JAK DOSTOSOWAĆ DOKUMENTACJĘ PRACOWNICZĄ DO WYMAGAŃ RODO

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH


JAK DOSTOSOWAĆ
DOKUMENTACJĘ PRACOWNICZĄ
DO WYMAGAŃ RODO

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu dokumentacji pracowniczej, którego celem jest przedstawienie praktycznych aspektów jak dostosować dokumentację pracowniczą do wymagań RODO.

 

UWAGA: szkolenie przeznaczone dla osób posiadających podstawową wiedzę na temat RODO.

 

W programie:

 

 1. Ograniczenia pracodawcy w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy, w tym:
 • zasady sporządzania poprawnych ogłoszeń rekrutacyjnych,
 • konieczność ustalenia zasad postępowania z dokumentami pozyskiwanymi od osób szukających pracy poza procesem rekrutacyjnym,
 • konieczność weryfikacji poprawności kwestionariuszy wypełnianych przez pracowników,
 • zasady postępowania z dokumentami przedłożonymi dobrowolnie (m.in. cv kandydata do pracy),
 • dopuszczalność przetwarzania zdjęć kandydata do pracy,
 • nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych zawartych w orzeczeniach lekarskich o zdolności pracownika do pracy oraz w skierowaniach na badania (poprawne skierowanie na badanie wstępne),
 • przypadki, w których nieadekwatne pozyskiwanie danych może być uznane za dyskryminację.
 1. Ograniczenia pracodawcy w pozyskiwaniu i przetwarzaniu dokumentów zawierających dane osobowe pracowników oraz innych osób fizycznych, wykonujących pracę lub korzystających np. z działalności socjalnej pracodawcy, wynikające z nowych przepisów prawa pracy, w tym:
 • przypadki, w których pracodawca może żądać podania danych w oparciu o Kodeks pracy oraz inne przepisy,
 • przypadki, w których pracodawca przetwarza dane w celu realizacji obowiązku nałożonego na niego przez przepis prawa,
 • przypadki, w których pracodawca przetwarza dane, bo mu pozwala RODO,
 • dopuszczalność przetwarzania nowych kategorii danych tzw. wrażliwych (zasady postępowania z dokumentami np. potwierdzającymi niepełnosprawność, orzeczeniami pracownika o zdolności do pracy itp.) oraz konieczność wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń,
 • dopuszczalność przetwarzania danych biometrycznych,
 • zasady przetwarzania danych uzyskanych za zgodą pracownika (warunki, jakie musi spełniać taka zgoda, przypadki, w których zgoda może być podstawą przetwarzania danych),
 • wprowadzana od 1 stycznia 2019 r. możliwość żądania przez pracodawcę podania przez pracownika numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą oraz obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie (czas na realizację do upływu 21 stycznia 2019 r.).
 1. Zasady tworzenia rejestru czynności przetwarzania i co taki rejestr powinien zawierać w odniesieniu do danych przetwarzanych w działach kadr.
 2. Przypadki związane z przepisami prawa pracy, w których występuje konieczność poprzedzenia stosowania określonych procedur oceną skutków planowanych operacji i wyjaśnienia, jak sporządzić taką ocenę.
 3. Jakie przesłanki musi spełnić świadek wręczenia oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, żeby pracodawcy nie został postawiony zarzut ujawnienia danych nieuprawnionym osobom.
 4. Zasady zatrudniania oraz korzystania z pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), w szczególności zasady współpracy działów kadr z IOD.
 5. Tworzenie odpowiednich dokumentów w przypadku stwierdzenia naruszenia poprawności przetwarzania danych – zasady poprawnego postępowania (rejestrowania, zgłaszania, wyjaśniania).
 6. Kontrole GIODO (UODO):
 • zasady, na jakich będą się odbywały zgodnie z nowymi przepisami,
 • zakres kontroli w dziale kadr,
 • czas trwania kontroli,
 • zasady nakładania i wysokość mandatów,
 • zasady odpowiedzialności danego pracodawcy,
 1. Uprawnienia pracodawcy co do kontroli czasu pracy, sposobu wykonywania pracy oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy – zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy, w tym:
 • zasady stosowania monitoringu wizyjnego, monitoringu służbowej poczty elektronicznej, aktywności pracownika w Internecie oraz innych monitoringów, wynikające z nowych przepisów Kodeksu pracy,
 • obowiązek wprowadzenia postanowień o stosowanym monitoringu do Regulaminu pracy lub innego wskazanego w przepisach aktu wewnętrznego (praktyczne przykłady postanowień),
 • obowiązki informacyjne wobec pracowników objętych monitoringiem i terminy na ich zrealizowanie,
 • obowiązek wprowadzenia odpowiednich oznaczeń monitorowanych miejsc oraz narzędzi pracy,
 • obowiązek poprzedzenia stosowania monitoringu oceną skutków planowanych operacji zgodnie z RODO,
 1. Orzecznictwo dotyczące kontroli pracownika w miejscu pracy oraz pozyskiwania informacji o nim, w szczególności dotyczące:
 • prawa do aktualnej informacji o miejscu zamieszkania,
 • prawa do informacji o dodatkowym zatrudnieniu,
 • skutków monitorowania pracowników z naruszeniem prawa, w szczególności bez poinformowania pracowników o objęciu ich monitoringiem,
 • stosowania prowokacji wobec pracownika.
 1. Najnowsze orzecznictwo dotyczące prawa pracodawcy będącego osobą fizyczną lub osoby reprezentującej pracodawcę wobec pracownika do prywatności komunikowania się – wyjaśniające w jakich sytuacjach nagrywanie pracodawcy jest dopuszczalne, a w jakich zabronione.
 2. Nowe obowiązki związane ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. w szczególności:
 • dodatkowe obowiązki pracowników działów kadr związane z informowaniem pracowników o terminie przechowywania ich dokumentacji (okres przechowywania, termin na odebranie, termin na zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy (przykładowy wzór informacji),
 • obowiązek wydawania kopii dokumentacji na każde życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby) – zasady sporządzania takich kopii,
 • dodatkowy obowiązek pracowników działów kadr, który pojawi się w razie zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną – obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni,
 • konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie).

 

Cena: 590 PLN + 23 % VAT 

Cena: 590 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

 

 

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 


Poniżej przedstawiamy opinie z poprzednich szkoleń prowadzonych przez Panią Monikę Frączek: 

 • „Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia.”
 • „Szkolenie jest bardzo dobrze zorganizowane, prowadzący kompetentny, ciekawie prowadzi zajęcia.”
 • „Sięganie do orzecznictwa.”
 • „Styl prowadzenia szkolenia.”
 • „Konkretne odpowiedzi i bardzo dobra znajomość.”
 • „Duża ilość praktycznych przykładów.”
 • „Kompetencja i doświadczenie wykładowcy, ciekawe kazusy.”
 • „Powoływanie się na orzecznictwo.”
 • „Dopasowanie trenera do grupy, sposób prowadzenia.”
 • „Komunikatywność wykładowcy.”
 • „Wiedza prowadzącego, tempo szkolenia, tematyka.”
 • „Bardzo czytelny sposób prowadzenia prowadzącego.”
 • „Zrozumiale i prostym językiem przedstawione zagadnienia oraz z przykładami.”
 • „Dobry prowadzący i obsługa szkolenia.”
 • „Sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę.”
 • „Wysoki poziom przekazywanej wiedzy przez prowadzącego.”
 • „Sposób prowadzenia szkolenia, rzeczowe przykłady.”
 • „Bardzo ciekawy przekaz wiedzy przez prowadzącego.”
 • „Organizacja szkolenia idealna, bez zarzutu.”
 • „Organizacja, sposób prowadzenia.”
 • „Prosty sposób omawiania zagadnień.”
 • „Bardzo jasno i na przykładach przedstawiano poszczególne sytuacje.”
 • „Elastyczny sposób prowadzenia szkolenia dostosowany do sugestii uczestników.” 
 • „Konkretnie, szczegółowo.” 
 • „Przekazywanie wiedzy przez prowadzącego.” 
 • „Sposób prowadzenia szkolenia – mobilizowanie uczestników do myślenia i udzielania odpowiedzi.”
 • „Forma prowadzenia szkolenia.”
 • „Kontakt prowadzącego z uczestnikami.”
 • „Sposób prowadzenia szkolenia – dynamika, ekspresja, przykłady z życia.”
 • „Odpowiadanie na pytania uczestników.”
 • „Zawartość merytoryczna przekazanych materiałów.”
 • „Czas trwania szkolenia, forma warsztatów.”
 • „Podejście aktywizujące osoby prowadzącej szkolenie.”
 • „Przygotowanie prowadzącego.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close