Konferencja: PRAWO PRACY 2022 / 2023 – NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH !

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

KONFERENCJA

PRAWO PRACY 2022 / 2023

– NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH !

7 – 8.12.2022
Warszawa hotel Marriott (stacjonarnie brak miejsc)  oraz  online

KONFERENCJA ZAKOŃCZONA, ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ

PRAWO PRACY I WYNAGRODZENIA 2023
– NOWE PRZEPISY i KOLEJNE ZMIANY

22 – 23.03.2023

szczegółowy program >>

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę konferencji. Podobnie jak w poprzednich edycjach naszym celem jest przedstawienie najnowszych zmian w przepisach, aktualnych zagadnień, najnowszych interpretacji i orzecznictwa z zakresu prawa pracy.

 

W programie przewidujemy między innymi następujące zagadnienia:

 • PRACA ZDALNA NA PODSTAWIE NOWYCH PRZEPISÓW KODEKSU PRACY.
 • NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA ORAZ NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRACODAWCÓW.
 • NOWE ZASADY PREWENCJI PRZECIWALKOHOLOWEJ I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W MIEJSCU PRACY.
 • NOWE UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE I OPIEKUŃCZE.
 • NOWE ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW Z URLOPU RODZICIELSKIEGO.
 • ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ.
 • PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI W ORGANIZACJI – OBOWIĄZKI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY.
 • PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH I DNIACH WOLNYCH – JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZAĆ.

 

EKSPERCI NASZEJ KONFERENCJI

 

Program konferencji:

PRACA ZDALNA PO ZMIANIE PRZEPISÓW
– NOWE PROCEDURY, ZAPISY W REGULAMINIE, NAJLEPSZE PRAKTYKI.

 1. Zasady wprowadzania i rodzaje pracy zdalnej: stała, hybrydowa i okazjonalna.
 2. Praca zdalna na mocy porozumienia i na polecenie pracodawcy.
 3. Zasady przeprowadzania konsultacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników przy wprowadzaniu pracy zdalnej.
 4. Zasady ponoszenia kosztów za pracę zdalną. 
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy – obowiązki pracodawcy.
 6. Zasady ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej.
 7. Zasady kontroli przy pracy zdalnej.
 8. Wypadek, a praca zdalna.
 9. Zasady kontaktu pracownika z przełożonym w formule pracy zdalnej.
 10. Dokumenty niezbędne do uruchomienia pracy zdalnej – rekomendacje zapisów.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRACODAWCÓW. 

 1. Umowy na okres próbny w nowej odsłonie.
 2. Dodatkowa działalność pracownika poza kontrolą pracodawcy.
 3. Zmiana treści umowy o pracę oraz informacji dodatkowej przekazywanej pracownikowi.
 4. Nowe uprawnienia pracowników związane ze zmianą i rozwiązaniem umowy o pracę.
 5. Nowe zasady rozwiązywania umów o pracę na czas określony.
 6. Delegowanie pracowników za granicę – zmienione obowiązki pracodawców.

prowadzenie: mec. Agata MIĘTEK
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy. Doktor nauk prawnych.

 

NOWE ZASADY PREWENCJI PRZECIWALKOHOLOWEJ I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W MIEJSCU PRACY.

 1. Nowe zasady weryfikacji trzeźwości pracownika – kogą dotyczą ?
 2. Rekomendowane zapisy w regulaminie pracy.
 3. Uprawnienia pracodawcy do badania stanu trzeźwości. Możliwości odmówienia przez pracownika.
 4. Przebieg badania – zasady pomiaru.
 5. Omówienie skutków prawnych stwierdzenia i niestwierdzenia alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.
 6. Kompetencje organów zewnętrznych – w jakich sytuacjach pracodawca będzie zobowiązany do potwierdzenia pomiarów.
 7. Wzory druków, zasady współpracy pracodawcy z pracownikiem i organami zewnętrznymi.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

NOWE UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE I OPIEKUŃCZE.

 1. O ile lat wzrośnie wiek dziecka, którego rodzic ma prawo odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz wyjazdu służbowego?
 2. Na jakich zasadach pracodawca będzie musiał udzielić pracownikowi urlopu opiekuńczego?
 3. Kiedy pracownik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych (siły wyższej)?
 4. W jakich sytuacjach pracownik będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy? Czy pracodawca będzie się musiał zgodzić na zmianę sposobu wykonywania pracy?
 5. Jakich kategorii pracowników będą dotyczyć zmiany w zasadach korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat?
 6. Czy ochrona trwałości zatrudnienia pracowników rodziców i opiekunów się zwiększy?
 7. Na jakich zasadach pracownicy będą wracać do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów, za które przysługuje zasiłek macierzyński oraz z urlopu wychowawczego?

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspertka prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

NOWE ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW Z URLOPU RODZICIELSKIEGO.

 1. W jakim wymiarze urlop rodzicielski będzie przysługiwał pracownikom – rodzicom i jak długo będą mogli z niego skorzystać?
 2. W jakich sytuacjach pracownik – ojciec będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego i ile tygodni tego urlopu będzie mu faktycznie przysługiwać?
 3. Na ile części i na jakich zasadach można będzie podzielić urlop rodzicielski?
 4. Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w trakcie urlopu rodzicielskiego i w jakim trybie będzie się o niego występować?
 5. Na jakich zasadach możliwa będzie rezygnacja z urlopu rodzicielskiego?
 6. Na jakich zasadach pracownicy będą mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego w okresie przejściowym?
 7. Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał, gdy urlop rodzicielski będzie wykorzystywany w okresie przejściowym?

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspertka prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI W ORGANIZACJI – OBOWIĄZKI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY.

 1. Zjawisko mobbingu w miejscu pracy – co to jest i jak go rozpoznać?
 2. Definicja mobbingu w polskim systemie prawa
 3. Sposoby stosowania mobbingu; podwładnych, współpracowników lub przełożonego
 4. Roszczenia pracownika w razie stosowania mobbingu:
 • odszkodowanie,
 • zadośćuczynienie pieniężne za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem.
 1. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy:
 • przykładowe działania antymobbingowe,
 • odpowiedzialność za stosowany mobbing,
 • roszczenie regresowe w sprawach mobbingowych.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH I DNIACH WOLNYCH
– JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZAĆ.

 1. Praca w godzinach nadliczbowych i dniach wolnych:
 • zasady zlecania pracy w nadgodzinach,
 • jak uchronić się od niechcianych nadgodzin.
 1. Zasady zlecania pracy w dni wolne od pracy (różnice pomiędzy pracą w godzinach nadliczbowych a pracą w dni wolne).
 2. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych:
 • zasady udzielania czasu wolnego od pracy,
 • zasady wypłaty wynagrodzenia i dodatków za nadgodziny?
 • kiedy udzielać czasu wolnego a kiedy płacić za pracę w godzinach nadliczbowych.
 1. Rozliczanie pracy w dni wolne:
 • czym rożni się praca w niedziele i święta od pracy w tzw. „wolne soboty” (dni wolne od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy),
 • jak rozliczać pracę w dni wolne (kiedy należy udzielić dnia wolnego od pracy a kiedy można zapłacić dodatkowe wynagrodzenie).
 1. Praca w nadgodzinach osób na stanowiskach kierowniczych.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ.

 1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę:
 • zwyczajne (upływ czasu na który została zawarta umowa, porozumienie stron, wypowiedzenie umowy o pracę),
 • nadzwyczajne (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia).
 1. Wypowiedzenie umowy o pracę:
 • kiedy nie można wypowiedzieć umowy o pracę,
 • zwalnianie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,
 • przyczyny wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony,
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
 1. Kiedy i za co można rozwiązać umowę bez wypowiedzenia:
 • w trybie dyscyplinarnym,
 • z powodu popełnienia przestępstwa,
 • z powodu długotrwałej nieobecności w pracy.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

Cena promocyjna udziału stacjonarnego w konferencji do 30.11.br.: 1.950 PLN + 23% VAT,  po 30.11 cena: 2.250 PLN + 23% VAT.

Cena promocyjna udziału stacjonarnego dla uczestników ostatnich konferencji*: 1.790 PLN + 23% VAT.

Cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

 

Cena promocyjna udziału Online w konferencji do 30.11.br.: 1.250 PLN + 23% VAT,  po 30.11 cena: 1.400 PLN + 23% VAT.

Cena promocyjna udziału Online dla uczestników poprzednich konferencji*: 1090 PLN + 23% VAT.

Cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie elektronicznej.

*Jako uczestnik ostatnich konferencji rozumiemy osobę, która od września 2020 przynajmniej raz brała udział w konferencji organizowanej przez firmę Dom Wiedzy.

 

Nocleg

Dla wszystkich uczestników zainteresowanych noclegiem w Hotelu Marriott***** wynegocjowaliśmy specjalną cenę promocyjną:

 • pokój jednoosobowy: 550 PLN netto (+ 8% VAT) za dobę z wliczonym śniadaniem,
 • pokój dwuosobowy: 590 PLN netto (+ 8% VAT) za 2 osoby za dobę z wliczonym śniadaniem.

Ilość pokoi jest ograniczona.

W przypadku zainteresowania noclegiem w Hotelu Marriott***** prosimy o jak najszybszy kontakt.

Uczestnikom zainteresowanym noclegiem w innych hotelach służymy pomocą w  dokonaniu rezerwacji.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 668 50 00

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji naszych konferencji:

„Wysoki poziom wykładowców.”

„Konkretne omawianie tematów, umiejętność odpowiedzi na pytania padające z sali.”

„Organizacja techniczna, wykładowcy i ich zaangażowanie.”

„Podejście prowadzących do tematyki – odpowiadanie na pytania.”

„Doświadczona kadra szkoleniowa.”

„Bardzo dobra merytoryka prowadzących.”

„Różnorodność tematów i osób prowadzących.”

„Profesjonalizm osób prowadzących.”

„Jakość wykładów, zakres i tematy.”

„Ciekawe wykłady, profesjonalni wykładowcy.”

„Bardzo dobra atmosfera.”

„Podobało mi się, że wykładowcy posiadają wysoki poziom wiedzy.”

„Dobór wykładowców, wysokiej klasy specjalistów.”

„Trzymanie się ram czasowych, organizacja szkolenia.”

„Praktyczne porady w zakresie zwalniania pracowników i godzin nadliczbowych.”

„Profesjonalizm + doświadczenie prowadzących.”

„Sposób prowadzenia zajęć, dobra organizacja. ciekawa tematyka, przygotowanie osób prowadzących.”

„Opieka nad uczestnikami ze strony organizatorów.”

„Bardzo dobry dobór prelegentów! Brawo!”

„Szeroki zakres tematów.”

„Materiały, podejście prowadzących, możliwość zadawania pytań.”

„Dyskusja, możliwość konsultacji.”

„Tematyka i organizacja.”

„Poziom merytoryczny.”

„Wszystko na wysokim poziomie.”

„Bardzo profesjonalne przygotowanie.”

„Lokalizacja, całość organizacyjna.”

„Świetna organizacja.”

„Jak zwykle mistrzostwo!”

„Kontrola czasu, zgodność treści poruszanych przez prowadzących z tematyką szkolenia.”

„Stała „obsada” prowadzących.”

„Sprawny przebieg informacji o kolejnych punktach szkolenia.”

„Merytoryka wykładowców, organizacja szkolenia.”

 „Różnorodność tematyki.”

 „Zakres tematów.”

 „Dynamizm, miejsce.”

 „Lokalizacja i materiały.”

 „Zagadnienia, prelegenci.”

 „Dobór osób prowadzących poszczególne części konferencji.”

 „Uprzejmość, profesjonalizm.”

 „Sposób prezentacji.”

„Organizacja, opieka na bardzo wysokim poziomie zachęca do udziału w kolejnych szkoleniach.”

 „Konferencję prowadzą eksperci.”

 „Organizacja, dobór zagadnień i prelegentów.”

 „Kilka zagadnień poruszanych w ramach jednej konferencji.”

 „Fachowcy z kompleksową wiedzą i umiejętnością nawiązywania kontaktu z uczestnikami.”

„Możliwość spotkania z praktykami.”

„Przygotowanie merytoryczne wykładowców.”

„Dobór prelegentów.”

„Możliwość indywidualnego kontaktu z prelegentami, lokalizacja w centrum (komunikacja).”

„Sprawna organizacja, bardzo dobry dobór prowadzących.”

„Bardzo dokładnie wyjaśnione trudne kwestie związane ze zmianami w PP.”

„Organizacja szkolenia; materiały szkoleniowe.”

„Różnorodna tematyka.”

„Profesjonalne podejście do organizacji.”

„Wspaniała obsada wykładowców – ich wiedza i doświadczenie.”

„Wszystko super!”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close