KOMPENDIUM PRAWA PRACY DLA KADRY KIEROWNICZEJ

Cena:
390 zł + 23% VAT
Prowadzący:
mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

KOMPENDIUM PRAWA PRACY

DLA

KADRY KIEROWNICZEJ

 

Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w unikatowym e-szkoleniu dedykowanemu kadrze kierowniczej. Spotkanie z prawem pracy w tej formule ma przy tym wyłącznie warsztatowy charakter. Nie mówimy w nim o przepisach, ich brzmieniu, interpretacjach tylko o praktycznych zasadach ich stosowania, w codziennym życiu przełożonego.

Udział w tym szkoleniu pozwoli kierownikom na prawidłowe, zgodne z prawem pracy zarządzanie pracownikami we wszystkich aspektach zarządczych. Po ukończeniu kursu każdy przełożony będzie wiedział jak postępować oraz jakich działań unikać, aby nie narazić organizacji na odpowiedzialność prawną.

Szkolenie oparte jest przede wszystkim o studium przypadku czyli symulacje sytuacji, w których znaleźć się może przełożony z opisem najlepszych praktyk gwarantujących jemu i organizacji bezpieczeństwo prawne.

Trenerem prowadzącym warsztat jest doświadczony dydaktyk prawniczy, adwokat, publicysta, wykładowca akademicki mec. Piotr Wojciechowski. Od lat zajmuje się prawem pracy, w tym w szczególności jego nauczaniem. Jego znakiem rozpoznawczym jest rzadka umiejętność mówienia prostym, zrozumiałym językiem o skomplikowanych treściach prawnych.

Czas trwania szkolenia 5 godzin.

Serdecznie zapraszamy.

 

Program szkolenia.

Zasady nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów postępowań rekrutacyjnych. 

 1. Zasady przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych w taki sposób, aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji.
 2. Rodzaje umów o pracę oraz praktyczne zasady ich sporządzania.
  • umowa o pracę na okres próbny, dopuszczalna liczba umów na okres  próbny, umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na czas nieokreślony.
  • treść umowy o pracę – co zawiera umowa o pracę ?
 3. Przyczyny i rodzaje rozwiązywania umów o pracę – jakie tryby rozwiązań umów o pracę menadżer ma do dyspozycji.
 4. Zasady ochrony przed wypowiedzeniem.

 

Wybrane prawa i obowiązki pracownika jako narzędzia zarządzania.

 1. Katalog kar i nagród w stosunkach pracy.
  • analiza nagród stosowanych w stosunkach pracy: pochwały, nagrody, premie.
  • zasady postępowania dyscyplinującego: rozmowa, notatka, kara, zwolnienie.
 2. Zasady nakładania na pracowników kar porządkowych. Zasady odwoływania pracowników od nałożonych kar.
 3. Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej z winy umyślnej i nieumyślnej pracownika.
 4. Zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

 

Zasady prawidłowego zarządzania czasem pracy.

 1. Zasady planowania czasu pracy – grafiki, harmonogramy, zmiany w grafikach i harmonogramach, udzielanie odpoczynków.
 2. Zasady nadzorowania czasu pracy.
 3. Zasady polecania, odmawiania pracy w godzinach nadliczbowych oraz identyfikacji pracy w godzinach nadliczbowych.
 4. Praca w niedziele i święta, w porze nocnej, w delegacji – zasady rekompensowania.

 

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w praktyce, urlopów rodzicielskich, okolicznościowych, opieki nad dzieckiem, nieobecności nieusprawiedliwione w pracy – zasady postępowania.

 1. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych, przesuwanie i odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego, urlop na żądanie.
 2. Zasady udzielania urlopów i innych uprawnień związanych z rodzicielstwem.
 3. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy z powodu chorób, konieczności stawienia się przed organami administracji.
 4. Nieobecności nieusprawiedliwione – spóźnienia, odstąpienia od wykonywanej pracy – zasady postępowania menadżera.

 

Zasady ponoszenia odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy,
w tym przepisów bhp przez menadżera.

 1. Uprawnienia inspektora pracy w czasie dokonywania czynności kontrolnych – na co powinien zwrócić uwagę menadżer.
 2. Wykroczenia przeciwko prawo pracownika za które przełożony może ponieść konsekwencje – urlopy, czas pracy.
 3. Wykroczenia przeciwko prawo pracownika za które przełożony może ponieść konsekwencje – przepisy BHP.
 4. Zasady odpowiedzialności karnej i cywilnej menadżera.

 

 Dodatkowe informacje pod nr telefonu 22 668 50 00

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close