DOKUMENTACJA PRACOWNICZA od A do Z – PODSUMOWANIE WSZYSTKICH OSTATNICH ZMIAN

Data:
19 - 20.12.2019
Miejsce:
Warszawa, sale szkoleniowe Puławska14
Ilość dni:
2
Cena:
1100 zł + 23% VAT
Prowadzący:
Monika FRĄCZEK
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH 

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA od A do Z

PODSUMOWANIE WSZYSTKICH OSTATNICH ZMIAN

 

Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu dokumentacji pracowniczej, obejmującym najważniejsze rodzaje dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników.

Uczestnicy szkolenia w pierwszej kolejności zostaną zapoznani z nowymi przepisami dotyczącymi sporządzania i wydawania świadectwa pracy. Dowiedzą się:

 • Jak wygląda najnowszy wzór świadectwa pracy?
 • Od kiedy nie podaje się w świadectwie pracy imion rodziców?
 • O czym już nie informuje się pracownika w treści świadectwa pracy?
 • Jakie są nowe terminy dotyczące sprostowania świadectwa pracy?
 • Komu obecnie nie wydaje się kopii świadectwa pracy po zmarłym pracowniku?
 • Jak poprawnie sporządzić kopię świadectwa pracy i czego pracownicy działów kadr już nie muszą w związku z tym robić?
 • Czy sporządza się odpis świadectwa pracy?

 

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wykładnią (MRPiPS, UODO, MC, MKiDN, PIP) powstałą w wyniku wprowadzonych ostatnio zmian. W pierwszej kolejności zostanie omówiona wykładnia dotycząca tworzenia i pozyskiwania dokumentów zawierających dane osobowe, zgodnie z przepisami, które w tej kwestii zostały wprowadzone w styczniu i w maju br.

 

W szczególności:

 • Czy wolno kopiować dokumenty zawierające dane osobowe kandydata do pracy oraz nowego pracownika, a jeżeli tak, to na jakich zasadach?
 • Co grozi pracodawcy za nieprawidłowe kopiowanie dokumentów zawierających dane osobowe?
 • Jak po zmianie przepisów układać dokumenty w aktach osobowych? W jakich przypadkach kopie świadectw pracy od poprzednich pracodawców oraz kopie dyplomów ukończenia szkoły znajdą się w części A, a w jakich w części B akt osobowych?
 • Jak poprawnie sporządzić i wymagać wypełnienia kwestionariusza osobowego od kandydata do pracy oraz pracownika?
 • Jak poprawnie umieszczać CV w aktach osobowych?
 • Jakie dane i na jakich zasadach można pozyskiwać od osób niepełnosprawnych?
 • Jakie dokumenty wystawione przez pracodawcę musi posiadać osoba przetwarzająca szczególne dane osobowe, np. dane o stanie zdrowia pracowników?
 • Na jakich zasadach prowadzi się kontrole trzeźwości pracowników, zgodnie z wykładnią UODO?
 • Jakie dane i na jakich zasadach można przetwarzać za zgodą kandydata do pracy oraz pracownika?

W programie szkolenia znaczące miejsce zajmie najnowsza wykładnia dotycząca dokumentacji pracowniczej (mimo, że nowe przepisy w tej kwestii zostały wprowadzone w styczniu br. to cały czas wyrażane są w tej kwestii opinie ekspertów), przede wszystkim:

 • Ile zbiorów dokumentacji pracowniczej może przypadać na jednego pracownika?
 • W jakich przypadkach trzeba dla pracownika zakładać nowe akta osobowe i nową dokumentację pracowniczą, a w jakich można prowadzić dotychczasowe?
 • Ile czasu trzeba przechowywać: akta osobowe, karty wynagrodzeń, dokumentację czasu pracy oraz urlopów wypoczynkowych w zależności od daty nawiązania stosunku pracy?
 • Co znaczy kontynuowanie prowadzenia dokumentacji pracowniczej – jak układać dokumenty w kontynuowanych aktach osobowych – numerowane od początku, czy nie?
 • Jak prowadzić część A akt osobowych, jeżeli zaistnieje konieczność założenia nowych akt dla tego samego pracownika?
 • Jak prawidłowo dokumentować kary porządkowe i usuwać dokumenty z części D akt osobowych zgodnie z wykładnią MRPiPS?
 • Jak prowadzić poprawną dokumentację skierowań na badania profilaktyczne oraz orzeczeń o zdolności do pracy?
 • Jak powinno być wypełnione poprawne skierowanie na badania wstępne?
 • Jakie dokumenty przyjmować od osób, które można przyjąć do pracy z ważnymi badaniami profilaktycznymi od poprzedniego pracodawcy?
 • Jak poprawnie ewidencjonować czas pracy pracowników? Wnioski PIP po pierwszych kontrolach.
 • Czy harmonogramy czasu pracy należy dołączać do dokumentacji pracowniczej?
 • Czy w związku z nowymi zasadami prowadzenia dokumentacji pracowniczej trzeba tworzyć pisemne polecenia pracy w godzinach nadliczbowych oraz drukować mailowe polecenia?
 • Czy można mieć książki wyjść służbowych i prywatnych, czy nie?
 • Jak się tworzy kopię dokumentacji pracowniczej i jak prawidłowo postępować w sytuacji, gdy pracownik albo były pracownik nadużywa prawa do uzyskania kopii dokumentacji?
 • Jak poprawnie sporządzać i wydawać informację o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej dla odchodzących z pracy pracowników? Którzy pracownicy mogą, a którzy muszą ją dostać?

 

W ramach szkolenia zostanie poruszone zagadnienie przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz jej postaci:

 • Jakie warunki musi spełnić pracodawca w celu zabezpieczenia papierowej dokumentacji pracowniczej? (czas na dostosowanie się jest tylko do 31 grudnia br.)
 • Jakie warunki musi spełnić pracodawca, żeby prawidłowo prowadzić całość albo część dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej?
 • Jakie obowiązki informacyjne wiążą się z przejściem na dokumentację elektroniczną?
 • Jak poprawnie prowadzić dokumentację, w której część zbiorów jest papierowa, a część elektroniczna?
 • Jakie warunki musi spełnić zewnętrzny przechowawca, jeżeli pracodawca będzie chciał przekazać mu dokumentację pracowniczą swoich pracowników?
 • Jakie jest ryzyko pracodawcy, który przekaże dokumentację nieodpowiedniemu przechowawcy?

 

W tracie szkolenia zostanie także wyjaśnione za jakie działania związane prowadzeniem i z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej inspektor PIP może nałożyć mandat.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z tym, jakie dokumenty – zgodnie z wykładnią – powinny być dodatkowo umieszczane w dokumentacji pracowniczej, a które – nie, w szczególności:

 • Jak zaktualizować informację o równym traktowaniu w zatrudnieniu i zakazie dyskryminacji zgodnie z przepisami obowiązującymi od 7 września br.?
 • Jak stworzyć strategię (politykę) antymobbingową i gdzie przechowywać potwierdzania pracowników, że zapoznali się z tą strategią (polityką)?
 • Gdzie przechowywać listy obecności?
 • Jakie dokumenty związane z PPK gromadzić i gdzie je przechowywać?
 • Jak poprawnie przechowywać zwolnienia lekarskie?
 • Jak poprawnie pozyskiwać i przechowywać dokumenty na potrzeby zfśs?
 • Gdzie i ile czasu przechowywać dokumentację bhp?

 

W trakcie szkolenia zostaną także poruszone kwestie niezwiązane ze zmianą przepisów, ale budzące wątpliwości w praktyce, w tym:

 • Jak poprawnie wypełniać świadectwo pracy w poszczególnych punktach?
 • Jak poprawnie sprostować oraz wydać sprostowane świadectwo pracy?
 • Jak prawidłowo wypełnić umowę o pracę i jakie dane oraz postanowienia można do niej wprowadzić, a jakie są zabronione?
 • Jak poprawnie wpisać w umowie wysokość wynagrodzenia za pracę (z uwzględnieniem zmian w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu)?
 • Jakie dokumenty sporządzać w związku z ustaniem zatrudnienia pracownika (notatki świadka wypowiedzenia, poprawne oświadczenie pracodawcy o ustaniu zatrudnienia) oraz jak poprawnie doręczać te dokumenty pracownikowi?

 

W ramach szkolenia będzie także omówiona tematyka dokumentów tworzonych ze względu na RODO, w tym informacji dla kandydata do pracy oraz pracownika, w tym dokumentów tworzone w związku ze stosowaniem monitoringu zgodnie z wykładnią UODO (nadchodząca nowelizacja wytycznych w tej kwestii).

W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się o projektowanych rozwiązaniach prawnych wynikających z prawa UE, które z czasem wpłyną na zakres tworzonych procedur i dokumentów, w tym postanowieniach:

 • Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej,
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE
 • Wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie systemów rejestracji czasu pracy.

 


Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 

 

Sprawdź  nasze  pozostałe  szkolenia  oraz  opinie  uczestników:

Prawo Pracy,  Czas Pracy,  Dokumentacja Pracownicza >>

Płace,  ZFŚS,  Rozliczenia ZUS >>

HR,  ZZL >>

Przetwarzanie danych osobowych w HR,  RODO >>

 

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez Panią Monikę FRĄCZEK:

Podobało mi się:

„Odpowiednie tempo przekazywania informacji – łączenie z konkretnymi przepisami”,

„Bardzo przystępny język prowadzącej, ciekawe praktyczne przykłady”,

„Tematy były przekazane bardzo obrazowo”,

„Połączenie teorii z przykładami praktycznymi”,

„Sposób prowadzenia zajęć, omawianie zagadnień na przykładach”,

„Treści, organizacja, lunch, kawa itp.”,

„Pani ciekawie, konkretnie przekazała informacje”,

„Przygotowane materiały”,

„Kameralna grupa”,

„Zakres szkolenia, sposób prowadzenia szkolenia, mała grupa”,

„Kompetencja, jasność przekazanych informacji, szkolenie na wysokim poziomie”,

„Forma, głównie przygotowanych materiałów, orzecznictwa itp., przykłady rozwiązań możliwych do zastosowania w pracy zawodowej,

„Przygotowanie merytoryczne, techniczne”,

„Elementy ćwiczeniowe”,

„Bardzo ciekawie prowadzone zajęcia”,

„Przytaczanie przykładów z życia”,

„Forma prowadzenia zajęć, możliwość dyskusji”,

„Usystematyzowane informacje, kompleksowe omówienie tematu”,

„Kontakt z uczestnikami, możliwość zadawania pytań i uzyskiwania bezpośrednio odpowiedzi”.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close