Konferencja: PRAWO PRACY 2019 / 2020 – NOWELIZACJA PRZEPISÓW oraz PRAKTYKA ICH STOSOWANIA

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

KONFERENCJA

PRAWO PRACY 2019 / 2020

– NOWELIZACJA PRZEPISÓW oraz PRAKTYKA ICH STOSOWANIA

 

Warszawa, 16 – 17.10.2019 r., Hotel Marriott *****


lista zamknięta – Brak Miejsc

 zapraszamy na kolejną edycję w terminie 11 – 12 grudnia br.link do programu  >>


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę konferencji. Tym razem celem naszego spotkania jest podsumowanie wszystkich ostatnio dokonanych zmian oraz omówienie aktualnych problemów występujących w pracy działów HR.

Ważnym elementem naszego programu będzie przedstawienie najnowszych zmian w Kodeksie Pracy, obowiązujących od 7 września br. oraz kolejnych od 7 listopada br.


W programie przewidujemy następujące zagadnienia:

 • „NIECHCIANE PRZYWRÓCENIE DO PRACY” – ZMIANA OD 7 listopada br.
 • INFORMACJE, KTÓRYCH MOŻNA ŻĄDAĆ OD KANDYDATA I PRACOWNIKA PO OSTATNICH ZMIANACH – ZASADY DOKUMENTOWANIA I PRZECHOWYWANIA.
 • PRZECIWDZIAŁANIE NIERÓWNEMU TRAKTOWANIU PRACOWNIKÓW – JAK ZMIENIĄ SIĘ OBOWIĄZKI PRACODAWCY od WRZEŚNIA 2019 – W ŚWIETLE NAJNOWSZEJ NOWELIZACJI KP.
 • PROBLEMATYKA MOBBINGU W ORGANIZACJI PO NAJNOWSZEJ NOWELIZACJI OD WRZEŚNIA BR.
 • „ZAPALNIKI” CZASU PRACY – KONTROWERSYJNE PROBLEMY Z REKOMENDACJAMI ROZWIĄZAŃ.
 • WYBÓR WŁAŚCIWEJ UMOWY O PRACĘ – NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ.
 • JAKICH BŁĘDÓW PRACODAWCA POWINIEN UNIKAĆ ROZWIĄZUJĄC UMOWĘ O PRACĘ – W ŚWIETLE AKTUALNEGO ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO.
 • PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – NAJNOWSZE WYTYCZNE I INTERPRETACJE.
 • URLOPY PRACOWNICZE – KWESTIE SPORNE I PROBLEMATYCZNE – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ.
 • ZASADY WYDAWANIA ŚWIADECTWA PRACY PO OSTATNICH ZMIANACH.

Do omówienia poszczególnych tematów zaprosiliśmy ekspertów praktyków,
w znakomitej większości znanych doskonale Państwu z naszych poprzednich konferencji.

Program konferencji:

 

PRZECIWDZIAŁANIE NIERÓWNEMU TRAKTOWANIU PRACOWNIKÓW – JAK ZMIENIĄ SIĘ OBOWIĄZKI PRACODAWCY OD WRZEŚNIA 2019 – W ŚWIETLE NAJNOWSZEJ NOWELIZACJI KP.

 1. Regulacja zasady równego traktowania w zatrudnieniu:
 • zasada „zwykłego” nierównego traktowania,
 • zasada niedyskryminacji.
 1. Dopuszczalna dyferencjacja sytuacji pracowników.
 2. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu.
 3. Zmiany wprowadzone ustawą z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

prowadzenie: dr mec. Agata MIĘTEK
Adwokat w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

 

PROBLEMATYKA MOBBINGU PO NAJNOWSZEJ NOWELIZACJI OD WRZEŚNIA BR.

 1. Czym według prawa jest mobbing.
 2. Wycieczka po najnowszym orzecznictwie – na co sądy pozwalają, a czego zakazują.
 3. Obowiązki firmy – prewencyjne i reakcyjne.
 4. Roszczenia przysługujące po nowelizacji KP.
 5. Wpływ postawy pracodawcy na jego odpowiedzialność.
 6. Praktyczny test na mobbing.

prowadzenie: dr mec. Patrycja ZAWIRSKA
Radca Prawny, Partner w kancelarii Zawirska Gąsior – radcowie prawni i adwokaci sp.p.

 

„ZAPALNIKI” CZASU PRACY – KONTROWERSYJNE PROBLEMY Z REKOMENDACJAMI ROZWIĄZAŃ.

 1. Ewidencja czasu pracy – papier czy system ? – zalety i wady.
 2. Planowanie pracy w godzinach nadliczbowych – nie można ? a jednak można.
 3. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych – czas wolny czy wynagrodzenie – zasady podejmowania ostatecznych decyzji.
 4. Zadaniowy czy podstawowy – jaki system wybrać, aby nie narażać organizacji na niechciane nadgodziny.
 5. Kto odpowiada za czas pracy – jak komunikować o odpowiedzialności bezpośrednim przełożonym.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

INFORMACJE, KTÓRYCH MOŻNA ŻĄDAĆ OD KANDYDATA I PRACOWNIKA PO OSTATNICH ZMIANACH – ZASADY DOKUMENTOWANIA ORAZ PRZECHOWYWANIA.

 1. Zakres danych osobowych, których można żądać od kandydata do pracy oraz pracownika, w tym:
 • sytuacje, w których kandydat do pracy ma obowiązek podać tzw. dane dotyczące dotychczasowej kariery zawodowej zgodnie z najnowszą wykładnią oraz przypadki, w których dane o wykształceniu i stażu pracy pozyskuje się dopiero od pracownika,
 • przypadki, w których można pozyskać od kandydata do pracy dane o miejscu zamieszkania (dane umieszczane na skierowaniu na wstępne badania profilaktyczne),
 • zakres danych osobowych umieszczanych w świadectwie pracy odchodzącego z pracy pracownika.
 1. Zasady poprawnego wypełniania kwestionariuszy osobowych, zwłaszcza kwestia pozyskiwania i przetwarzania danych osoby zawiadamianej w razie wypadku pracownika.
 2. Zasady pozyskiwania i przetwarzania danych szczególnych – konieczność weryfikacji upoważnień oraz ewentualna konieczność złożenia dodatkowych oświadczeń.
 3. Zasady pozyskiwania danych osobowych za zgodą pracownika (w tym m.in. danych dotyczących wizerunku i stanu trzeźwości).
 4. Pozyskiwanie i przechowywanie dokumentów potwierdzających informacje o danych osobowych (w tym także na potrzeby zfśs), w tym jak poprawnie układać np. kopie świadectw pracy oraz dyplomów ukończenia szkół w zależności od momentu pozyskania danych o stażu pracy, wykształceniu oraz kwalifikacjach zawodowych.

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspert prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

WYBÓR WŁAŚCIWEJ UMOWY O PRACĘ – NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ.

 1. Jakie mamy możliwości wyboru umowy o pracę.
 2. Umowa o pracę na okres próbny – prawo czy obowiązek.
 3. Możliwość powtarzania umowy o pracę na okres próbny – ograniczenia.
 4. Umowa o pracę na czas określony – kiedy, ile razy i na ile.
 5. Umowy o pracę na czas określony – wyjątki od zasad.
 6. Umowa o pracę na czas nieokreślony jako najbardziej stabilna forma zatrudnienia.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – NAJNOWSZE WYTYCZNE I INTERPRETACJE.

 1. Pierwsze wpłaty i potrącenia.
 2. Działanie PPK w praktyce najnowsze interpretacje i praktyka.
 3. Zatrudnienie nowych pracowników a PPK.
 4. Zmiana pracodawcy a oszczędzanie w PPK.
 5. Rezygnacja z PPK i obowiązek ponownego zapisania.
 6. Podsumowanie bieżących obowiązków pracodawcy w związku z PPK.

prowadzenie: mec. Krzysztof GĄSIOR
Adwokat, Partner w Kancelarii Zawirska Gąsior – radcowie prawni i adwokaci sp.p.

 

JAKICH BŁĘDÓW PRACODAWCA POWINIEN UNIKAĆ ROZWIĄZUJĄC UMOWĘ
O PRACĘ W ŚWIETLE AKTUALNEGO ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO.

 1. Tryby rozwiązywania umów o pracę – które i dlaczego są dla pracodawcy „bezpieczniejsze”.
 2. Pracownik porzucający pracę – studium przypadku.
 3. Forma i doręczenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy – o co szczególnie należy zadbać.
 4. Jak skutecznie poinformować reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową o zamiarze rozwiązania stosunku pracy z konkretnym pracownikiem.
 5. Jak uniknąć błędów rozwiązując umowę o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy?
 6. „Niechciane” przywrócenie do pracy.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy..

 

URLOPY PRACOWNICZE KWESTIE SPORNE I PROBLEMATYCZNE – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ.

 1. Prawo do wykorzystania urlopu w danym roku – nakaz czy uprawnienie.
 2. Urlop na godziny prawda czy fałsz?
 3. Czy pracownik zatrudniony na 1/2 etatu ma prawo do 26 dni urlopu?
 4. Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym i niepełnym wymiarze czasu.
 5. Zasady udzielania urlopu na żądanie.
 6. Urlop w okresie wypowiedzenia.
 7. Urlop zaległy.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

ZASADY WYDAWANIA ŚWIADECTWA PRACY PO OSTATNICH ZMIANACH.

 1. Ważne elementy treści świadectwa pracy (co można wpisywać a czego nie można).
 2. Tryb wydawania i prostowania świadectwa pracy.
 3. Tryb odwoławczy od treści świadectwa pracy lub odmowy jego wydania.
 4. Roszczenia pracownika wynikające z wadliwego wydania lub niewydania świadectwa pracy.
 5. Omówienie nowego wzoru świadectwa pracy, obowiązującego od 28.06.2019.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

Konferencja prowadzona będzie w sposób aktywny, umożliwiający zadawanie pytań w trakcie omawiania poszczególnych tematów.

Rozpoczęcie 16.10 o godz. 9.00, planowane zakończenie 17.10 ok. godz. 16.00.

 

Nocleg

Dla wszystkich uczestników zainteresowanych noclegiem w Hotelu Marriott***** wynegocjowaliśmy specjalną cenę promocyjną:
– pokój jednoosobowy: 550 PLN netto (+ 8% VAT) za dobę,
– pokój dwuosobowy: 580 PLN netto (+ 8% VAT) za dobę.

Ilość pokoi jest ograniczona.

W przypadku zainteresowania noclegiem w Hotelu Marriott***** prosimy o jak najszybszy kontakt.

 

Cena dla uczestników poprzednich konferencji                                        1.550 PLN + 23% VAT

Cena promocyjna do 9.10.2019 dla nowych uczestników                  1.650 PLN + 23% VAT

Cena po 9.10.2019                                                                                                         1.950 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunche, certyfikat uczestnictwa.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 

22 668 50 00

 


jeśli termin październikowy nie jest dla Państwa dogodny
zapraszamy

na kolejną edycję naszej konferencji

w dniach 11 – 12 grudnia br.link do programu  >>

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji naszych konferencji:

„Wysoki poziom wykładowców.”

„Konkretne omawianie tematów, umiejętność odpowiedzi na pytania padające z sali.”

„Organizacja techniczna, wykładowcy i ich zaangażowanie.”

„Podejście prowadzących do tematyki – odpowiadanie na pytania.”

„Doświadczona kadra szkoleniowa.”

„Bardzo dobra merytoryka prowadzących.”

„Różnorodność tematów i osób prowadzących.”

„Profesjonalizm osób prowadzących.”

„Jakość wykładów, zakres i tematy.”

„Ciekawe wykłady, profesjonalni wykładowcy.”

„Bardzo dobra atmosfera.”

„Podobało mi się, że wykładowcy posiadają wysoki poziom wiedzy.”

„Dobór wykładowców, wysokiej klasy specjalistów.”

„Trzymanie się ram czasowych, organizacja szkolenia.”

„Praktyczne porady w zakresie zwalniania pracowników i godzin nadliczbowych.”

„Profesjonalizm + doświadczenie prowadzących.”

„Sposób prowadzenia zajęć, dobra organizacja. ciekawa tematyka, przygotowanie osób prowadzących.”

„Opieka nad uczestnikami ze strony organizatorów.”

„Bardzo dobry dobór prelegentów! Brawo!”

„Szeroki zakres tematów.”

„Materiały, podejście prowadzących, możliwość zadawania pytań.”

„Dyskusja, możliwość konsultacji.”

„Tematyka i organizacja.”

„Poziom merytoryczny.”

„Wszystko na wysokim poziomie.”

„Bardzo profesjonalne przygotowanie.”

„Lokalizacja, całość organizacyjna.”

„Świetna organizacja.”

„Jak zwykle mistrzostwo!”

„Kontrola czasu, zgodność treści poruszanych przez prowadzących z tematyką szkolenia.”

„Stała „obsada” prowadzących.”

„Sprawny przebieg informacji o kolejnych punktach szkolenia.”

„Merytoryka wykładowców, organizacja szkolenia.”

 „Różnorodność tematyki.”

 „Zakres tematów.”

 „Dynamizm, miejsce.”

 „Lokalizacja i materiały.”

 „Zagadnienia, prelegenci.”

 „Dobór osób prowadzących poszczególne części konferencji.”

 „Uprzejmość, profesjonalizm.”

 „Sposób prezentacji.”

„Organizacja, opieka na bardzo wysokim poziomie zachęca do udziału w kolejnych szkoleniach.”

 „Konferencję prowadzą eksperci.”

 „Organizacja, dobór zagadnień i prelegentów.”

 „Kilka zagadnień poruszanych w ramach jednej konferencji.”

 „Fachowcy z kompleksową wiedzą i umiejętnością nawiązywania kontaktu z uczestnikami.”

„Możliwość spotkania z praktykami.”

„Przygotowanie merytoryczne wykładowców.”

„Dobór prelegentów.”

„Możliwość indywidualnego kontaktu z prelegentami, lokalizacja w centrum (komunikacja).”

„Sprawna organizacja, bardzo dobry dobór prowadzących.”

„Bardzo dokładnie wyjaśnione trudne kwestie związane ze zmianami w PP.”

„Organizacja szkolenia; materiały szkoleniowe.”

„Różnorodna tematyka.”

„Profesjonalne podejście do organizacji.”

„Wspaniała obsada wykładowców – ich wiedza i doświadczenie.”

„Wszystko super!”

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close