DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO OSTATNICH ZMIANACH + PRAKTYCZNE WZORY DOKUMENTÓW

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH

 

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

PO OSTATNICH ZMIANACH

+ PRAKTYCZNE WZORY DOKUMENTÓW

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu dokumentacji pracowniczej, którego celem jest podsumowanie wszystkich ostatnich zmian.

Podczas szkolenia zostaną omówione oraz przekazane uczestnikom praktyczne wzory
dokumentów do zastosowania w codziennej pracy.

 

 

 

prowadząca

Monika FRĄCZEK

 


W programie:

 

Dane i dokumenty pozyskiwane od osób ubiegających się o zatrudnienie.

 1. Poprawny kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (omówienie wzoru takiego dokumentu):
 • zakres danych, których podania można wymagać w takim kwestionariuszu,
 • informacje związane z RODO, a ubieganie się o zatrudnienie – kwestia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek przekazania określonych informacji o zasadach przetwarzania danych (stanowiska UODO w tej kwestii).
 1. Zakres dokumentów, których można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz miejsce ich przechowywania.
 2. Problematyka CV kandydata do pracy (stanowiska ekspertów w tej kwestii).

 

Dane i dokumenty pozyskiwane od pracownika.

 1. Poprawne kwestionariusze (oświadczenia o danych) dla pracownika, w tym:
 • oświadczenie o danych, których pracodawca może żądać na potrzeby realizowania stosunku pracy, w tym przypadki, w których
  nie wolno pobierać od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, z uwzględnieniem: danej o niepełnosprawności
  oraz odbywaniu służby wojskowej zgodnie ze stanowiskami UODO,
 • okoliczności, w jakich od pracownika żąda się danych o wykształceniu i stażu pracy oraz miejsce przechowywania dokumentów potwierdzających takie dane, jeżeli zostały pozyskane od pracownika.
 1. Oświadczenie o danych, które pracodawca może przetwarzać wyłącznie za zgodą pracownika (m.in. stanowisko UODO
  w sprawie posługiwania się prywatnymi danymi kontaktowymi posiadanymi w aktach osobowych pracownika oraz inne praktyczne stanowiska UODO).
 2. Oświadczenie o danych ubezpieczeniowych oraz podatkowo – płacowych.
 3. Praktyczny wzór kwestionariuszy dla pracownika oraz stanowisko MRPiPS w sprawie pomocniczych wzorów kwestionariuszy osobowych.
 4. Zasady przetwarzania danych osoby zawiadamianej o wypadku – stanowisko MRPiPS na temat zgody takiej osoby
  oraz stanowisko UODO w kwestii przetwarzania danych nie pozyskanych bezpośrednio od konkretnej osoby fizycznej
  (omówienie wzoru dokumentu).
 5. Poprawne dane w umowie o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo
  (stanowisko MRPiPS i UODO w tej sprawie oraz wzór umowy na zastępstwo).
 6. Wynikające z RODO obowiązki informacyjne wobec pracownika (wzór klauzuli informacyjnej).
 7. Dokumenty przechowywane w części A i B akt osobowych, w tym:
 • dokumenty umieszczane w „starych” i „nowych” aktach osobowych w przypadku pracowników, których dokumentacja pracownicza podlega dwóm okresom przechowywania zgodnie ze stanowiskiem MRPiPS,
 • miejsce przechowywania deklaracji ZUS (stanowisko MRPiPS oraz wyjątki od tego stanowiska – stanowisko MRPiPS w sprawie przechowywania dokumentów dotyczących pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze), miejsce przechowywania dokumentów podatkowych.
 1. Zakres danych i dokumentów gromadzonych w związku z epidemią Covid-19, w tym:
 • dodatkowe dokumenty tworzone i gromadzone w związku z wykonywaniem pracy zdalnej – miejsce w dokumentacji pracowniczej,
  w którym takie dokumenty powinny być one przechowywane (praktyczne wzory przydatnych oświadczeń oraz wzór ewidencji pracy zdalnej),
 • dokumenty gromadzone w związku z pobieraniem przez pracownika dodatku solidarnościowego (stanowisko UODO),
 • dokumenty i dane gromadzone się na potrzeby ustalenia kwoty wolnej od potrąceń (stanowisko UODO) oraz zasady i miejsce przechowywania dokumentów zebranych w związku z potraceniami komorniczymi (stanowisko MRPiPS).
 1. Pozostałe dokumenty gromadzone w aktach osobowych pracowników, w szczególności:
 • dokumenty stanowiące dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika w danym dniu albo stanowiące podstawę zwolnienia
  od pracy (stanowisko UODO w tej kwestii),
 • dokumenty gromadzone związku z badaniem stanu trzeźwości (osoby, które mogą mieć dostęp do takich dokumentów zgodnie
  ze stanowiskiem UODO),
 • zasady przechowywania oświadczeń związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich oraz wniosków o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 i etap zatrudnienia, na którym należy je pozyskiwać od pracowników
  (praktyczne wzory oświadczenia i wniosków),
 • miejsca w dokumentacji pracowniczej w jakich gromadzi się i przechowuje wnioski o urlopy: wypoczynkowe, bezpłatne, szkoleniowe,
  z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich, okolicznościowe,
 • zakres dokumentów gromadzonych w dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy.
 1. Dokumenty gromadzone w części C akt osobowych, ze szczególnym omówieniem świadectwa pracy, w tym:
 • dane, które mogą być podawane w świadectwie pracy oraz zasady wydawania świadectwa pracy – nowe wykroczenie przeciwko prawom pracownika: niewydanie świadectwa pracy w terminie,
 • zasady prostowania świadectwa pracy (m.in. zasady postępowania z kopią nowego i kopią starego świadectwa pracy, dokumenty tworzone w przypadku częściowego uznania wniosku byłego pracownika o sprostowanie świadectwa pracy),
 • zasady kopiowania świadectwa pracy (m.in. postać wniosków o kopię i miejsce ich przechowywania, zasady sporządzania kopii zgubionego świadectwa, termin na wydanie kopii, przypadki, w których o kopię świadectwa mogą wystąpić inne niż były pracownik uprawnione osoby, przypadki, w których za kopię można pobrać opłatę oraz takie, w których pracodawca może odmówić wydania kopii),
 • przypadki, w jakich wraz ze świadectwem pracy koniecznie musi być wydawania informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej i zasadach jej odbioru oraz przypadki, w których nie jest to obowiązkowe,
 • pouczenie w treści świadectwa pracy oraz w oświadczeniu woli pracodawcy o zwolnieniu pracownika bez adresu sądu pracy (stanowisko MRPiPS).
 1. Karanie i nagradzanie pracowników – zasady gromadzenia dokumentów w części D akt osobowych (stanowisko MRPiPS)
  oraz dopuszczalność tworzenia rankingów pracowników (stanowisko UODO).
 2. Obowiązek aktualizacji danych posiadanych przez pracodawcę w dokumentacji pracowniczej – stanowisko MRPiPS na temat tego, w jaki sposób może to być dokonywane.
 3. Obowiązek i zasady dokonywania audytów dokumentacji pracowniczej – zgodnie ze stanowiskiem UODO.
 4. Zbiory dokumentów, które nie stanowią dokumentacji pracowniczej, w tym:
 • dokumentacja BHP nie stanowiąca dokumentacji pracowniczej,
 • dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie (okres ich przechowywania),
 • zasady pozyskiwania danych i dokumentów na potrzeby ZFŚS (zgodnie ze stanowiskiem UODO) czas ich przechowywania i dokonywania ich audytu (stanowisko MRPiPS).
 1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej albo elektronicznej – najważniejsze zagadnienia praktyczne, w szczególności:
 • pochodzące od pracodawcy dokumenty, które koniecznie muszą być podpisane podpisem odręcznym albo elektronicznym,
 • wynikające z przepisów prawa pracy i z wykładni zasady „przechodzenia” na elektroniczną dokumentację pracowniczą,
 • warunki przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej.
 1. Rodzaje obowiązków pracodawcy wobec pracownika, związane ze zmianą postaci dokumentacji pracowniczej, w tym:
 • zakres obowiązków informacyjnych i termin na ich zrealizowanie,
 • umożliwienie pracownikowi odebrania poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej,
 • zasady postępowania z nieodebraną dokumentacją pracowniczą.

 

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 

Sprawdź także naszą nowość

szczegóły e-szkolenia >>

 

 

Sprawdź  nasze  pozostałe  szkolenia  oraz  opinie  uczestników:

Prawo Pracy,  Czas Pracy,  Dokumentacja Pracownicza >>

Płace,  ZFŚS,  Rozliczenia ZUS >>

HR,  ZZL >>

Ochrona Danych Osobowych w HR,  Kompleksowy Kurs ODO i RODO >>

 

Poniżej przedstawiamy opinie z poprzednich szkoleń p. Moniki Frączek:

 • „Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia.”
 • „Szkolenie jest bardzo dobrze zorganizowane, prowadzący kompetentny, ciekawie prowadzi zajęcia.”
 • „Osoba prowadząca szkolenie.”
 • „Styl prowadzenia szkolenia.”
 • „Konkretne odpowiedzi i bardzo dobra znajomość.”
 • „Duża ilość praktycznych przykładów.”
 • „Kompetencja i doświadczenie wykładowcy, ciekawe kazusy.”
 • „Powoływanie się na orzecznictwo.”
 • „Dopasowanie trenera do grupy, sposób prowadzenia.”
 • „Komunikatywność wykładowcy.”
 • „Wiedza prowadzącego, tempo szkolenia, tematyka.”
 • „Bardzo czytelny sposób prowadzenia prowadzącego.”
 • „Zrozumiale i prostym językiem przedstawione zagadnienia oraz z przykładami.”
 • „Dobry prowadzący i obsługa szkolenia.”
 • „Sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę.”
 • „Wysoki poziom przekazywanej wiedzy przez prowadzącego.”
 • „Sposób prowadzenia szkolenia, rzeczowe przykłady.”
 • „Organizacja szkolenia idealna, bez zarzutu.”
 • „Organizacja, sposób prowadzenia.”
 • „Prosty sposób omawiania zagadnień.”
 • „Bardzo jasno i na przykładach przedstawiano poszczególne sytuacje.”
 • „Elastyczny sposób prowadzenia szkolenia dostosowany do sugestii uczestników.” 
 • „Konkretnie, szczegółowo.” 
 • „Przekazywanie wiedzy przez prowadzącego.” 
 • „Sposób prowadzenia szkolenia – mobilizowanie uczestników do myślenia i udzielania odpowiedzi.”
 • „Forma prowadzenia szkolenia.”
 • „Kontakt prowadzącego z uczestnikami.”
 • „Sposób prowadzenia szkolenia – dynamika, ekspresja, przykłady z życia.”
 • „Odpowiadanie na pytania uczestników.”
 • „Zawartość merytoryczna przekazanych materiałów.”
 • „Czas trwania szkolenia, forma warsztatów.”
 • „Podejście aktywizujące osoby prowadzącej szkolenie.”
 • „Przygotowanie prowadzącego.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close