CZAS PRACY DLA PRAKTYKÓW – warsztaty 2 dniowe

Data:
18 - 19.04.2018
Miejsce:
Warszawa, sale szkoleniowe Puławska14
Ilość dni:
2
Cena:
1100 zł + 23% VAT
Prowadzący:
mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy
WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH


CZAS PRACY DLA PRAKTYKÓW

–  warsztaty 2 dniowe

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kompleksowych warsztatach dla osób zajmujących się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy w organizacji.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, omawiane są praktyczne przykłady z życia, a uczestnicy samodzielne wykonywać będą różnego rodzaju ćwiczenia i zadania, aby nabyć umiejętności w zakresie samodzielnego planowania i rozliczania czasu pracy w swoich organizacjach.

 

prowadzący:  mec. Piotr Wojciechowski


W programie:

PLANOWANIE CZASU PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM RUCHOMEJ DOBY PRACOWNICZEJ ORAZ RÓŻNYCH OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH CZASU PRACY.

 1. Planowanie czasu pracy.
 • Właściwy dobór systemów i okresów rozliczeniowych do potrzeb danego zakładu pracy.
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie.
 • Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji.
 • Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika.
 • Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy.
 • Brak obowiązków sporządzania harmonogramów czasu pracy.
 • Planowanie odpoczynku.
 • Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy.
 • Definicja dnia wolnego od pracy.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy (dla kogo ma być prowadzona, zakres jej prowadzenia, zwolnienia z obowiązku jej prowadzenia).
 1. Rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia.
 • Rozliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia.
 • Zaliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy.
 • Czas przejazdów a czas pracy.
 • Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia.
 • Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej.
 • Rekompensowanie podróży służbowej – diety, wynagrodzenie i inne należności.
 1. Zasady sporządzania prawidłowych zapisów z zakresu czasu pracy w praktyce na wybranych przykładach.
 • Sporządzanie grafików, harmonogramów, rozkładów czasu pracy.
 • Prawidłowe sporządzanie ewidencji czasu pracy.
 • Sporządzanie zapisów obowiązującego układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i innych niezbędnych formularzy i druków z zakresu czasu pracy.

ROZLICZANIE CZASU PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM ZADANIOWEGO SYSTEMU CZASU PRACY I ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ.

 1. Zarządzanie pracą nadliczbową.
 • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.
 • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy.
 • Godziny nadliczbowe z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy
  – różnice pomiędzy interpretacją PIP i MRPiPS i praktyczne ich konsekwencje.
 • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych
  dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 1. Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę i święto oraz w porze nocnej.
 • Ustalanie normalnego wynagrodzenia za nadgodziny.
 • Ustalanie wysokości dodatków za godziny nadliczbowe – 50% czy 100%?
 • Ustalanie dodatku za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia.
 • Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy.
 • Zasady rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (sobota), tj. rekompensata godzinami i dniami, sposób wynagradzania za pracę w dniu wolnym (sobota).
 • Metody dostosowywania niedziel i świąt do organizacji czasu pracy.
 • Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto.
 • Rekompensowanie pracy w porze nocnej.
 • Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej.
 • Ograniczenia pracy w porze nocnej a praca zmianowa.
 • Prawidłowe ustalanie pory nocnej.
 1. Czas pracy kadry zarządzającej a praca w godzinach nadliczbowych.
 • Kim są pracownicy zarządzający?
 • Kiedy zarządzającym należą się dodatki za nadgodziny – stanowisko PIP i SN.
 • Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę?
 1. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć.
 • Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie.
 • Osoby ponoszące odpowiedzialność.
 • Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna.

 

WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE ZOSTAŁY WYSOKO OCENIONE PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

 


Cena: 1100 PLN + 23 % VAT

Cena: 1100 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.


Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE


Inne szkolenia z tego zakresu:

 

CZAS PRACY DLA POCZĄTKUJĄCYCH – kompleksowe warsztaty 3 dniowe

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA od A do Z – po najnowszych zmianach

PRAWO PRACY z mec. Anną TELEC

PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY – jak prawidłowo stosować przepisy k.p.

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH – kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw

Szczegóły w zakładce Szkolenia Prawo Pracy, Czas Pracy >>


polecamy także:

Szkolenia Kadry i Płace, ZFŚS, Ubezpieczenia, Płatnik >>

Szkolenia HR, ZZL >>

Szkolenia Ochrona danych osobowych dla HR,  RODO >>

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez mec. Piotra WOJCIECHOWSKIEGO:

 Podobało mi się:
 • „Praktyczne spojrzenie prowadzącego poparte bogatym doświadczeniem i wiedzą.”
 • „Podejście prowadzącego do realizowanej tematyki, sposób prowadzenia szkolenia.”
 • „Przygotowanie prowadzącego, analiza konkretnych przypadków.”
 • „Prowadzący, bardzo konkretna osoba.”
 • „Miejsce, lunche, sprawne przeprowadzenie szkolenia, prowadzący.”
 • „Rozmowy z uczestnikami.”
 • „Profesjonalność prowadzącego.”
 •  „Metoda warsztatowa szkolenia.”
 •  „Styl prowadzenia szkolenia – interakcja w uczestnikami”
 •  „Mała grupa, przykłady z życia.”
 •  „Materiały szkoleniowe, możliwość zadania pytań, dyskusja, lunch.”
 •  „Sposób prowadzenia szkolenia, duża wiedza prowadzącego, warsztatowy charakter szkolenia.”
 •  „Sposób prowadzenia, kontakt z uczestnikami.”
 •  „Forma przygotowanych materiałów.”
 •  „Podejście mecenasa i gotowość do udzielania odpowiedzi.”
 •  „Wyczerpująca informacja zwrotna od momentu przesłania zgłoszenia, bardzo dobrze przygotowane materiały, bardzo dobry poczęstunek, a przede wszystkim bardzo miła obsługa uczestników szkolenia.”
 •  „Organizacja szkolenia.”
 •  „Współpraca ze słuchaczami.”
 •  „Przykłady.”
 •  „Interakcja prowadzącego z uczestnikami, case-study.”
 •  „Umiejętność przekazywania wiedzy.”
 •  „Interaktywny charakter szkolenia.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close