DOKUMENTACJA PRACOWNICZA od A do Z – NAJNOWSZE ZMIANY od 1 STYCZNIA 2019

Data:
24 - 25.06.2019
Miejsce:
Warszawa, sale szkoleniowe Puławska14
Ilość dni:
2
Cena:
1100 zł + 23% VAT
Prowadzący:
Monika FRĄCZEK
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH


DOKUMENTACJA PRACOWNICZA od A do Z

– NAJNOWSZE ZMIANY od 1 STYCZNIA 2019

 

NAJBLIŻSZE TERMINY:

24-25.06.2019, Warszawa

 

Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu dokumentacji pracowniczej, obejmującym najważniejsze rodzaje dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników.

Głównym elementem naszego szkolenia będzie przedstawienie zmian, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., wprowadzone nowymi przepisami Kodeksu pracy, a także rozporządzeniem MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369), w szczególności:

 • nowy sposób prowadzenia akt osobowych – podział na 4 części,
 • zakres pozostałej dokumentacji pracowniczej, w tym rozbudowana ewidencja czasu pracy,
 • nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym wniosków urlopowych pracowników,
 • nowe zasady wydawania dokumentacji pracowniczej i przyjmowania kopii dokumentów (konieczność posiadania nowej pieczątki),
 • obowiązek wydawania kopii dokumentacji,
 • „elektronizacja” akt osobowych i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

 

Szczególnie istotne dokumenty, takie jak np. świadectwo pracy, umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia czy też wypowiedzenie definitywne i zmieniające prezentowane są „krok po kroku”, tj. w rozbiciu na poszczególne rubryki oraz w formach warsztatowych.


W programie:

1. Nowe obowiązki związane ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenia oraz przechowywania
akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.

 • Nowe zasady prowadzenia akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej m.in. podział akt na 4 części.
 • Uzależnienie długości przechowywania akt osobowych pracowników i pozostałej dokumentacji pracowniczej od daty nawiązania stosunku pracy.
 • Dodatkowe obowiązki pracowników działów kadr związane z informowaniem pracowników o terminie przechowywania ich dokumentacji (okres przechowywania, termin na odebranie, termin na zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy (przykładowy wzór informacji).
 • Obowiązek wydawania kopii dokumentacji na każde życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby)
  – zasady sporządzania takich kopii.
 • Dodatkowy obowiązek pracowników działów kadr, który pojawi się w razie zmiany postaci przechowywanych dokumentów
  z papierowej na elektroniczną
  – obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłemu pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni.
 • Konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej
  w postaci elektronicznej
  (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia
  z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie).

2. Dokumentacja czasu pracy – ewidencja po nowemu, nowy podział, nowe dokumenty.

 • Lista obecności – jakie informacje mogą być w niej zawarte i gdzie ma być przechowywana.

3. Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja pracownicza.

 • Dokumenty informacyjne tworzone w związku z rekrutacją na dane stanowisko – przykładowe wzory dokumentów.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych odpowiadająca wymaganiom RODO i przypadki, w których powinna być uzyskiwana.
 • Dokumentowanie stosowania monitoringu zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz nową wykładnią UODO (dokumenty wręczane nowym pracownikom).
 • Nadchodzące zmiany w przepisach krajowego prawa pracy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych,
  w tym zasady pozyskiwania danych na potrzeby ZFŚS czy o niepełnosprawności.
 • Zasady poprawnego tworzenia upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 • Problematyka kwestionariuszy osobowych po zmianie przepisów – już od 1 stycznia 2019 r. oraz w pierwszym kwartale 2019 r.
 • Nadchodzący obowiązek dokonywania przeglądu danych osobowych (dokumentów zawierających takie dane).
 • Problematyka przetwarzania danych szczególnych (np. o niekaralności).
 • Problematyka przetwarzania zdjęć pracowników i kandydatów do pracy.

4. Nowe przepisy dotyczące przyjścia do pracy z ważnymi badaniami od poprzedniego pracodawcy.

5. Dokumentowanie zawarcia umowy o pracę albo potwierdzanie warunków zatrudnienia – umowa o pracę po zmianie przepisów.

6. Dokumentowanie zapoznania się z Regulaminem pracy oraz innymi regulaminami, kodeksami i strategiami obowiązującymi u danego pracodawcy (w tym konieczność poprawienia treści Regulaminu
w związku z tym, że od 1 grudnia 2018 r. wydawane są tylko e-zwolnienia).

7. Nowe wnioski składane przez niektórych pracowników – rodziców w związku z uprawnieniem do ułatwionego korzystania z telepracy i elastycznych rozwiązań z zakresu czasu pracy (zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 6 czerwca 2018r.) – nowe zasady ich dokumentowania.

8. Dokumentacja kar porządkowych.

 • Tworzone dokumenty i zasady ich usuwania z akt osobowych – zgodnie z nowymi przepisami.

9. Dokumentacja w zakresie zajęć komorniczych.

 • Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika objętego egzekucją komorniczą – zgodnie z nowymi przepisami i wykładnią.

10. Dokumentowanie ustania stosunku pracy (przykładowe wzory dokumentów).

 • Dokumentowanie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
  – dopuszczalne formy złożenia oświadczenia woli.
 • Dokumentowanie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, w tym:
  treść oświadczenia woli o wypowiedzeniu, notatka z podpisem świadka wypowiedzenia, ustalanie długości okresu wypowiedzenia.
 • Dokumentowanie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – najnowsze orzecznictwo dotyczące doręczania oświadczenia woli o zwolnieniu pracownikowi, który jest nieobecny w miejscu pracy.
 • Dokumentowanie wygaśnięcia stosunku pracy.
 • Dokumentowanie poprawnego pouczenia o prawie odwołania się do sądu pracy.

11. Świadectwo pracy – zasady prawidłowego wydawania i wypełnienia.

 • Zasady wydawania świadectw pracy, gdy zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie kolejnych stosunków pracy.
 • Zasady wydawania świadectwa pracy na wniosek pracownika (postać papierowa albo elektroniczna wniosku).
 • Zasady poprawnego wypełniania świadectwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem punktów dotyczących korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich – praktyczne przykłady wypełnienia świadectwa pracy.
 • Zasady poprawnego wydawania i wysyłania świadectw pracy uprawnionym osobom, w tym także świadectwa pracy po zmarłym pracowniku.
 • Terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego oraz na uzupełnienie świadectwa pracy.
 • Obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. regulacje dotyczące wydawania świadectwa pracy w wyniku ugody (dotyczącej ustania zatrudnienia).
 • Orzecznictwo sądowe dotyczące ewentualnego prostowania świadectwa pracy po upływie terminu albo z inicjatywy pracodawcy (z powodu braku przepisów powszechnie obowiązujących).
 • Zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy zgodnie z najnowszą wykładnią.

 


Cena: 1.100 PLN + 23 % VAT 

Cena: 1.100 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 

Inne szkolenia z tego zakresu:

CZAS PRACY – JAK PRAWIDŁOWO PLANOWAĆ I ROZLICZAĆ – warsztaty 2 dniowe

PRAWO PRACY – ostatnie zmiany i praktyka stosowania

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH – kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw

Szczegóły w zakładce Szkolenia Prawo Pracy, Czas Pracy >>


Polecamy także:

Szkolenia Płace, ZFŚS, Ubezpieczenia >>

Szkolenia HR, ZZL >>

Szkolenia Ochrona danych osobowych dla HR,  Kurs dla Inspektorów Ochrony Danych  >>

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez Panią Monikę FRĄCZEK:

Podobało mi się:

 • „Odpowiednie tempo przekazywania informacji – łączenie z konkretnymi przepisami”,
 • „Bardzo przystępny język prowadzącej, ciekawe praktyczne przykłady”,
 • „Tematy były przekazane bardzo obrazowo”,
 • „Połączenie teorii z przykładami praktycznymi”,
 • „Sposób prowadzenia zajęć, omawianie zagadnień na przykładach”,
 • „Treści, organizacja, lunch, kawa itp.”,
 • „Pani ciekawie, konkretnie przekazała informacje”,
 • „Przygotowane materiały”,
 • „Kameralna grupa”,
 • „Zakres szkolenia, sposób prowadzenia szkolenia, mała grupa”,
 • „Kompetencja, jasność przekazanych informacji, szkolenie na wysokim poziomie”,
 • „Forma, głównie przygotowanych materiałów, orzecznictwa itp., przykłady rozwiązań możliwych do zastosowania w pracy zawodowej,
 • „Przygotowanie merytoryczne, techniczne”,
 • „Elementy ćwiczeniowe”,
 • „Bardzo ciekawie prowadzone zajęcia”,
 • „Przytaczanie przykładów z życia”,
 • „Kontakt z uczestnikami, możliwość zadawania pytań i uzyskiwania bezpośrednio odpowiedzi”.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close