Konferencja: PRAWO PRACY 2020 – 2021 – AKTUALNE PROBLEMY PO OSTATNICH ZMIANACH

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

KONFERENCJA 

PRAWO PRACY  2020 / 2021

– AKTUALNE PROBLEMY PO OSTATNICH ZMIANACH

 

9 – 10.12.2020 r.

 w konferencji można wziąć udział  ONLINE – BRAK MIEJSC


zapraszamy  na  kolejny  termin konferencji

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA 2021>>

 

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę konferencji. Podobnie jak w poprzednich edycjach naszym celem jest przedstawienie:
– prawidłowego stosowania ostatnio znowelizowanych przepisów,
– aktualnych zagadnień prawno-pracowniczych,
– najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz interpretacji urzędowych.

W programie przewidujemy następujące zagadnienia:
 • ZMIANA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA – AKTUALNE PROBLEMY ORAZ SPOSOBY ICH ROZWIĄZANIA.
 • CZAS PRACY – DOKONYWANIE OPTYMALNYCH WYBORÓW W OBECNEJ SYTUACJI.
 • PROBLEMY PRACY ZDALNEJ – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ.
 • TRUDNE SYTUACJE ZWIĄZANE ZE ZWALNIANIEM PRACOWNIKÓW – JAK REAGOWAĆ.
 • URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY PO OSTATNICH ZMIANACH – TRUDNE PRZYPADKI.
 • AKTUALNE PROBLEMY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ.
 • WYBRANE PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W HR.
 • NAJWAŻNIEJSZE, AKTUALNE ORZECZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO W ZAKRESIE PRAWA PRACY O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ.
 • RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA ORAZ JEGO KOSZTÓW.

Do prowadzenia poszczególnych tematów zaprosiliśmy ekspertów specjalistów w poszczególnych dziedzinach, są to

 

 

Zapraszam do udziału i mam nadzieję do zobaczenia na konferencji,
Serdecznie pozdrawiam, Mariusz Staniurski

 

Program konferencji:

 

ZMIANA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA – AKTUALNE PROBLEMY ORAZ SPOSOBY ICH ROZWIĄZANIA.

 1. Zmiana warunków umowy o pracę – czy zawsze wymaga wypowiedzenia zmieniającego ?
 2. Kiedy można dokonać zmiany bez dokonywania wypowiedzenia zmieniającego?
 3. Które z warunków zatrudnienia nie wymagają przy ich zmianie wręczania wypowiedzenia zmieniającego?
 4. Porozumienie zmieniające – jak je przeprowadzić aby nie narazić się na proces sądowy.
 5. Prawo do odprawy pieniężnej przy dokonywaniu wypowiedzenia zmieniającego wg najnowszego orzecznictwa SN.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

CZAS PRACY – DOKONYWANIE OPTYMALNYCH WYBORÓW W OBECNEJ SYTUACJI.

 1. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy.
 2. Wybór optymalnego systemu czasu pracy: podstawowy, zadaniowy czy równoważny.
 3. Wybór długości okresów rozliczeniowych czasu pracy.
 4. Wybór wielkości etatu.
 5. Wybór miejsca wykonywanej pracy i związanego z nim systemu czasu pracy.
 6. Wybór zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej: papierowa czy elektroniczna, w jednym czy w wielu dokumentach?
 7. Wybór optymalnego sposobu rekompensowania nadgodzin oraz pracy w niedziele i święta.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy  w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

PROBLEMY PRACY ZDALNEJ – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ.

 1. Praca zdalna – definicja i uwagi ogólne (telepraca, praca zdalna inna niż telepraca, praca zdalna na podstawie przepisów ustawy COVID-19).
 2. Zasady wprowadzania i wykonywania telepracy.
 3. Czy, a jeśli tak, to na jakich zasadach może być wykonywana praca zdalna inna niż telepraca?
 4. Kto i według jakich reguł powinien ponosić koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej?
 5. Wykonywanie pracy zdalnej poza granicami Polski – możliwe, ale problematyczne w praktyce
 6. Planowane zmiany przepisów w zakresie pracy zdalnej.

prowadzenie: dr mec. Agata MIĘTEK
Adwokat, Doktor nauk prawnych.
Lider Praktyki Prawa Pracy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

 

TRUDNE SYTUACJE ZWIĄZANE ZE ZWALNIANIEM PRACOWNIKÓW
– JAK REAGOWAĆ W NIETYPOWYCH SYTUACJACH.

 1. Lista czynności zakazanych przed rozstaniem.
 2. Przygotowanie na wypowiedzenie – obowiązkowe punkty do odhaczenia.
 3. Spotkanie zwolnieniowe – krok po kroku.
 4. Warunki zwolnienia na odległość w czasach COVID-19.
 5. Odpowiedzi na trudne pytania.
 6. Nietypowe zachowania, czyli pomysłowość pracowników nie zna granic.

prowadzenie: mec. Krzysztof GĄSIOR
Adwokat. Partner w Kancelarii Zawirska Ruszczyk Gąsior – radcowie prawni i adwokaci sp.p.

 

AKTUALNE PROBLEMY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ
– JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ.

 1. Obieg dokumentów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, w tym w jakim miejscu dokumentacji pracowniczej przechowywać ewidencję czynności wykonanych przez pracującego zdalnie?
 2. Zakres dokumentów gromadzonych w aktach osobowych w związku z zajęciami komorniczymi oraz dobrowolnymi potraceniami z wynagrodzenia, w tym dokumenty dotyczące podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń, stanowisko UODO w kwestii danych zawartych w takich dokumentach.
 3. Dokumenty potwierdzające pobieranie zasiłku solidarnościowego – gdzie powinny być gromadzone i do czego będą przydatne?
 4. Kwestionariusz osobowy pracownika, a stanowisko MRPiPS dotyczące zgody osoby zawiadamianej o wypadku na przetwarzanie jej danych osobowych.
 5. Zasady postępowania z dokumentami potwierdzającymi zwolnienie od pracy, np. dotyczącymi oddania krwi – stanowisko UODO w tej tematyce.

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspert prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY PO OSTATNICH ZMIANACH
– TRUDNE PRZYPADKI.

 1. Urlop na żądanie, kiedy pracodawca może odmówić jego udzielenia.
 2. Urlop a doba pracownicza. Na jaki czas udzielamy urlopu wypoczynkowego.
 3. Urlop wypoczynkowy po długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
 4. Przypadki, w których pracodawca może narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu.
 5. Przypadki, w których pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym przez pracownika. w tym zaległy urlop wypoczynkowy w czasie stanu epidemii.
 6. Kiedy i na jakich zasadach można odwołać pracownika z urlopu (konsekwencje odwołania).
 7. Podstawowe przypadki udzielania zwolnień od pracy (z prawem do wynagrodzenia, bez prawa do wynagrodzenia, z obowiązkiem odpracowania).
 8. Właściwy sposób ewidencjonowania zwolnień od pracy w kontekście przepisów o dokumentacji pracowniczej.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

WYBRANE PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W HR.

 1. Powierzenie przetwarzania a udostępnianie danych pracowniczych – jak prawidłowo rozróżnić daną sytuację – praktyka i wytyczne UODO.
 2. Przetwarzanie danych reprezentantów i pracowników przez kontrahenta – najnowsze wytyczne wypełniania obowiązku informacyjnego.
 3. Usuwanie danych z akt osobowych po zmianach nowelizacyjnych – czy i jak należy przeprowadzić proces brakowania?
 4. Żądanie przekazania danych pracowniczych przez podmiot zewnętrzny – czy mamy obowiązek udostępnienia danych i w jakich przypadkach.

prowadzenie: mec. Łukasz MIĘTKOWSKI
Adwokat specjalizujący się w Ochronie Danych Osobowych, prowadzący własną kancelarię.

 

NAJWAŻNIEJSZE, AKTUALNE ORZECZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO W ZAKRESIE PRAWA PRACY, O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ.

 1. Orzecznictwo dotyczące urlopu wypoczynkowego, w tym:
 • urlop a czas pracy,
 • przypadki kiedy pracodawca może  udzielić urlopu bez zgody pracownika,
 • najciekawsze orzecznictwo dotyczące urlopu na żądanie.
 1. Orzecznictwo dotyczące miejsca pracy w kontekście podróży służbowych pracowników.
 2. Orzecznictwo dotyczące czasu pracy, w tym:
 • norma dobowa na nadgodziny,
 • rozliczanie nadgodzin,
 • nadgodziny  kadry kierowniczej.
 1. Orzecznictwo w zakresie rozwiązywania umów o pracę, w tym:
 • nieobecność w pracy a wręczenie wypowiedzenia umowy,
 • prawidłowy sposób formułowania przyczyn rozwiązania umowy.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA ORAZ JEGO KOSZTÓW.

 1. Pozapracownicze formy zatrudnienia.
 2. Zmiany zakładowych źródeł prawa pracy.
 3. Obniżenie kosztów redukcji zatrudnienia.
 4. Instrumenty modyfikacji uprawnień pracowniczych.

prowadzenie: mec. Przemysław MAZUR
Radca prawny w Kancelarii Romanowski i Wspólnicy.

 

Konferencja prowadzona będzie w sposób aktywny, umożliwiający zadawanie pytań w trakcie omawiania poszczególnych tematów. Rozpoczęcie zajęć pierwszego dnia o godz. 9.00, planowane zakończenie drugiego dnia ok. godz. 15.30.

 

zapraszamy  na  kolejny  termin konferencji

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA 2021 >>

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 668 50 00

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji naszych konferencji:

„Wysoki poziom wykładowców.”

„Konkretne omawianie tematów, umiejętność odpowiedzi na pytania padające z sali.”

„Organizacja techniczna, wykładowcy i ich zaangażowanie.”

„Podejście prowadzących do tematyki – odpowiadanie na pytania.”

„Doświadczona kadra szkoleniowa.”

„Bardzo dobra merytoryka prowadzących.”

„Różnorodność tematów i osób prowadzących.”

„Profesjonalizm osób prowadzących.”

„Jakość wykładów, zakres i tematy.”

„Ciekawe wykłady, profesjonalni wykładowcy.”

„Bardzo dobra atmosfera.”

„Podobało mi się, że wykładowcy posiadają wysoki poziom wiedzy.”

„Dobór wykładowców, wysokiej klasy specjalistów.”

„Trzymanie się ram czasowych, organizacja szkolenia.”

„Praktyczne porady w zakresie zwalniania pracowników i godzin nadliczbowych.”

„Profesjonalizm + doświadczenie prowadzących.”

„Sposób prowadzenia zajęć, dobra organizacja. ciekawa tematyka, przygotowanie osób prowadzących.”

„Opieka nad uczestnikami ze strony organizatorów.”

„Bardzo dobry dobór prelegentów! Brawo!”

„Szeroki zakres tematów.”

„Materiały, podejście prowadzących, możliwość zadawania pytań.”

„Dyskusja, możliwość konsultacji.”

„Tematyka i organizacja.”

„Poziom merytoryczny.”

„Wszystko na wysokim poziomie.”

„Bardzo profesjonalne przygotowanie.”

„Lokalizacja, całość organizacyjna.”

„Świetna organizacja.”

„Jak zwykle mistrzostwo!”

„Kontrola czasu, zgodność treści poruszanych przez prowadzących z tematyką szkolenia.”

„Stała „obsada” prowadzących.”

„Sprawny przebieg informacji o kolejnych punktach szkolenia.”

„Merytoryka wykładowców, organizacja szkolenia.”

 „Różnorodność tematyki.”

 „Zakres tematów.”

 „Dynamizm, miejsce.”

 „Lokalizacja i materiały.”

 „Zagadnienia, prelegenci.”

 „Dobór osób prowadzących poszczególne części konferencji.”

 „Uprzejmość, profesjonalizm.”

 „Sposób prezentacji.”

„Organizacja, opieka na bardzo wysokim poziomie zachęca do udziału w kolejnych szkoleniach.”

 „Konferencję prowadzą eksperci.”

 „Organizacja, dobór zagadnień i prelegentów.”

 „Kilka zagadnień poruszanych w ramach jednej konferencji.”

 „Fachowcy z kompleksową wiedzą i umiejętnością nawiązywania kontaktu z uczestnikami.”

„Możliwość spotkania z praktykami.”

„Przygotowanie merytoryczne wykładowców.”

„Dobór prelegentów.”

„Możliwość indywidualnego kontaktu z prelegentami, lokalizacja w centrum (komunikacja).”

„Sprawna organizacja, bardzo dobry dobór prowadzących.”

„Bardzo dokładnie wyjaśnione trudne kwestie związane ze zmianami w PP.”

„Organizacja szkolenia; materiały szkoleniowe.”

„Różnorodna tematyka.”

„Profesjonalne podejście do organizacji.”

„Wspaniała obsada wykładowców – ich wiedza i doświadczenie.”

„Wszystko super!”

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close