Konferencja: PRAWO PRACY I WYNAGRODZENIA 2018 – AKTUALNE PROBLEMY oraz PLANOWANE ZMIANY

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

UWAGA – LISTA ZAMKNIĘTA
(ewentualnie lista rezerwowa)

zapraszamy na kolejną konferencję

w terminie 12 – 13.06.2018

  link do programu >>>

 

 

KONFERENCJA

 

PRAWO PRACY I WYNAGRODZENIA 2018

–   AKTUALNE PROBLEMY oraz PLANOWANE ZMIANY


Warszawa,  20 – 21.03.2018 r., Hotel Marriott *****

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę konferencji z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń. Podobnie jak w poprzednich edycjach naszym celem jest przedstawienie aktualnych zagadnień z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy ze szczególnym naciskiem na:

 • aktualne problemy prawa pracy,
 • kolejne zmiany w przepisach,
 • najnowsze interpretacje urzędowe oraz orzecznictwo sądowe.

W programie przewidujemy mi.in. następujące zagadnienia:

 • PRZEGLĄD PLANOWANYCH ZMIAN W PRAWIE PRACY ORAZ STAN ICH ZAAWANSOWANIA.
 • UMOWY NA CZAS OKREŚLONY W 2 LATA PO NOWELIZACJI KODEKSU PRACY – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ.
 • RODO w HR – NOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
 • DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW – PRAWO CZY OBOWIĄZEK.
 • OBOWIĄZKI PRACODAWCY GDY DYSCYPLINOWANIE NIE PRZYNOSI REZULTATU.
 • PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE / EMERYTALNE – DOTYCHCZASOWA PRAKTYKA ORAZ  PLANOWANE ZMIANY.
 • ZAKAZ PRACY W PLACÓWKACH HANDLOWYCH W NIEDZIELE I ŚWIĘTA.
 • PUŁAPKI CZASU PRACY – WSKAZÓWKI JAK JE OMIJAĆ.
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – O CZYM DZIAŁ HR POWINIEN PAMIĘTAĆ.
 • ZWOLNIENIA OD PRACY 2018.
 • WYNAGRODZENIA 2018.
 • UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE PO ZMIANACH.

Do prowadzenia poszczególnych tematów zaprosiliśmy ekspertów specjalistów w poszczególnych dziedzinach, są to:                                


Poniżej przedstawiam szczegółowy program,
zachęcam do udziału i mam nadzieję do zobaczenia na konferencji.

Serdecznie pozdrawiam, Mariusz Staniurski

 

Program konferencji:

 

PRZEGLĄD PLANOWANYCH ZMIAN W PRAWIE PRACY ORAZ STAN ICH ZAAWANSOWANIA.

 1. Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej (przechowywanie w postaci papierowej lub elektronicznej; skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, obowiązki informacyjne pracodawcy).
 2. Zmiany Kodeksie pracy w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Prezydencki projekt zmian w Kodeksie pracy (zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich, w zakresie świadectwa pracy, mobbingu, dyskryminacji).
 4. Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie telepracy.
 5. Zmiany w zakresie handlu w niedziele.
 6. Inne zmiany dotyczące Kodeksu pracy.

prowadzenie: Anita GWAREK
Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

UMOWY NA CZAS OKREŚLONY W 2 LATA PO NOWELIZACJI KODEKSU PRACY – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ.

 1. Sposób określania  czasu trwania umowy.
 2. Sposób liczenia terminów trwania umów.
 3. Skutki prawne przekształcenia umów.
 4. Dopuszczalność badania przyczyn wypowiedzenia umów o pracę na czas określony.
 5. Problem dopuszczalności przemiennego stosowania umów „przyczynowych” i „nieprzyczynowych”.
 6. Sposób określania celów dla których zawarto umowę.
 7. Problem „niezbędności” przyczyny wypowiedzenia umowy.
 8. Porozumienie w sprawie ustalenia terminu rozwiązania umowy na czas nieokreślony.
 9. Uwagi na temat umów na okres próbny.

prowadzenie: prof. dr hab., r.pr  Arkadiusz SOBCZYK
Radca Prawny, Partner Zarządzający kancelarii SOBCZYK i Współpracownicy.

 

RODO W HR NOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW I PRACOWNIKÓW. 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników
 2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy:
  – Jakie dane będzie można przetwarzać.
  Czy zgoda pracownika będzie skuteczną podstawą przetwarzania.
 3. Nowe obowiązki pracodawców jako administratorów – ocena ryzyka, rejestr czynności przetwarzania, bezpieczeństwo przetwarzania.
 4. Projekt zmiany Kodeksu Pracy dotyczący uprawnień pracodawców jako administratorów danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników.
 5. Przygotowanie do RODO – jakie konkretne działania należy podjąć, aby przygotować się do RODO.

prowadzenie: dr mec. Dominik LUBASZ
Radca prawny, Wspólnik Zarządzający w kancelarii Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych.

 

DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW – KARY PORZĄDKOWE – PRAWO CZY OBOWIĄZEK.

 1. Rozmowa dyscyplinująca – kiedy pojąć decyzję oraz jak ją przeprowadzić.
 2. Kara upomnienia – o czym warto pamiętać.
 3. Nagana – o co należy zadbać.
 4. Kara pieniężna – jak ją stosować.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca prawny specjalizujący się w prawie pracy, były Sędzia Sądu Pracy.

 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRACODAWCY GDY DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKA NIE PRZYNOSI REZULTATU.

 1. Czas na poprawę – jak długo?
 2. Decyzja dotycząca zakończenia stosunku pracy.
 3. Formalne przesłanki wymagane przez prawo do zwolnienia pracownika.
 4. Formy rozwiązania stosunku pracy – wybór najwłaściwszej do danego przypadku jak ocenić i ustalić?

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca prawny specjalizujący się w prawie pracy, były Sędzia Sądu Pracy.

 

PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE / EMERYTALNE
– DOTYCHCZASOWA PRAKTYKA oraz PLANOWANE ZMIANY.

 1. Pracownicze Programy Emerytalne jako dobrowolna forma oszczędzania.
 2. Możliwe formy PPE – co i dlaczego jest stosowane w praktyce.
 3. Utworzenie PPE – obowiązki i koszty pracodawcy.
 4. Umowa zakładowa i umowa z instytucją finansową.
 5. Wielu pracodawców – jeden program.
 6. Wypłata środków zgromadzonych w programie.
 7. Pracownicze Programy Kapitałowe – planowana rewolucja.   
 8. Kto ma obowiązek utworzyć PPK i jakie są tego koszty.
 9. Funkcjonowanie PPE a obowiązek utworzenia PPK.

prowadzenie: mec. Krzysztof GĄSIOR
Adwokat, Partner w Kancelarii Zawirska Gąsior – radcowie prawni i adwokaci sp.p.

 

PUŁAPKI CZASU PRACY – WSKAZÓWKI JAK JE OMIJAĆ.

 1. Praca poza stałym miejscem pracy  a niechciane nadgodziny – jak rozwiązać ten problem ?
 2. Zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych – jak nie podpaść inspektorowi pracy ?
 3. Zasady rekompensaty pracy w sobotę, niedzielę lub święto – czym to się różni ?
 4. Odpoczynki od pracy – czy można je skracać lub przesuwać ?
 5. Kontrola PIP czasu pracy.
 6. ZAKAZ PRACY W PLACÓWKACH HANDLOWYCH W NIEDZIELE I ŚWIĘTA.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy  w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – O CZYM DZIAŁ HR POWINIEN PAMIĘTAĆ.

 1. Zasady przeprowadzenia badań lekarskich – wstępnych, okresowych i kontrolnych.
 2. Szkolenia BHP – kiedy i kogo na nie kierujemy?
 3. Wypadki przy pracy – analiza ostatniego orzecznictwa SN.
 4. Zasady tworzenia służby BHP.
 5. Jak przygotować się do kontroli PIP z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy?

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy  w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

WYNAGRODZENIA 2018.

 1. Minimalne wynagrodzenie w 2018 r.
 2. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (kiedy płacić normalne wynagrodzenie a kiedy dodatek).
 3. Terminy wypłaty wynagrodzenia.
 4. Praktyczne uwagi dotyczące przedawnienia roszczenia o wynagrodzenie.
 5. Ochrona wynagrodzenia za pracę.
 6. Tajemnica wynagrodzeń u pracodawców.
 7. Możliwości różnicowania wynagrodzenia pracowników wykonujących taką samą pracę w kontekście przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

ZWOLNIENIA OD PRACY 2018.

Sytuacje, w których pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy (wynikające z Kodeksu pracy, przepisów niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy), z omówieniem praktycznych kwestii dotyczących przede wszystkim:

 • zwalnianie pracownika – krwiodawcy,
 • zwalnianie w ramach tzw. urlopów okolicznościowych (w tym na ślub, zgodnie z najnowszą wykładnią),
 • zwalnianie w celu załatwienia spraw osobistych,
 • zwalnianie z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14,
 • zwalnianie z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia,
 • zwalnianie na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia,
 • zwalnianie na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej pełnionej przez pracownika (zgodnie z najnowszą wykładnią i nadchodzącymi zmianami),
 • nowe zasady zwalniania od pracy na odstrzał sanitarny zwierząt. 

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspert niezależny, były Główny Specjalista w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE PO ZMIANACH.

 1. Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 2. Terminy składania wniosków i konsekwencje ich niedotrzymania.
 3. Dzielenie urlopów pomiędzy oboje rodziców.
 4. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą.
 5. Zasady wydłużania urlopu rodzicielskiego w związku w wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze.
 6. Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego w przypadku łączenia urlopu z pracą.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

NOCLEG  w Hotelu Marriott*****  – BRAK MIEJSC.

 

Uczestnikom zainteresowanym noclegiem w innych hotelach służymy pomocą w  dokonaniu rezerwacji.

 

DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU  22 668 50 00

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji naszych konferencji:

„Wysoki poziom wykładowców.”

„Konkretne omawianie tematów, umiejętność odpowiedzi na pytania padające z sali.”

„Organizacja techniczna, wykładowcy i ich zaangażowanie.”

„Podejście prowadzących do tematyki – odpowiadanie na pytania.”

„Doświadczona kadra szkoleniowa.”

„Bardzo dobra merytoryka prowadzących.”

„Różnorodność tematów i osób prowadzących.”

„Profesjonalizm osób prowadzących.”

„Jakość wykładów, zakres i tematy.”

„Ciekawe wykłady, profesjonalni wykładowcy.”

„Bardzo dobra atmosfera.”

„Podobało mi się, że wykładowcy posiadają wysoki poziom wiedzy.”

„Dobór wykładowców, wysokiej klasy specjalistów.”

„Trzymanie się ram czasowych, organizacja szkolenia.”

„Praktyczne porady w zakresie zwalniania pracowników i godzin nadliczbowych.”

„Profesjonalizm + doświadczenie prowadzących.”

„Sposób prowadzenia zajęć, dobra organizacja. ciekawa tematyka, przygotowanie osób prowadzących.”

„Opieka nad uczestnikami ze strony organizatorów.”

„Bardzo dobry dobór prelegentów! Brawo!”

„Szeroki zakres tematów.”

„Materiały, podejście prowadzących, możliwość zadawania pytań.”

„Dyskusja, możliwość konsultacji.”

„Tematyka i organizacja.”

„Poziom merytoryczny.”

„Wszystko na wysokim poziomie.”

„Bardzo profesjonalne przygotowanie.”

„Lokalizacja, całość organizacyjna.”

„Świetna organizacja.”

„Jak zwykle mistrzostwo!”

„Kontrola czasu, zgodność treści poruszanych przez prowadzących z tematyką szkolenia.”

„Stała „obsada” prowadzących.”

„Sprawny przebieg informacji o kolejnych punktach szkolenia.”

„Merytoryka wykładowców, organizacja szkolenia.”

 „Różnorodność tematyki.”

 „Zakres tematów.”

 „Dynamizm, miejsce.”

 „Lokalizacja i materiały.”

 „Zagadnienia, prelegenci.”

 „Dobór osób prowadzących poszczególne części konferencji.”

 „Uprzejmość, profesjonalizm.”

 „Sposób prezentacji.”

„Organizacja, opieka na bardzo wysokim poziomie zachęca do udziału w kolejnych szkoleniach.”

 „Konferencję prowadzą eksperci.”

 „Organizacja, dobór zagadnień i prelegentów.”

 „Kilka zagadnień poruszanych w ramach jednej konferencji.”

 „Fachowcy z kompleksową wiedzą i umiejętnością nawiązywania kontaktu z uczestnikami.”

„Możliwość spotkania z praktykami.”

„Przygotowanie merytoryczne wykładowców.”

„Dobór prelegentów.”

„Możliwość indywidualnego kontaktu z prelegentami, lokalizacja w centrum (komunikacja).”

„Sprawna organizacja, bardzo dobry dobór prowadzących.”

„Bardzo dokładnie wyjaśnione trudne kwestie związane ze zmianami w PP.”

„Organizacja szkolenia; materiały szkoleniowe.”

„Różnorodna tematyka.”

„Profesjonalne podejście do organizacji.”

„Wspaniała obsada wykładowców – ich wiedza i doświadczenie.”

„Wszystko super!”

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close