CZAS PRACY – JAK PRAWIDŁOWO PLANOWAĆ I ROZLICZAĆ

Data:
24 - 25.06.2024
Miejsce:
Warszawa oraz Online
Ilość dni:
2
Cena stacjonarna:
1390 pln + 23% VAT
Cena online:
990 pln + 23% VAT
Prowadzący:
mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy
WARSZTATY  DLA  NAJBARDZIEJ  WYMAGAJĄCYCH


CZAS PRACY
– JAK PRAWIDŁOWO PLANOWAĆ I ROZLICZAĆ

 

TERMINY

24 – 25.06.2024  Warszawa oraz Online
23 – 24.09.2024  Warszawa oraz Online
26 – 27.11.2024  Warszawa oraz Online

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w naszych cyklicznie organizowanych warsztatach poświęconych planowaniu
i rozliczaniu czasu pracy.

Szkolenie nasze adresujemy do osób zajmujących się planowaniem oraz rozliczaniem czasu pracy w organizacji.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, omawiane są praktyczne przykłady z życiaa uczestnicy wykonywać będą różnego rodzaju ćwiczenia i zadania, aby nabyć lub uzupełnić umiejętności w zakresie samodzielnego planowania i rozliczania czasu pracy.

W czasie szkolenia omówione zostaną również zasady zarządzania czasem pracy w formule pracy zdalnej w oparciu o konkretne studia przypadku.   

Wszystkie poprzednie edycje tego szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników.

 

W programie:

 1. PLANOWANIE CZASU PRACY.
 • Właściwy dobór systemów i okresów rozliczeniowych do potrzeb danego zakładu pracy.
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie.
 • Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji.
 • Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika.
 • Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy.
 • Brak obowiązków sporządzania harmonogramów czasu pracy.
 • Planowanie odpoczynku.
 • Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy.
 • Definicja dnia wolnego od pracy.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy (dla kogo ma być prowadzona, zakres jej prowadzenia, zwolnienia z obowiązku jej prowadzenia).
 1. ROZLICZANIE CZASU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ, DYŻURU, SZKOLENIA.
 • Rozliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia.
 • Zaliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy.
 • Czas przejazdów a czas pracy.
 • Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia.
 • Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej.
 • Rekompensowanie podróży służbowej – diety, wynagrodzenie i inne należności.
 1. ZASADY SPORZĄDZANIA PRAWIDŁOWYCH ZAPISÓW Z ZAKRESU CZASU PRACY NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH.
 • Sporządzanie grafików, harmonogramów, rozkładów czasu pracy.
 • Prawidłowe sporządzanie ewidencji czasu pracy.
 • Sporządzanie zapisów obowiązującego układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i innych niezbędnych formularzy i druków z zakresu czasu pracy.
 1. ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY PRZY PRACY ZDALNEJ.
 • Preferowane systemy czasu pracy przy pracy zdalnej.
 • Początek i koniec dnia pracy przy pracy zdalnej.
 • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych przy pracy zdalnej.
 1. ZARZĄDZANIE PRACĄ NADLICZBOWĄ.
 • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.
 • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy.
 • Godziny nadliczbowe z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy – różnice pomiędzy interpretacją PIP i MPiPS
  i praktyczne ich konsekwencje.
 • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 1. ZASADY REKOMPENSATY ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH, PRACY W SOBOTĘ, NIEDZIELĘ I ŚWIĘTO ORAZ PORZE NOCNEJ.
 • Ustalanie normalnego wynagrodzenia za nadgodziny.
 • Ustalanie wysokości dodatków za godziny nadliczbowe – 50% czy 100%?
 • Ustalanie dodatku za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia.
 • Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy.
 • Zasady rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (sobota), tj. rekompensata godzinami i dniami, sposób wynagradzania za pracę w dniu wolnym (sobota).
 • Metody dostosowywania niedziel i świąt do organizacji czasu pracy.
 • Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto.
 • Rekompensowanie pracy w porze nocnej.
 • Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej.
 • Ograniczenia pracy w porze nocnej a praca zmianowa.
 • Prawidłowe ustalanie pory nocnej.
 1. CZAS PRACY KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ A PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH.
 • Kim są pracownicy zarządzający?
 • Kiedy zarządzającym należą się dodatki za nadgodziny – stanowisko PIP i SN.
 • Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę?
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O CZASIE PRACY – JAK JEJ UNIKNĄĆ.
 • Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie.
 • Osoby ponoszące odpowiedzialność.
 • Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna.
 1. PRAKTYCZNE ĆWICZENIA I TEST UMIEJĘTNOŚCI.

 

dodatkowe informacje pod numerem telefonu
22 668 50 00

 

Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez mec. Piotra WOJCIECHOWSKIEGO:

 Podobało mi się:

„Praktyczne spojrzenie prowadzącego poparte bogatym doświadczeniem i wiedzą.”

„Podejście prowadzącego do realizowanej tematyki, sposób prowadzenia szkolenia.”

„Przygotowanie prowadzącego, analiza konkretnych przypadków.”

„Prowadzący, bardzo konkretna osoba.”

„Miejsce, lunche, sprawne przeprowadzenie szkolenia, prowadzący.”

„Rozmowy z uczestnikami.”

„Profesjonalność prowadzącego.”

 „Metoda warsztatowa szkolenia.”

 „Styl prowadzenia szkolenia – interakcja w uczestnikami”

 „Mała grupa, przykłady z życia.”

 „Materiały szkoleniowe, możliwość zadania pytań, dyskusja, lunch.”

 „Sposób prowadzenia szkolenia, duża wiedza prowadzącego, warsztatowy charakter szkolenia.”

 „Sposób prowadzenia, kontakt z uczestnikami.”

 „Forma przygotowanych materiałów.”

 „Podejście mecenasa i gotowość do udzielania odpowiedzi.”

 „Wyczerpująca informacja zwrotna od momentu przesłania zgłoszenia, bardzo dobrze przygotowane materiały, bardzo dobry poczęstunek, a przede wszystkim bardzo miła obsługa uczestników szkolenia.”

 „Organizacja szkolenia.”

 „Współpraca ze słuchaczami.”

 „Przykłady.”

 „Interakcja prowadzącego z uczestnikami, case-study.”

 „Umiejętność przekazywania wiedzy.”

 „Interaktywny charakter szkolenia.”

„Dostępność prowadzącego.”

„Atmosfera.”

„Prowadzący – rewelacyjny.”

„Aktywny udział uczestników, dyskusja nad problemami.”

„Organizacja, miejsce, poziom merytoryczny szkolenia, forma prowadzenia warsztatów (rozmowa z uczestnikami).”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close