Konferencja: PRAWO PRACY 2021 – PROBLEMY PRACY HYBRYDOWEJ

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

KONFERENCJA

 

PRAWO PRACY 2021

PROBLEMY PRACY HYBRYDOWEJ – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ

 

14 – 15.06.2021 r.     Online – zakończona

zapraszamy na kolejny termin >>

 

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę konferencji. Podobnie jak w poprzednich edycjach naszym celem jest przedstawienie aktualnych zagadnień z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy, najnowszych interpretacji i orzecznictwa.

Tym razem będziemy chcieli głównie skupić się na problematyce pracy hybrydowej.

 

W programie przewidujemy następujące zagadnienia:

PRACA POZA SIEDZIBĄ FIRMY A CZAS PRACY.

WYPADKI PRZY PRACY ZDALNEJ – AKTUALNE PROBLEMY W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SN.

DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW W PRACY HYBRYDOWEJ – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ.

AKTUALNE PROBLEMY ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM.

WYNAGRODZENIA 2021 – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ.

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA A PRACA ZDALNA – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE.

URLOPY WYPOCZYNKOWE – TRUDNE SYTUACJE.

NAJWAŻNIEJSZE, AKTUALNE ORZECZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO W ZAKRESIE PRAWA PRACY O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ.

 

Do prowadzenia poszczególnych tematów zaprosiliśmy ekspertów specjalistów
w poszczególnych dziedzinach, są to:

 

Program konferencji:

 

PRACA POZA SIEDZIBĄ FIRMY A CZAS PRACY.

 1. Potwierdzanie początku i końca dnia pracy w systemie podstawowym i zadaniowym.
 2. Prowadzenie list obecności czy ewidencji czasu pracy w domu pracownika.
 3. Zasady bieżącej weryfikacji gotowości pracownika do pracy w czasie dniówki roboczej – jak sprawdzać czy pracuje ?
 4. Przerywanie dniówek roboczych przerwami wliczanymi i niewliczanymi do czasu pracy.
 5. Polecanie nadgodzin na odległość – czy pracownik sam sobie może zlecić nadgodziny pracując w domu.
 6. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych poprzez wirtualne ustalenia pomiędzy przełożonym a pracownikiem.  

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy  w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW W PRACY HYBRYDOWEJ
– O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ.

 1. Podstawy do rozpoczęcia procesu dyscyplinowania.
 2. Rozmowa dyscyplinująca – kiedy pojąć decyzję oraz jak ją przeprowadzić.
 3. Kara upomnienia – o czym warto pamiętać.
 4. Nagana – o co należy zadbać.
 5. Kara pieniężna – jak ją stosować.
 6. Mobbing a dyscyplina w miejscu pracy.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

WYPADKI PRZY PRACY ZDALNEJ – AKTUALNE PROBLRMY W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SN.

 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP wobec pracowników wykonujących pracę zdalną.
 2. Wypadek przy pracy – definicja i uwagi w świetle orzecznictwa SN i specyfiki pracy zdalnej.
 3. Jak przeprowadzić postępowanie powypadkowe w razie wystąpienia wypadku przy pracy zdalnej?
 4. Kiedy pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność za wypadek przy pracy i w jaki sposób zabezpieczyć się przed roszczeniami pracowników?

prowadzenie: prowadzenie: dr mec. Agata MIĘTEK
Adwokat, Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego.

 

AKTUALNE PROBLEMY ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM.

 1. Przyczyny wypowiedzenia umowy w pracy hybrydowej.
 2. Formułowanie przyczyny wypowiedzenia – najważniejsze wskazówki.
 3. Forma wypowiedzenia umowy o pracę.
 4. Różnice w zakresie wypowiadania umów o pracę.
 5. Usprawiedliwiona nieobecność a prawo do wręczenia wypowiedzenia.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

WYNAGRODZENIA 2021 – O CZYM WARTO PAMIETAĆ.

 1. Różnice pomiędzy nagrodą a premią – jak w praktyce sporządzać zapisy w umowach o pracę i regulaminie wynagradzania.
 2. Nowe zasady odpowiedzialności karnej z tytułu zatrudniania pracowników z obowiązkiem alimentacyjnym.
 3. Terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, kiedy za dobowe a kiedy za tygodniowe ? – najlepsze praktyki.
 4. Równa praca za równą płacę – jak uniknąć pułapek w zakresie równego traktowania pracowników ?
 5. Zmiana regulaminu wynagradzania a konieczność dokonywania wypowiedzenia zmieniającego – kiedy trzeba ?
 6. Przestój czy urlop – ja płacić ? – rozstrzyganie dylematów COVID 19.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy  w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

DOKUMENTACJA PRACONICZA A PRACA ZDALNA – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE.

 1. Dokumenty, które zaleca się tworzyć w związku z pracą zdalną oraz miejsce ich przechowywania, w szczególności:
 • oświadczenia pracownika pracującego zdalnie, w tym dotyczące miejsca świadczenia pracy zdalnej,
 • dokumenty związane z wykonywaniem pracy zdalnej w trakcie kwarantanny lub izolacji,
 • ewidencja czynności wykonanych w ramach pracy zdalnej,
 • dokumenty związane z monitoringiem pracy zdalnej.
 1. Dokumenty związane z pracą zdalną, które trzeba będzie tworzyć po wprowadzeniu nowych przepisów.
 2. Zasady poprawnego prowadzenia ewidencji czasu pracy i dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy pracowników pracujących zdalnie.
 3. Obieg dokumentów w trakcie pracy zdalnej:
 • zasady poprawnego umieszczania dokumentów pochodzących od pracownika w odpowiednim zbiorze dokumentacji,
 • poprawne tworzenie dokumentów przekazywanych przez pracodawcę pracującemu zdalnie.
 1. Zasady ochrony danych i dokumentów w trakcie pracy zdalnej – zalecane postępowanie.

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspert prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

URLOPY WYPOCZYNKOWE – TRUDNE SYTUACJE.

 1. Urlop wypoczynkowy w czasach pandemii.
 2. Jak zarządzać urlopem.
 3. Kiedy można wysłać pracownika na urlop bez jego zgody.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

NAJWAŻNIEJSZE, AKTUALNE ORZECZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO
W ZAKRESIE PRAWA PRACY, O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ.

 1. Orzecznictwo dotyczące miejsca pracy w kontekście podróży służbowych pracowników.
 2. Orzecznictwo dotyczące czasu pracy, w tym:
 • norma dobowa a nadgodziny,
 • rozliczanie nadgodzin,
 • nadgodziny kadry kierowniczej.
 1. Orzecznictwo w zakresie rozwiązywania umów o pracę, w tym:
 • nieobecność w pracy a wręczenie wypowiedzenia umowy,
 • prawidłowy sposób formułowania przyczyn rozwiązania umowy.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

Konferencja prowadzona będzie w sposób aktywny, umożliwiający zadawanie pytań
w trakcie omawiania poszczególnych tematów.

Konferencja rozpocznie się 14.06 o godz. 9.30, planowane zakończenie 15.06 ok. godz. 16.00.

 

Cena dla uczestników poprzednich konferencji                                    890 PLN + 23% VAT

Cena promocyjna do 04.06.2021 dla nowych uczestników           990 PLN + 23% VAT

Cena po 04.06.2021                                                                                                  1.150 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w wykładach z możliwością zadawania pytań, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat uczestnictwa.

 

DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU  22 668 50 00

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji naszych konferencji:

„Wysoki poziom wykładowców.”

„Konkretne omawianie tematów, umiejętność odpowiedzi na pytania padające z sali.”

„Organizacja techniczna, wykładowcy i ich zaangażowanie.”

„Podejście prowadzących do tematyki – odpowiadanie na pytania.”

„Doświadczona kadra szkoleniowa.”

„Bardzo dobra merytoryka prowadzących.”

„Różnorodność tematów i osób prowadzących.”

„Profesjonalizm osób prowadzących.”

„Jakość wykładów, zakres i tematy.”

„Ciekawe wykłady, profesjonalni wykładowcy.”

„Bardzo dobra atmosfera.”

„Podobało mi się, że wykładowcy posiadają wysoki poziom wiedzy.”

„Dobór wykładowców, wysokiej klasy specjalistów.”

„Trzymanie się ram czasowych, organizacja szkolenia.”

„Praktyczne porady w zakresie zwalniania pracowników i godzin nadliczbowych.”

„Profesjonalizm + doświadczenie prowadzących.”

„Sposób prowadzenia zajęć, dobra organizacja. ciekawa tematyka, przygotowanie osób prowadzących.”

„Opieka nad uczestnikami ze strony organizatorów.”

„Bardzo dobry dobór prelegentów! Brawo!”

„Szeroki zakres tematów.”

„Materiały, podejście prowadzących, możliwość zadawania pytań.”

„Dyskusja, możliwość konsultacji.”

„Tematyka i organizacja.”

„Poziom merytoryczny.”

„Wszystko na wysokim poziomie.”

„Bardzo profesjonalne przygotowanie.”

„Lokalizacja, całość organizacyjna.”

„Świetna organizacja.”

„Jak zwykle mistrzostwo!”

„Kontrola czasu, zgodność treści poruszanych przez prowadzących z tematyką szkolenia.”

„Stała „obsada” prowadzących.”

„Sprawny przebieg informacji o kolejnych punktach szkolenia.”

„Merytoryka wykładowców, organizacja szkolenia.”

 „Różnorodność tematyki.”

 „Zakres tematów.”

 „Dynamizm, miejsce.”

 „Lokalizacja i materiały.”

 „Zagadnienia, prelegenci.”

 „Dobór osób prowadzących poszczególne części konferencji.”

 „Uprzejmość, profesjonalizm.”

 „Sposób prezentacji.”

„Organizacja, opieka na bardzo wysokim poziomie zachęca do udziału w kolejnych szkoleniach.”

 „Konferencję prowadzą eksperci.”

 „Organizacja, dobór zagadnień i prelegentów.”

 „Kilka zagadnień poruszanych w ramach jednej konferencji.”

 „Fachowcy z kompleksową wiedzą i umiejętnością nawiązywania kontaktu z uczestnikami.”

„Możliwość spotkania z praktykami.”

„Przygotowanie merytoryczne wykładowców.”

„Dobór prelegentów.”

„Możliwość indywidualnego kontaktu z prelegentami, lokalizacja w centrum (komunikacja).”

„Sprawna organizacja, bardzo dobry dobór prowadzących.”

„Bardzo dokładnie wyjaśnione trudne kwestie związane ze zmianami w PP.”

„Organizacja szkolenia; materiały szkoleniowe.”

„Różnorodna tematyka.”

„Profesjonalne podejście do organizacji.”

„Wspaniała obsada wykładowców – ich wiedza i doświadczenie.”

„Wszystko super!”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close