Konferencja: PRAWO PRACY 2022 – AKTUALNE PROBLEMY I KOLEJNE ZMIANY

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

Konferencja

PRAWO PRACY 2022

 AKTUALNE PROBLEMY I KOLEJNE ZMIANY

 

 – 9.12.2021 : online – zakończona

KONFERENCJA ZAKOŃCZONA, ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ

PRAWO PRACY I WYNAGRODZENIA 2023
– NOWE PRZEPISY i KOLEJNE ZMIANY

22 – 23.03.2023

szczegółowy program >>

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej organizowanej przez nas konferencji, podczas której omawiać będziemy aktualne problemy prawa pracy oraz planowane w najbliższym czasie zmiany.

 

W programie przewidujemy następujące zagadnienia:

„SYGNALIŚCI” – NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW I UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW OD 17 GRUDNIA 2021 r.

BHP W FIRMIE – NOWE WYZWANIA DLA PRACODAWCÓW, JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ.

COVIDOWE NADGODZINY – SKĄD SIĘ BIORĄ I JAK ICH UNIKAĆ.

NOWE POSTRZEGANIE PROBLEMATYKI DYSKRYMINACJI I MOBBINGU W AKTUALNEJ SYTUACJI.

NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY PRZY ORGANIZACJI PRACY ZDALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NADCHODZĄCYCH ZMIAN.

BADANIE TRZEŹWOŚCI PO NOWEMU – NADCHODZĄCE ZMIANY.

UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ.

USPRAWIEDLIWIONE I NIEUSPRAWIEDLIWIONE NIEOBECNOŚCI W PRACY – WSKAZÓWKI JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ.

 

Poszczególne tematy poprowadzą eksperci znani z naszych poprzednich konferencji, są to:

 

 

Poniżej przedstawiam szczegółowy program, zapraszam do udziału i mam nadzieję do zobaczenia na konferencji. 

                                                                                                                                                 Serdecznie pozdrawiam, Mariusz Staniurski.

 

Program konferencji:

 

BHP W FIRMIE – NOWE WYZWANIA  DLA PRACODAWCÓW, JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ.

 1. Kto odpowiada za bhp przy pracy zdalnej?
 2. Polityki antycovidowe – zasady wprowadzania:
  – maseczki,

  – zasady izolacji w zakładzie pracy,
  – mierzenie temperatury lub stosowanie testów na wejściu.
 1. Szczepienia – do kontroli czy nie?
 2. Badania lekarskie w czasie covidu – co teraz?
 3. Wypadki przy pracy – co, gdzie, kiedy?

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

COVIDOWE NADGODZINY – SKĄD SIĘ BIORĄ I JAK ICH UNIKAĆ.

 1. Czas  pracy w czasach pandemii.
 2. Normy czasu pracy w czasach pandemii.
 3. Definicja godzin nadliczbowych.
 4. Kontrola czasu pracy w pracy zdalnej.
 5. Nadzór podporządkowanie a swoboda w czasach pandemii.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY PRZY ORGANIZACJI PRACY ZDALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NADCHODZĄCYCH ZMIAN.

 1. Jakie dokumenty pracy zdalnej wprowadzić w organizacji?
 2. Kto płaci za zdalną?
 3. Jak zorganizować czas pracy przy zdalnej?
 4. Jak skutecznie prawnie komunikować się podczas pracy zdalnej?

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

DYREKTYWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW – NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW I UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW OD 17 GRUDNIA 2021 r.

 1. Obecna regulacja whistleblowingu w polskim porządku prawnym.
 2. Dyrektywa o ochronie sygnalistów – podstawowe pojęcia, założenia i cele.
 3. Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy.
 4. Implementacja Dyrektywy o ochronie sygnalistów – stan prac legislacyjnych.
 5. W jaki sposób już dzisiaj przygotować się do nowych obowiązków?

prowadzenie: dr mec. Agata MIĘTEK
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, Doktor nauk prawnych.

 

NOWE POSTRZEGANIE PROBLEMATYKI DYSKRYMINACJI I MOBBINGU W AKTUALNEJ SYTUACJI.

 1. Zjawisko mobbingu, dyskryminacji – nowe sytuacje pojawiające w czasie pandemii.
 2. Sposoby stosowania mobbingu; podwładnych, współpracowników lub przełożonego.
 3. Dyskryminacja jako źródło konfliktu w miejscu pracy.
 4. Roszczenia pracownika w razie stosowania mobbingu.
 5. Roszczenia pracownika w związku z dyskryminacją.
 6. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

BADANIE TRZEŹWOŚCI PO NOWEMU – NADCHODZĄCE ZMIANY.

 1. Skutki obecnych regulacji prawnych dotyczących badania stanu trzeźwości (opinie UODO oraz PIP).
 2. Planowane nowe rozwiązania prawne mające na celu skuteczną kontrolę trzeźwości:
 • konieczność uregulowania zasad przeprowadzania standardowych kontroli stanu trzeźwości pracowników lub grup pracowników,
 • warunki przeprowadzania kontroli stanu trzeźwości (w tym przez policję),
 • zasady ochrony danych dotyczących badania trzeźwości – dodatkowe obowiązki po stronie pracodawcy,
 • skutki niezachowania stanu trzeźwości, w tym nowe brzmienie przepisów o karach porządkowych,
 • możliwość badania nie tylko stanu trzeźwości, ale także obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu,
 • możliwość przeprowadzenia kontroli nie tylko pracowników, ale także zleceniobiorców i osób wykonujących pracę na podstawie innych umów cywilnoprawnych.

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspert prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ.

 1. Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 2. Terminy składania wniosków i konsekwencje ich niedotrzymania.
 3. Dzielenie urlopów pomiędzy oboje rodziców.
 4. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą.
 5. Zasady wydłużania urlopu rodzicielskiego w związku w wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze.
 6. Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego w przypadku łączenia urlopu z pracą.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

USPRAWIEDLIWIONE I NIEUSPRAWIEDLIWIONE NIEOBECNOŚCI W PRACY.

 1. Zasady podziału przyczyn nieobecności na usprawiedliwione i nieusprawiedliwione, kto o tym decyduje?
 2. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 3. Zasady nawiązywania kontaktu z pracownikiem w przypadku nierozpoczęcia pracy o wyznaczonej godzinie.
 4. Omówienie zasad usprawiedliwiania: spóźnień, wyjść służbowych i prywatnych, zdarzeń nadzwyczajnych.
 5. Dokumenty składane przez pracownika w celu usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

 

 

Konferencja prowadzona będzie w sposób aktywny, umożliwiający zadawanie pytań w trakcie omawiania poszczególnych tematów.

Konferencja rozpocznie się pierwszego dnia o godz. 9.30, planowane zakończenie drugiego dnia ok. godz. 16.00.

 

 

Koszt udziału online dla uczestników poprzednich konferencji                                        990 PLN + 23% VAT

Koszt udziału online dla nowych uczestników                                                                             1090 PLN + 23% VAT

Cena zwolniona z VAT jeśli udział finansowany ze środków publicznych.

Cena udziału online obejmuje: uczestnictwo w wykładach z możliwością zadawania pytań, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu  22 668 50 00

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji naszych konferencji:

„Wysoki poziom wykładowców.”

„Konkretne omawianie tematów, umiejętność odpowiedzi na pytania padające z sali.”

„Organizacja techniczna, wykładowcy i ich zaangażowanie.”

„Podejście prowadzących do tematyki – odpowiadanie na pytania.”

„Doświadczona kadra szkoleniowa.”

„Bardzo dobra merytoryka prowadzących.”

„Różnorodność tematów i osób prowadzących.”

„Profesjonalizm osób prowadzących.”

„Jakość wykładów, zakres i tematy.”

„Ciekawe wykłady, profesjonalni wykładowcy.”

„Bardzo dobra atmosfera.”

„Podobało mi się, że wykładowcy posiadają wysoki poziom wiedzy.”

„Dobór wykładowców, wysokiej klasy specjalistów.”

„Trzymanie się ram czasowych, organizacja szkolenia.”

„Praktyczne porady w zakresie zwalniania pracowników i godzin nadliczbowych.”

„Profesjonalizm + doświadczenie prowadzących.”

„Sposób prowadzenia zajęć, dobra organizacja. ciekawa tematyka, przygotowanie osób prowadzących.”

„Opieka nad uczestnikami ze strony organizatorów.”

„Bardzo dobry dobór prelegentów! Brawo!”

„Szeroki zakres tematów.”

„Materiały, podejście prowadzących, możliwość zadawania pytań.”

„Dyskusja, możliwość konsultacji.”

„Tematyka i organizacja.”

„Poziom merytoryczny.”

„Wszystko na wysokim poziomie.”

„Bardzo profesjonalne przygotowanie.”

„Lokalizacja, całość organizacyjna.”

„Świetna organizacja.”

„Jak zwykle mistrzostwo!”

„Kontrola czasu, zgodność treści poruszanych przez prowadzących z tematyką szkolenia.”

„Stała „obsada” prowadzących.”

„Sprawny przebieg informacji o kolejnych punktach szkolenia.”

„Merytoryka wykładowców, organizacja szkolenia.”

 „Różnorodność tematyki.”

 „Zakres tematów.”

 „Dynamizm, miejsce.”

 „Lokalizacja i materiały.”

 „Zagadnienia, prelegenci.”

 „Dobór osób prowadzących poszczególne części konferencji.”

 „Uprzejmość, profesjonalizm.”

 „Sposób prezentacji.”

„Organizacja, opieka na bardzo wysokim poziomie zachęca do udziału w kolejnych szkoleniach.”

 „Konferencję prowadzą eksperci.”

 „Organizacja, dobór zagadnień i prelegentów.”

 „Kilka zagadnień poruszanych w ramach jednej konferencji.”

 „Fachowcy z kompleksową wiedzą i umiejętnością nawiązywania kontaktu z uczestnikami.”

„Możliwość spotkania z praktykami.”

„Przygotowanie merytoryczne wykładowców.”

„Dobór prelegentów.”

„Możliwość indywidualnego kontaktu z prelegentami, lokalizacja w centrum (komunikacja).”

„Sprawna organizacja, bardzo dobry dobór prowadzących.”

„Bardzo dokładnie wyjaśnione trudne kwestie związane ze zmianami w PP.”

„Organizacja szkolenia; materiały szkoleniowe.”

„Różnorodna tematyka.”

„Profesjonalne podejście do organizacji.”

„Wspaniała obsada wykładowców – ich wiedza i doświadczenie.”

„Wszystko super!”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close