DOKUMENTACJA PRACOWNICZA – OMÓWIENIE ZMIAN I NOWYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH

 

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

– OMÓWIENIE ZMIAN I NOWYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

 

NAJBLIŻSZE TERMINY:

 

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., wprowadzonych nowymi przepisami Kodeksu pracy, a także rozporządzeniem MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369), w szczególności:

 • nowy sposób prowadzenia akt osobowych – podział na 4 części,
 • zakres pozostałej dokumentacji pracowniczej, w tym rozbudowana ewidencja czasu pracy,
 • nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym wniosków urlopowych pracowników,
 • obowiązek wydawania kopii dokumentacji,
 • „elektronizacja” akt osobowych i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.


W programie:

1. Nowe zasady prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Wyjaśnienie, którzy pracownicy mają 10 – letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej i powinni mieć albo będą mieć nowe akta osobowe (i nową dokumentację pracowniczą).

2. Obowiązek poinformowania pracowników o okresie przechowywania ich dokumentacji pracowniczej, terminie na odebranie tej dokumentacji oraz terminie na jej zniszczenie, (w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy.

3. Zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą w sytuacji, gdy pracownik powróci do pracy u tego samego pracodawcy w okresie przechowywania tej dokumentacji.

4. Przypadki, w których pracodawca będzie obowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą dłużej niż wymagane 10 lat.

5. Przypadki, w których pracodawca będzie musiał oddać dokumentację na przechowanie profesjonalnym przechowawcom.

6. Zasady postępowania z aktami osobowymi i pozostałą dokumentacją pracowniczą w przypadku stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r. – w jakim terminie należy zniszczyć przechowywane dokumenty.

7. Warunki, w oparciu o które możliwe jest skrócenie 50 – letniego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (konieczność złożenia do ZUS-u dokumentów: ZUS OSW i ZUS RIA).

8. Zasady poprawnego postępowania z dokumentacją pracowniczą, gdy pracodawca zdecydował się prowadzić ją (w całości lub w części) w postaci elektronicznej.

 • Zasady poinformowania pracownika albo byłego pracownika o prawie odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej.
 • Obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłemu pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni od dnia poinformowania o zmianie postaci dokumentacji.
 • Zasady, na jakich będzie odbywał się zwrot poprzedniej postaci akt i dokumentacji.
 • Konieczność zachowania odpowiedniej postaci wydawanej dokumentacji.

9. Zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznej na bieżąco – problemy praktyczne.

10. Obowiązek wydawania kopii przechowywanej dokumentacji na wniosek pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby).

 • Zasady sporządzania takich kopii.
 • Możliwość wydawania kopii na nośniku danych.
 • Możliwość pobierania opłat za kolejną kopię – zgodnie z najnowszą wykładnią.
 • Zasady postępowania z wnioskiem o wydanie kopii dokumentacji.

11. Omówienie przepisów nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.

 • Nowy podział akt osobowych.
 • Nowy wykaz dokumentów umieszczanych w poszczególnych częściach akt, w tym nowe zasady przechowywania dokumentów dotyczących kar porządkowych.
 • Nowe dokumenty umieszczane w aktach oraz dokumenty do tej pory nie przechowywane w aktach osobowych.
 • Konieczność posiadania nowej pieczątki przez osoby przyjmujące dokumenty od pracowników.

12. Zasady prowadzenia nowych zbiorów dokumentów składających się na dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy – problemy praktyczne.

13. Warunki, jakie muszą być zapewnione:

 • dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci papierowej,
 • dokumentacji pracowniczej prowadzonej w wersji elektronicznej.

14. Konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie).

15. Regulacje przejściowe dotyczące sposobu prowadzenia i warunków przechowywania dotychczasowej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników do nowych rozwiązań prawnych, w jakim zakresie trzeba jednak będzie dostosować warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej do 31 grudnia 2019 r.

16. Pozostałe zagadnienia wynikające ze zmiany przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej.

 • Problematyka prowadzenia i przechowywania innych dokumentacji niż dokumentacja pracownicza, np. dokumentacji wypadkowej i chorób zawodowych, terminy przechowywania dokumentacji dotyczącej bhp.
 • Zasady wydania przepustek i identyfikatorów.
 • Nowe kwestionariusze osobowe, omówienie wzorów pomocniczych ze strony MRPiPS, (kolejna zmiana treści kwestionariuszy w związku z kolejną nowelizacją Kodeksu pracy w pierwszym kwartale 2019 r.).

17. Dalsze nadchodzące zmiany w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych i dokumentów od kandydatów do pracy i nowych pracowników, które wprowadzi nowelizacja Kodeksu pracy zawarta w druku sejmowym nr 3050.

 

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 

Poniżej przedstawiamy opinie z poprzednich szkoleń p. Moniki Frączek:

 • „Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia.”
 • „Szkolenie jest bardzo dobrze zorganizowane, prowadzący kompetentny, ciekawie prowadzi zajęcia.”
 • „Osoba prowadząca szkolenie.”
 • „Styl prowadzenia szkolenia.”
 • „Konkretne odpowiedzi i bardzo dobra znajomość.”
 • „Duża ilość praktycznych przykładów.”
 • „Kompetencja i doświadczenie wykładowcy, ciekawe kazusy.”
 • „Powoływanie się na orzecznictwo.”
 • „Dopasowanie trenera do grupy, sposób prowadzenia.”
 • „Komunikatywność wykładowcy.”
 • „Wiedza prowadzącego, tempo szkolenia, tematyka.”
 • „Bardzo czytelny sposób prowadzenia prowadzącego.”
 • „Zrozumiale i prostym językiem przedstawione zagadnienia oraz z przykładami.”
 • „Dobry prowadzący i obsługa szkolenia.”
 • „Sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę.”
 • „Wysoki poziom przekazywanej wiedzy przez prowadzącego.”
 • „Sposób prowadzenia szkolenia, rzeczowe przykłady.”
 • „Organizacja szkolenia idealna, bez zarzutu.”
 • „Organizacja, sposób prowadzenia.”
 • „Prosty sposób omawiania zagadnień.”
 • „Bardzo jasno i na przykładach przedstawiano poszczególne sytuacje.”
 • „Elastyczny sposób prowadzenia szkolenia dostosowany do sugestii uczestników.” 
 • „Konkretnie, szczegółowo.” 
 • „Przekazywanie wiedzy przez prowadzącego.” 
 • „Sposób prowadzenia szkolenia – mobilizowanie uczestników do myślenia i udzielania odpowiedzi.”
 • „Forma prowadzenia szkolenia.”
 • „Kontakt prowadzącego z uczestnikami.”
 • „Sposób prowadzenia szkolenia – dynamika, ekspresja, przykłady z życia.”
 • „Odpowiadanie na pytania uczestników.”
 • „Zawartość merytoryczna przekazanych materiałów.”
 • „Czas trwania szkolenia, forma warsztatów.”
 • „Podejście aktywizujące osoby prowadzącej szkolenie.”
 • „Przygotowanie prowadzącego.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close