Konferencja PRAWO PRACY 2023 – NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

KONFERENCJA

 

PRAWO PRACY 2023

– NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

 

 17 – 18.05.2023

Warszawa hotel Marriott*****  oraz  Online

 

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę konferencji. Podobnie jak w poprzednich edycjach naszym celem jest przedstawienie najnowszych zmian w przepisach prawa pracy oraz zasad prawidłowego ich stosowania.

W programie przewidujemy następujące zagadnienia:

 

 • NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRACODAWCÓW.

 • NOWE UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE I OPIEKUŃCZE.

 • NOWE ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW Z URLOPU RODZICIELSKIEGO.

 • NOWE ZASADY WPROWADZANIA PRACY ZDALNEJ.

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY A PRACA ZDALNA.

 • ROZLICZANIE CZASU PRACY ZDALNEJ.

 • ZAKRES UPRAWNIEŃ KONTROLNYCH PRACODAWCY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH PRZEPISÓW O KONTROLI TRZEŹWOŚCI.

Poniżej przedstawiam szczegółowy program, zapraszam do udziału i mam nadzieję do zobaczenia na konferencji.

Serdecznie pozdrawiam, Mariusz Staniurski.

 

EKSPERCI NASZEJ KONFERENCJI

 

 

Program konferencji:

 

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRACODAWCÓW. 

 1. Umowy na okres próbny w nowej odsłonie.
 2. Dodatkowa działalność pracownika poza kontrolą pracodawcy.
 3. Zmiana treści umowy o pracę oraz informacji dodatkowej przekazywanej pracownikowi.
 4. Nowe uprawnienia pracowników związane ze zmianą i rozwiązaniem umowy o pracę.
 5. Nowe zasady rozwiązywania umów o pracę na czas określony.
 6. Delegowanie pracowników za granicę – zmienione obowiązki pracodawców.

prowadzenie: dr. mec. Agata MIĘTEK
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy. Doktor nauk prawnych.

 

NOWE ZASADY WPROWADZANIA PRACY ZDALNEJ.

 1. Rodzaje pracy zdalnej: całościowa, hybrydowa, okazjonalna. Możliwości łączenia różnych rodzajów pracy zdalnej.
 2. Uzgodnienie dotyczące wykonywania pracy zdalnej między stronami.
 3. Polecenie pracy zdalnej – kiedy będzie można wysłać pracownika na pracę zdalną ?
 4. Zasady żądania przez pracownika pracy w formule zdalnej – kiedy pracownik będzie mógł żądać pracy zdalnej ?
 5. Źródła pracy zdalnej – porozumienie, regulamin, indywidulane porozumienie
  z pracownikiem.
 6. Tryb uzgadniania wprowadzenia pracy zdalnej ze związkami zawodowymi.
 7. Równe traktowanie pracowników zdalnych.
 8. Elektroniczny kontakt z pracownikiem zdalnym.
 9. Zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY A PRACA ZDALNA.

 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie dostarczenia pracownikowi materiałów
  i narzędzi pracy.
 2. Zasady przygotowania pracownika do pracy zdalnej w zakresie bhp.
 3. Wyłączenie bhp przy pracy zdalnej.
 4. Ocena ryzyka zawodowego, informacja bhp oraz szkolenia bhp przy zdalnej.
 5. Oświadczenia pracownika z zakresu bhp przy pracy zdalnej.
 6. Wypadek przy pracy zdalnej – zasady postępowania.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

CZAS PRACY A PRACA ZDALNA.

 1. Rekomendowane systemy czasu pracy przy pracy zdalnej.
 2. Nadzór nad pracownikiem zdalnym – na odległość i bezpośrednio. Kontrola pracy zdalnej.
 3. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy przy pracy zdalnej.
 4. Nadgodziny, a praca zdalna.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

NOWE UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE I OPIEKUŃCZE.

 1. O ile lat wzrośnie wiek dziecka, którego rodzic ma prawo odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz wyjazdu służbowego?
 2. Na jakich zasadach pracodawca będzie musiał udzielić pracownikowi urlopu opiekuńczego?
 3. Kiedy pracownik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych (siły wyższej)?
 4. W jakich sytuacjach pracownik będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy? Czy pracodawca będzie się musiał zgodzić na zmianę sposobu wykonywania pracy?
 5. Jakich kategorii pracowników będą dotyczyć zmiany w zasadach korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat?
 6. Czy ochrona trwałości zatrudnienia pracowników rodziców i opiekunów się zwiększy?
 7. Na jakich zasadach pracownicy będą wracać do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów, za które przysługuje zasiłek macierzyński oraz z urlopu wychowawczego?

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

NOWE ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW Z URLOPU RODZICIELSKIEGO.

 1. W jakim wymiarze urlop rodzicielski będzie przysługiwał pracownikom – rodzicom i jak długo będą mogli z niego skorzystać?
 2. W jakich sytuacjach pracownik – ojciec będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego i ile tygodni tego urlopu będzie mu faktycznie przysługiwać?
 3. Na ile części i na jakich zasadach można będzie podzielić urlop rodzicielski?
 4. Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w trakcie urlopu rodzicielskiego
  i w jakim trybie będzie się o niego występować?
 5. Na jakich zasadach możliwa będzie rezygnacja z urlopu rodzicielskiego?
 6. Na jakich zasadach pracownicy będą mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego
  w okresie przejściowym?
 7. Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał, gdy urlop rodzicielski będzie wykorzystywany w okresie przejściowym?

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

ZAKRES UPRAWNIEŃ KONTROLNYCH PRACODAWCY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH PRZEPISÓW O KONTROLI TRZEŹWOŚCI.

 1. Prywatność pracownika a prawo pracodawcy do kontroli.
 2. Kontrola trzeźwości po nowemu.
 3. Rewizja osobista zatrudnionych.
 4. Monitoring wizyjny i kontrola poczty służbowej według najnowszych interpretacji.
 5. Inne dopuszczalne metody monitorowania pracowników.

prowadzenie:  dr mec. Patrycja ZAWIRSKA
Radca Prawny, Doktor nauk prawnych, Partner zarządzający w Kancelarii Zawirska Ruszczyk sp.k.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 668 50 00

 

Nocleg

Dla wszystkich uczestników zainteresowanych noclegiem w Hotelu Marriott***** wynegocjowaliśmy specjalną cenę promocyjną:

 • pokój jednoosobowy: 700 PLN netto (+ 8% VAT) za dobę z wliczonym śniadaniem,
 • pokój dwuosobowy: 800 PLN netto (+ 8% VAT) za 2 osoby za dobę z wliczonym śniadaniem.

Ilość pokoi jest ograniczona.

W przypadku zainteresowania noclegiem w Hotelu Marriott***** prosimy o jak najszybszy kontakt.

Uczestnikom zainteresowanym noclegiem w innych hotelach służymy pomocą w  dokonaniu rezerwacji.

 

Cena udziału stacjonarnego w konferencji

1.990 PLN + 23 % VAT, dla uczestników poprzednich konferencji 1.890 PLN + 23% VAT.

Cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

 

Cena udziału Online w konferencji

1.250 PLN + 23 % VAT, dla uczestników poprzednich konferencji 1.150 PLN + 23% VAT.

Cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie elektronicznej.

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji naszych konferencji:

„Wysoki poziom wykładowców.”

„Konkretne omawianie tematów, umiejętność odpowiedzi na pytania padające z sali.”

„Organizacja techniczna, wykładowcy i ich zaangażowanie.”

„Podejście prowadzących do tematyki – odpowiadanie na pytania.”

„Doświadczona kadra szkoleniowa.”

„Bardzo dobra merytoryka prowadzących.”

„Różnorodność tematów i osób prowadzących.”

„Profesjonalizm osób prowadzących.”

„Jakość wykładów, zakres i tematy.”

„Ciekawe wykłady, profesjonalni wykładowcy.”

„Bardzo dobra atmosfera.”

„Podobało mi się, że wykładowcy posiadają wysoki poziom wiedzy.”

„Dobór wykładowców, wysokiej klasy specjalistów.”

„Trzymanie się ram czasowych, organizacja szkolenia.”

„Praktyczne porady w zakresie zwalniania pracowników i godzin nadliczbowych.”

„Profesjonalizm + doświadczenie prowadzących.”

„Sposób prowadzenia zajęć, dobra organizacja. ciekawa tematyka, przygotowanie osób prowadzących.”

„Opieka nad uczestnikami ze strony organizatorów.”

„Bardzo dobry dobór prelegentów! Brawo!”

„Szeroki zakres tematów.”

„Materiały, podejście prowadzących, możliwość zadawania pytań.”

„Dyskusja, możliwość konsultacji.”

„Tematyka i organizacja.”

„Poziom merytoryczny.”

„Wszystko na wysokim poziomie.”

„Bardzo profesjonalne przygotowanie.”

„Lokalizacja, całość organizacyjna.”

„Świetna organizacja.”

„Jak zwykle mistrzostwo!”

„Kontrola czasu, zgodność treści poruszanych przez prowadzących z tematyką szkolenia.”

„Stała „obsada” prowadzących.”

„Sprawny przebieg informacji o kolejnych punktach szkolenia.”

„Merytoryka wykładowców, organizacja szkolenia.”

 „Różnorodność tematyki.”

 „Zakres tematów.”

 „Dynamizm, miejsce.”

 „Lokalizacja i materiały.”

 „Zagadnienia, prelegenci.”

 „Dobór osób prowadzących poszczególne części konferencji.”

 „Uprzejmość, profesjonalizm.”

 „Sposób prezentacji.”

„Organizacja, opieka na bardzo wysokim poziomie zachęca do udziału w kolejnych szkoleniach.”

 „Konferencję prowadzą eksperci.”

 „Organizacja, dobór zagadnień i prelegentów.”

 „Kilka zagadnień poruszanych w ramach jednej konferencji.”

 „Fachowcy z kompleksową wiedzą i umiejętnością nawiązywania kontaktu z uczestnikami.”

„Możliwość spotkania z praktykami.”

„Przygotowanie merytoryczne wykładowców.”

„Dobór prelegentów.”

„Możliwość indywidualnego kontaktu z prelegentami, lokalizacja w centrum (komunikacja).”

„Sprawna organizacja, bardzo dobry dobór prowadzących.”

„Bardzo dokładnie wyjaśnione trudne kwestie związane ze zmianami w PP.”

„Organizacja szkolenia; materiały szkoleniowe.”

„Różnorodna tematyka.”

„Profesjonalne podejście do organizacji.”

„Wspaniała obsada wykładowców – ich wiedza i doświadczenie.”

„Wszystko super!”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close