasu pracy. 
 4. Zmiany w harmonogramie – jak, kiedy, ile. 
 5. Harmonogram a ewidencja – zasady prawidłowego porównywania tych dokumentów. 

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

ROZLICZANIE CZASU PRACY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH I W DNIACH WOLNYCH.

 1. Zasady zlecenia pracy w nadgodzinach i w dni wolne od pracy (czy pracownik może odmówić wykonania takiej pracy).
 2. Zasady udzielania czasu wolnego od pracy za pracę w nadgodzinach (wolne na pisemny wniosek pracownika i z inicjatywy pracodawcy).
 3. Wypłacanie wynagrodzenia za nadgodziny:
 • termin wypłaty,
 • zasady ustalania normalnego wynagrodzenia za nadgodziny,
 • zasady ustalania dodatków za nadgodziny.
 1. Rozliczanie pracy w dni wolne nie będące niedzielami, świętami i tzw. wolnymi sobotami.
 2. Czas pracy a okres rozliczeniowy.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

CZAS PRACY KADRY KIEROWNICZEJ – PRACA ZA DARMO PRAWDA CZY FAŁSZ.

 1. Pracownik na stanowisku kierowniczym a normy czasu pracy.
 2. Zadaniowy system czasu pracy.
 3. Prawo do godzin nadliczbowych.
 4. Zasady pracy w dniu w wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
 5. Zasady pracy w niedziele i święta.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

ZAPISY W REGULAMINIE PRACY ORAZ ICH WPŁYW NA PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE CZASU PRACY W ORGANIZACJI.

 1. Prawidłowe zasady oznaczania godzin rozpoczynania i kończenia pracy po ostatniej nowelizacji. 
 2. Przerwy w pracy – jak skutecznie nimi zarządzać. 
 3. Zasady zlecania nadgodzin – papier, elektronika czy słowo? Możliwość odmówienia.
 4. Systemy i rozkłady czasu pracy – prawidłowe zasady sporządzania zapisów.
 5. Ustalanie optymalnych okresów rozliczeniowych i prawidłowe ich zapisywanie w regulaminie. 

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

PRACOWNICY „MOBILNI” – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ ABY NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW.

 1. Miejsce pracy pracownika mobilnego.
 2. Zadaniowy czas pracy a pracownik mobilny.
 3. Jaki system czasu pracy jest najbardziej efektywny przy zatrudnieniu pracownika mobilnego.
 4. Nadzór nad pracą pracownika.
 5. Godziny nadliczbowe przy pracy mobilnej, czy występują i zasady ich rozliczania.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

SZKOLENIA, WYJAZDY INTEGRACYJNE, PODRÓŻE SŁUŻBOWE A CZAS PRACY.

 1. Podróż służbowa – definicja.
 2. Szkolenia obligatoryjne i fakultatywne a czas pracy.
 3. Wyjazdy integracyjne – prawo czy obowiązek.
 4. Czas pracy na wyjazdach integracyjnych.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

PRAWIDŁOWA EWIDENCJA CZASU PRACY – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ.

 1. Jakie dane trzeba zapisywać w ewidencji czasu pracy?
 2. Jak się oznacza w ewidencji czasu pracy dni wolne i absencje (w tym np. podróże służbowe)?
 3. Jak wygląda ewidencja czasu pracy kadry zarządzającej?
 4. Jak wygląda ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy?
 5. Jakie dokumenty trzeba dołączać do ewidencji czasu pracy?
 6. Czy harmonogramy czasu pracy muszą być dołączane do ewidencji czasu pracy?
 7. Które dokumenty tworzone w związku z udzieleniem dwóch dni wolnych z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat muszą być dołączane do ewidencji czasu pracy?
 8. Czy wniosek o wolne z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych i o wyjście prywatne musi być pisemny?
 9. W jakich przypadkach i jak często trzeba drukować ewidencję czasu pracy?
 10. Czy można mieć tylko ewidencję czasu pracy w postaci elektronicznej, a pozostałe dokumenty gromadzić w segregatorach?
 11. Kto odpowiada za błędy w ewidencji czasu pracy, a kto za nieprawidłowe jej przechowywanie?
 12. Jakie dokumenty są przechowywane poza dokumentacją pracowniczą dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy i w jakich przypadkach są to wnioski o ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, zmianę systemu czasu pracy oraz zgoda na pracę w godzinach nadliczbowych?

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspert prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Szkolenie prowadzone będzie w sposób aktywny, umożliwiający zadawanie pytań w trakcie omawiania poszczególnych tematów.

Rozpoczęcie 23.11 o godz. 9.30, planowane zakończenie 24.11 ok. godz. 16.00.

 

 

Cena udziału stacjonarnego

1.550 PLN + 23 % VAT.

Cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

 

Cena udziału Online

890 PLN + 23 % VAT.

Cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat.

 

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu  22 668 50 00

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji naszych konferencji:

„Wysoki poziom wykładowców.”

„Konkretne omawianie tematów, umiejętność odpowiedzi na pytania padające z sali.”

„Organizacja techniczna, wykładowcy i ich zaangażowanie.”

„Podejście prowadzących do tematyki – odpowiadanie na pytania.”

„Doświadczona kadra szkoleniowa.”

„Bardzo dobra merytoryka prowadzących.”

„Różnorodność tematów i osób prowadzących.”

„Profesjonalizm osób prowadzących.”

„Jakość wykładów, zakres i tematy.”

„Ciekawe wykłady, profesjonalni wykładowcy.”

„Bardzo dobra atmosfera.”

„Podobało mi się, że wykładowcy posiadają wysoki poziom wiedzy.”

„Dobór wykładowców, wysokiej klasy specjalistów.”

„Trzymanie się ram czasowych, organizacja szkolenia.”

„Praktyczne porady w zakresie zwalniania pracowników i godzin nadliczbowych.”

„Profesjonalizm + doświadczenie prowadzących.”

„Sposób prowadzenia zajęć, dobra organizacja. ciekawa tematyka, przygotowanie osób prowadzących.”

„Opieka nad uczestnikami ze strony organizatorów.”

„Bardzo dobry dobór prelegentów! Brawo!”

„Szeroki zakres tematów.”

„Materiały, podejście prowadzących, możliwość zadawania pytań.”

„Dyskusja, możliwość konsultacji.”

„Tematyka i organizacja.”

„Poziom merytoryczny.”

„Wszystko na wysokim poziomie.”

„Bardzo profesjonalne przygotowanie.”

„Lokalizacja, całość organizacyjna.”

„Świetna organizacja.”

„Jak zwykle mistrzostwo!”

„Kontrola czasu, zgodność treści poruszanych przez prowadzących z tematyką szkolenia.”

„Stała „obsada” prowadzących.”

„Sprawny przebieg informacji o kolejnych punktach szkolenia.”

„Merytoryka wykładowców, organizacja szkolenia.”

 „Różnorodność tematyki.”

 „Zakres tematów.”

 „Dynamizm, miejsce.”

 „Lokalizacja i materiały.”

 „Zagadnienia, prelegenci.”

 „Dobór osób prowadzących poszczególne części konferencji.”

 „Uprzejmość, profesjonalizm.”

 „Sposób prezentacji.”

„Organizacja, opieka na bardzo wysokim poziomie zachęca do udziału w kolejnych szkoleniach.”

 „Konferencję prowadzą eksperci.”

 „Organizacja, dobór zagadnień i prelegentów.”

 „Kilka zagadnień poruszanych w ramach jednej konferencji.”

 „Fachowcy z kompleksową wiedzą i umiejętnością nawiązywania kontaktu z uczestnikami.”

„Możliwość spotkania z praktykami.”

„Przygotowanie merytoryczne wykładowców.”

„Dobór prelegentów.”

„Możliwość indywidualnego kontaktu z prelegentami, lokalizacja w centrum (komunikacja).”

„Sprawna organizacja, bardzo dobry dobór prowadzących.”

„Bardzo dokładnie wyjaśnione trudne kwestie związane ze zmianami w PP.”

„Organizacja szkolenia; materiały szkoleniowe.”

„Różnorodna tematyka.”

„Profesjonalne podejście do organizacji.”

„Wspaniała obsada wykładowców – ich wiedza i doświadczenie.”

„Wszystko super!”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close