DOKUMENTACJA PRACOWNICZA od A do Z – NAJNOWSZE ZMIANY od 1 STYCZNIA 2019

Data:
26 - 27.09.2019
Miejsce:
Warszawa, sale szkoleniowe Puławska14
Ilość dni:
2
Cena:
1100 zł + 23% VAT
Prowadzący:
Monika FRĄCZEK
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH


DOKUMENTACJA PRACOWNICZA od A do Z

– NAJNOWSZE ZMIANY od 1 STYCZNIA 2019

 

NAJBLIŻSZE TERMINY:

26 – 27.09.2019, Warszawa
24 – 25.10.2019, Warszawa
19 – 20.12.2019, Warszawa

 

Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu dokumentacji pracowniczej, obejmującym najważniejsze rodzaje dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników.

Głównym elementem naszego szkolenia będzie przedstawienie zmian, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., wprowadzone nowymi przepisami Kodeksu pracy, a także rozporządzeniem MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369), w szczególności:

 • nowy sposób prowadzenia akt osobowych – podział na 4 części,
 • zakres pozostałej dokumentacji pracowniczej, w tym rozbudowana ewidencja czasu pracy,
 • nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym wniosków urlopowych pracowników,
 • nowe zasady wydawania dokumentacji pracowniczej i przyjmowania kopii dokumentów (konieczność posiadania nowej pieczątki),
 • obowiązek wydawania kopii dokumentacji,
 • „elektronizacja” akt osobowych i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

 

Szczególnie istotne dokumenty, takie jak np. świadectwo pracy, umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia czy też wypowiedzenie definitywne i zmieniające prezentowane są „krok po kroku”, tj. w rozbiciu na poszczególne rubryki oraz w formach warsztatowych.


W programie:

1. Nowe obowiązki związane ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenia oraz przechowywania
akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.

 • Nowe zasady prowadzenia akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej m.in. podział akt na 4 części.
 • Uzależnienie długości przechowywania akt osobowych pracowników i pozostałej dokumentacji pracowniczej od daty nawiązania stosunku pracy.
 • Dodatkowe obowiązki pracowników działów kadr związane z informowaniem pracowników o terminie przechowywania ich dokumentacji (okres przechowywania, termin na odebranie, termin na zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy (przykładowy wzór informacji).
 • Obowiązek wydawania kopii dokumentacji na każde życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby)
  – zasady sporządzania takich kopii.
 • Dodatkowy obowiązek pracowników działów kadr, który pojawi się w razie zmiany postaci przechowywanych dokumentów
  z papierowej na elektroniczną
  – obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłemu pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni.
 • Konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej
  w postaci elektronicznej
  (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia
  z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie).

2. Dokumentacja czasu pracy – ewidencja po nowemu, nowy podział, nowe dokumenty.

 • Lista obecności – jakie informacje mogą być w niej zawarte i gdzie ma być przechowywana.

3. Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja pracownicza.

 • Dokumenty informacyjne tworzone w związku z rekrutacją na dane stanowisko – przykładowe wzory dokumentów.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych odpowiadająca wymaganiom RODO i przypadki, w których powinna być uzyskiwana.
 • Dokumentowanie stosowania monitoringu zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz nową wykładnią UODO (dokumenty wręczane nowym pracownikom).
 • Nadchodzące zmiany w przepisach krajowego prawa pracy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych,
  w tym zasady pozyskiwania danych na potrzeby ZFŚS czy o niepełnosprawności.
 • Zasady poprawnego tworzenia upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 • Problematyka kwestionariuszy osobowych po zmianie przepisów – już od 1 stycznia 2019 r. oraz w pierwszym kwartale 2019 r.
 • Nadchodzący obowiązek dokonywania przeglądu danych osobowych (dokumentów zawierających takie dane).
 • Problematyka przetwarzania danych szczególnych (np. o niekaralności).
 • Problematyka przetwarzania zdjęć pracowników i kandydatów do pracy.

4. Nowe przepisy dotyczące przyjścia do pracy z ważnymi badaniami od poprzedniego pracodawcy.

5. Dokumentowanie zawarcia umowy o pracę albo potwierdzanie warunków zatrudnienia – umowa o pracę po zmianie przepisów.

6. Dokumentowanie zapoznania się z Regulaminem pracy oraz innymi regulaminami, kodeksami i strategiami obowiązującymi u danego pracodawcy (w tym konieczność poprawienia treści Regulaminu
w związku z tym, że od 1 grudnia 2018 r. wydawane są tylko e-zwolnienia).

7. Nowe wnioski składane przez niektórych pracowników – rodziców w związku z uprawnieniem do ułatwionego korzystania z telepracy i elastycznych rozwiązań z zakresu czasu pracy (zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 6 czerwca 2018r.) – nowe zasady ich dokumentowania.

8. Dokumentacja kar porządkowych.

 • Tworzone dokumenty i zasady ich usuwania z akt osobowych – zgodnie z nowymi przepisami.

9. Dokumentacja w zakresie zajęć komorniczych.

 • Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika objętego egzekucją komorniczą – zgodnie z nowymi przepisami i wykładnią.

10. Dokumentowanie ustania stosunku pracy (przykładowe wzory dokumentów).

 • Dokumentowanie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
  – dopuszczalne formy złożenia oświadczenia woli.
 • Dokumentowanie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, w tym:
  treść oświadczenia woli o wypowiedzeniu, notatka z podpisem świadka wypowiedzenia, ustalanie długości okresu wypowiedzenia.
 • Dokumentowanie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – najnowsze orzecznictwo dotyczące doręczania oświadczenia woli o zwolnieniu pracownikowi, który jest nieobecny w miejscu pracy.
 • Dokumentowanie wygaśnięcia stosunku pracy.
 • Dokumentowanie poprawnego pouczenia o prawie odwołania się do sądu pracy.

11. Świadectwo pracy – zasady prawidłowego wydawania i wypełnienia.

 • Zasady wydawania świadectw pracy, gdy zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie kolejnych stosunków pracy.
 • Zasady wydawania świadectwa pracy na wniosek pracownika (postać papierowa albo elektroniczna wniosku).
 • Zasady poprawnego wypełniania świadectwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem punktów dotyczących korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich – praktyczne przykłady wypełnienia świadectwa pracy.
 • Zasady poprawnego wydawania i wysyłania świadectw pracy uprawnionym osobom, w tym także świadectwa pracy po zmarłym pracowniku.
 • Terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego oraz na uzupełnienie świadectwa pracy.
 • Obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. regulacje dotyczące wydawania świadectwa pracy w wyniku ugody (dotyczącej ustania zatrudnienia).
 • Orzecznictwo sądowe dotyczące ewentualnego prostowania świadectwa pracy po upływie terminu albo z inicjatywy pracodawcy (z powodu braku przepisów powszechnie obowiązujących).
 • Zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy zgodnie z najnowszą wykładnią.

 


Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 

Sprawdź  nasze  pozostałe  szkolenia  oraz  opinie  uczestników:

Prawo Pracy,  Czas Pracy,  Dokumentacja Pracownicza >>

Płace,  ZFŚS,  Rozliczenia ZUS >>

HR,  ZZL >>

Przetwarzanie danych osobowych w HR,  RODO >>

 

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez Panią Monikę FRĄCZEK:

Podobało mi się:

„Odpowiednie tempo przekazywania informacji – łączenie z konkretnymi przepisami”,

„Bardzo przystępny język prowadzącej, ciekawe praktyczne przykłady”,

„Tematy były przekazane bardzo obrazowo”,

„Połączenie teorii z przykładami praktycznymi”,

„Sposób prowadzenia zajęć, omawianie zagadnień na przykładach”,

„Treści, organizacja, lunch, kawa itp.”,

„Pani ciekawie, konkretnie przekazała informacje”,

„Przygotowane materiały”,

„Kameralna grupa”,

„Zakres szkolenia, sposób prowadzenia szkolenia, mała grupa”,

„Kompetencja, jasność przekazanych informacji, szkolenie na wysokim poziomie”,

„Forma, głównie przygotowanych materiałów, orzecznictwa itp., przykłady rozwiązań możliwych do zastosowania w pracy zawodowej,

„Przygotowanie merytoryczne, techniczne”,

„Elementy ćwiczeniowe”,

„Bardzo ciekawie prowadzone zajęcia”,

„Przytaczanie przykładów z życia”,

„Forma prowadzenia zajęć, możliwość dyskusji”,

„Usystematyzowane informacje, kompleksowe omówienie tematu”,

„Kontakt z uczestnikami, możliwość zadawania pytań i uzyskiwania bezpośrednio odpowiedzi”.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close