PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ PO OSTATNICH ZMIANACH

Data:
23 - 24.10.2024
Miejsce:
Warszawa oraz Online
Ilość dni:
2
Cena stacjonarna:
1390 pln + 23% VAT
Cena online:
990 pln + 23% VAT
Prowadzący:
Monika FRĄCZEK
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH

 

PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

PO OSTATNICH ZMIANACH

 

TERMINY

23 – 24.10.2024  Warszawa oraz online
5 – 6.12.2024   Warszawa oraz online

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu dokumentacji pracowniczej, którego celem jest podsumowanie stanowisk, wykładni i wskazanie, jakie dokumenty należy gromadzić po nowelizacjach przepisów.

Będziemy omawiać treść nowych dokumentów, których sporządzenie albo otrzymanie i zaakceptowanie jest wymagane przez nowe regulacje prawne.

Niezależnie od nowości – omówione zostaną cały czas aktualne kwestie dotyczące m.in. zawartości poszczególnych części akt osobowych, problematyki kopiowania lub zakazu kopiowania konkretnych dokumentów do akt osobowych oraz zasad układania akt osobowych w zależności od daty nawiązania stosunku pracy.

 

prowadząca

Monika FRĄCZEK

 


W programie:

 1. Zasady podziału dokumentacji pracowniczej na zbiory i podzbiory dokumentów.
 • W jakich przypadkach pracownik ma lub będzie miał dwa komplety dokumentacji pracowniczej?
 • Jaki jest okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy?
 1. Zasady układania dokumentów w aktach osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej.
 • Czy wszystkie dokumenty trzeba układać w porządku chronologicznym i co to znaczy?
 • Czy akta osobowe muszą mieć wykaz zgromadzonych w nich dokumentów?
 • Jakie dokumenty i w jakich przypadkach można kopiować do akt osobowych?
 • W których zbiorach dokumentacji pracowniczej można tworzyć podczęści?
 • Dlaczego warto założyć podczęści na dokumenty, które są obecnie tworzone
  i zbierane w związku z nowymi uprawnieniami i obowiązkami?
 • Czy można utworzyć podczęści tylko na dokumenty dla niektórych kategorii pracowników i czy pracownicy mogą mieć różne podczęści?
 • Czy można mieć papierowe akta osobowe i elektroniczną podczęść
  na dokumenty dotyczące pracy zdalnej?
 • Dlaczego obecnie warto rozważyć przejście na elektroniczną dokumentację pracowniczą?
 1. Zasady poprawnego skonstruowania kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Jaki jest zakres danych, których podania można wymagać w takim kwestionariuszu?
 1. W jakim momencie trzeba będzie pozyskać i gdzie przechowywać potwierdzenie zapoznania się z wewnętrzną procedurą zgłoszeń dla sygnalistów.
 2. Jakie dokumenty gromadzi się w części A akt osobowych zgodnie z przepisami i wykładnią.
 • Czy dopuszczalne jest przechowywanie CV kandydata do pracy w części A akt osobowych?
 • Czy można kopiować świadectwa pracy od poprzednich pracodawców
  oraz dyplomy ukończenia szkoły?
 • Czy można kopiować dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych?
 • Czy w części A akt osobowych trzeba przechowywać umowę przedwstępną,
  list intencyjny, list motywacyjny?
 • Jakie są zasady postępowania ze skierowaniami i orzeczeniami lekarskimi dotyczącymi wstępnych badań profilaktycznych?
 • Czy skierowania i orzeczenia o zdolności do pracy od innego pracodawcy trzeba przechowywać jako oryginały czy kopie?
 1. Jak poprawnie skonstruować kwestionariusz osobowy pracownika – jakie dane warto zapisać w kwestionariuszu.
 • Jakich oświadczeń o danych pracodawca może żądać na potrzeby realizowania stosunku pracy?
 • Czy można żądać danych na temat wykorzystania nowych uprawnień np. pracy zdalnej okazjonalnej?
 • Kiedy nie wolno pobierać od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 • Czy można pozyskać daną o niepełnosprawności oraz odbywaniu służby wojskowej?
 • W jakich okolicznościach od pracownika żąda się danych o wykształceniu i stażu pracy?
 1. Jakie oświadczenie o danych pracodawca może przetwarzać wyłącznie za zgodą pracownika.
 • Stanowisko UODO w sprawie posługiwania się prywatnymi danymi kontaktowymi posiadanymi w aktach osobowych pracownika oraz inne praktyczne stanowiska UODO.
 1. Zasady przetwarzania danych osoby zawiadamianej o wypadku.
 • Stanowisko resortu pracy na temat zgody takiej osoby oraz stanowisko UODO
  w kwestii przetwarzania danych nie pozyskanych bezpośrednio od konkretnej osoby fizycznej (omówienie wzoru dokumentu).
 1. Jakie dane poprawnie wprowadza się w umowie o pracę.
 • Jakie postanowienia trzeba dopisać a jakich nie wolno wprowadzać?
 • Kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo
  – wpisywać, czy nie?
 1. Jakie dokumenty gromadzi się w części B akt osobowych zgodnie z przepisami i wykładnią.
 • Czy dokumenty zawierające dane przekazywane do ZUS-u oraz dane płacowo
  – podatkowe można trzymać w części B akt osobowych?
 • Jakie oświadczenie trzeba pobrać na formularzu od osoby zawiadamianej
  o wypadku?
 • Po jakie dane można zwrócić się do wojska? Czy do części B akt osobowych można kopiować dokumenty związane ze służbą wojskową?
 • Czy do części B akt osobowych można kopiować legitymację weterana?
 • Czy do części B akt osobowych można kopiować dokumenty potwierdzające status działacza opozycji antykomunistycznej?
 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego?
 • Gdzie jest miejsce przechowywania dokumentów zebranych w związku
  z egzekucją z wynagrodzenia (potraceniami komorniczymi i dobrowolnymi potrąceniami z pensji)?
 1. Jakie nowe dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych zbiera się obecnie i gromadzi w części B akt osobowych – omówienie wybranych dokumentów na przykładowych wzorach.
 2. Jakie nowe dokumenty tworzy się na potrzeby realizowania obowiązków informacyjnych wobec pracowników i w związku
  ze zmianą warunków zatrudnienia.

  (omówienie m.in. informacji o warunkach zatrudnienia z uwzględnieniem stanowisk MRiPS oraz GIP co do zasad jej tworzenia, oraz wniosku pracownika składanego na podstawie art. 293 KP).
 3. Jakie nowe dokumenty trzeba tworzyć i pobierać od pracowników w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy – wzory wybranych dokumentów.
 • Gdzie trzeba gromadzić dokumenty dotyczące pracy zdalnej? (stanowisko Ministerstwa Pracy)
 • Jakie dokumenty są konieczne w związku z „przejściem” pracowników na pracę zdalną?
 • Jakie dokumenty tworzy się w związku z wnioskiem uprawnionego pracownika
  o pracę zdalną?
 • Jakie dokumenty są konieczne w związku z poleceniem wykonywania pracy zdalnej?
 • Jakie dokumenty zwłaszcza z zakresu bhp i ochrony danych osobowych trzeba utworzyć oraz jakie oświadczenia trzeba pobrać od pracujących zdalnie?
 • Jak dokumentuje się pracę zdalną okazjonalną?
 • Czy w przypadku pracy zdalnej okazjonalnej pracodawca tworzy mniej dokumentów, a pracownik składa mniej oświadczeń?
 1. Jakie dokumenty gromadzi się w części C akt osobowych.
 • Jakie dokumenty gromadzi się w związku z rozwiązaniem umowy o pracę?
 • Czy gromadzi się kopię dodatkowej informacji dotyczącej przechowywania
  i zwrotu dokumentacji pracowniczej? Do jakich świadectw się nie dołącza takiej informacji?
 • Co zmieniło się w świadectwie pracy ? W jakich miejscach świadectwa wpisuje się informacje o nowych uprawnieniach,
  z których pracownicy mogą korzystać.
 • Jakie są zasady prostowania świadectwa pracy?
  (m.in. co robić z kopią starego świadectwa pracy, dokumenty tworzone
  w przypadku częściowego uznania wniosku byłego pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, czy były pracownik musi zwrócić świadectwo pracy, jeżeli wystąpił z wnioskiem o sprostowanie świadectwa?).
 • Jak ma postąpić pracodawca z poprzednim egzemplarzem świadectwa pracy jeżeli wyda nowe świadectwo w wyniku sprostowania?
 • Jakie są zasady kopiowania świadectwa pracy?
  (m.in. postać wniosków o kopię i miejsce ich przechowywania, zasady sporządzania kopii zgubionego świadectwa, termin na wydanie kopii, przypadki, w których o kopię świadectwa mogą wystąpić inne niż były pracownik uprawnione osoby, przypadki, w których za kopię można pobrać opłatę oraz takie, w których pracodawca może odmówić wydania kopii).
 1. Zasady gromadzenia dokumentów w części D i E akt osobowych.
 • Ile czasu można przechowywać dokumenty w tych częściach akt?
 • Kiedy i w jaki sposób takie dokumenty trzeba usunąć?
 1. Jak realizować obowiązek aktualizacji danych posiadanych przez pracodawcę w dokumentacji pracowniczej.
 • Jakie dokumenty powinny być usuwane?
 • Jak się aktualizuje dane zawarte w kwestionariuszach osobowych?
 1. Jakich dokumentów nie należy przechowywać w dokumentacji pracowniczej tylko w innych, odrębnych zbiorach dokumentów.
 • Dokumentacja BHP nie stanowiąca dokumentacji pracowniczej.
 • Dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie (okres ich przechowywania).
 • Zasady pozyskiwania danych i dokumentów na potrzeby ZFŚS (zgodnie ze stanowiskiem UODO) czas ich przechowywania i dokonywania ich audytu (stanowisko resortu pracy).

Uwaga: 1 dostęp online oznacza udział online 1 osoby.

 

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 

Sprawdź pozostałe nasze szkolenia z obszarów:

Prawo Pracy, Czas Pracy >>

Kadry i Płace >>

HR, ZZL >>

Ochrona Danych Osobowych, RODO >>

Dla Administracji Publicznej >>

Video Szkolenia >>


Poniżej przedstawiamy opinie z poprzednich szkoleń p. Moniki Frączek:

 • „Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia.”
 • „Szkolenie jest bardzo dobrze zorganizowane, prowadzący kompetentny, ciekawie prowadzi zajęcia.”
 • „Osoba prowadząca szkolenie.”
 • „Styl prowadzenia szkolenia.”
 • „Konkretne odpowiedzi i bardzo dobra znajomość.”
 • „Duża ilość praktycznych przykładów.”
 • „Kompetencja i doświadczenie wykładowcy, ciekawe kazusy.”
 • „Powoływanie się na orzecznictwo.”
 • „Dopasowanie trenera do grupy, sposób prowadzenia.”
 • „Komunikatywność wykładowcy.”
 • „Wiedza prowadzącego, tempo szkolenia, tematyka.”
 • „Bardzo czytelny sposób prowadzenia prowadzącego.”
 • „Zrozumiale i prostym językiem przedstawione zagadnienia oraz z przykładami.”
 • „Dobry prowadzący i obsługa szkolenia.”
 • „Sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę.”
 • „Wysoki poziom przekazywanej wiedzy przez prowadzącego.”
 • „Sposób prowadzenia szkolenia, rzeczowe przykłady.”
 • „Organizacja szkolenia idealna, bez zarzutu.”
 • „Organizacja, sposób prowadzenia.”
 • „Prosty sposób omawiania zagadnień.”
 • „Bardzo jasno i na przykładach przedstawiano poszczególne sytuacje.”
 • „Elastyczny sposób prowadzenia szkolenia dostosowany do sugestii uczestników.” 
 • „Konkretnie, szczegółowo.” 
 • „Przekazywanie wiedzy przez prowadzącego.” 
 • „Sposób prowadzenia szkolenia – mobilizowanie uczestników do myślenia i udzielania odpowiedzi.”
 • „Forma prowadzenia szkolenia.”
 • „Kontakt prowadzącego z uczestnikami.”
 • „Sposób prowadzenia szkolenia – dynamika, ekspresja, przykłady z życia.”
 • „Odpowiadanie na pytania uczestników.”
 • „Zawartość merytoryczna przekazanych materiałów.”
 • „Czas trwania szkolenia, forma warsztatów.”
 • „Podejście aktywizujące osoby prowadzącej szkolenie.”
 • „Przygotowanie prowadzącego.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close