NOWOŚCI W PRAWIE PRACY – 1 dniowe kompendium

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy
WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH

 

NOWOŚCI W PRAWIE PRACY
– 1 dniowe kompendium

 

Piotr_Wojciechowski

prowadzący: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI

 

30 grudnia 2016 r. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydało rozporządzenie zmieniające dotychczasowe zasady wydawania świadectw pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2292). Nowe rozporządzenie określa zakres informacji, które powinny znaleźć się
w świadectwach pracy wydawanych od 1 stycznia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które podsumowuje wszystkie zmiany w prawie pracy, które weszły w życie w 2016 r. i które obowiązują od  1 stycznia 2017 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z brzmieniem nowych przepisów, jak również interpretacjami Ministerstwa Pracy oraz PIP. Poruszane w trakcie szkolenia zagadnienia opisywane będą w sposób praktyczny, warsztatowy, z prezentacją licznych przykładów oraz analizą sporządzanych na potrzeby warsztatu dokumentów. Zajęcia prowadzone są w sposób pozwalający na bieżące zadawanie pytań przez uczestników dotyczących ich własnych sytuacji prawnych związanych z tematem szkolenia.

W programie:

Zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy od  1 stycznia 2017.

Zasady nawiązywania umów Zlecenia po zmianach od  1 stycznia 2017 r.

Różnice pomiędzy umowami Zlecenia a umowami o pracę.

 • metody sporządzania umów o pracę i umów Zlecenia – praca na dokumencie,
 • przebieg kontroli umów Zlecenia przez inspektorów pracy,
 • zasady ustalania stosunku pracy w miejscu zatrudnienia na podstawie umów Zlecenia.

Minimalna stawka płacy dla zleceniobiorców i samozatrudnionych – obowiązuje od 1.01.2017 r.

 • sposób ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego tak, by zapewnić osiągnięcie minimalnej stawki godzinowej, przy różnych systemach płacowych (stała stawka miesięczna, akord, stawka zadaniowa),
 • zakaz zrzekania się prawa do minimalnej stawki godzinowej przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego,
 • metody potwierdzania liczby godzin świadczenia usług przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego – ustalenia umowne,
 • potwierdzenie liczby godzin świadczenia usług w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej przez zleceniobiorcę
  i samozatrudnionego przed terminem wypłaty wynagrodzenia,
 • określanie minimalnej stawki godzinowej w sytuacjach szczególnych:
   – umowy trwające dłużej niż miesiąc,
   – umowy wykonywane przez więcej niż jednego zleceniobiorcę bądź samozatrudnionego,
   – minimalna stawka godzinowa dla pracownika tymczasowego,
 • potwierdzenie liczby godzin świadczenia usług w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej przez zleceniobiorcę
  i samozatrudnionego przed terminem wypłaty wynagrodzenia,
 • metody potwierdzania liczby godzin świadczenia usług przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego – ustalenia umowne,
 • zakaz zrzekania się prawa do minimalnej stawki godzinowej przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego,
 • sposób ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego tak, by zapewnić osiągnięcie minimalnej stawki godzinowej, przy różnych systemach płacowych (stała stawka miesięczna, akord, stawka zadaniowa),
 • wykonawcy cywilni wyłączeni spod gwarancji minimalnej stawki godzinowej, m.in.:
   – umowy zlecenia między osobami fizycznymi,
   – przedstawiciele handlowi,
   – usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne.
 • uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.

Zmiany w zatrudnianiu pracowników delegowanych na terytorium Polski
– obowiązują od 18.06.2016 r.

 • Obowiązek zapewnienia pracownikom delegowanym minimalnych warunków zatrudnienia w państwie wykonywania pracy (m.in. w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę, dodatków nocnych, urlopów wypoczynkowych i norm czasu pracy).
 • Prowadzenie przez PIP strony internetowej poświęconej i pomocnej dla pracowników delegowanych w języku polskim i co najmniej
  w jednym zagranicznym.
 • Solidarna odpowiedzialność wykonawców i podwykonawców realizujących usługę w Polsce za niewypłacenie pracownikowi delegowanemu wynagrodzenia.
 • Uprawnienia PIP w zakresie ochrony pracowników delegowanych.

 Inne, ważne zmiany w prawie pracy i wynagrodzeniach.

 • Zmiany w potwierdzaniu umów o pracę (syndrom pierwszej dniówki roboczej) – obowiązują od 1.09.2016 r.
 • Zmiany w ustalaniu minimalnego wynagrodzenia dla pracowników.
 • Zniesienie minimalnego wynagrodzenia dla osób w pierwszym roku pracy w wysokości 80% pełnej płacy minimalnej.
 • Wliczanie dodatku nocnego do podstawy wymiaru minimalnego wynagrodzenia – obowiązuje od 1.01.2017 r.
 • Zmiany w ochronie ciężarnych przed pracami uciążliwymi, niebezpiecznymi lub szkodliwymi dla zdrowia.

 Kolejne ułatwienia dla pracodawców.

 • Obowiązek tworzenia regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy i funduszu socjalnego przez zatrudniających co najmniej 50 pracowników.
 • Wydłużenie terminu na odwołanie pracownika do sądu pracy od wypowiedzenia.


Nowe zasady zatrudniania pracowników na podstawie terminowych umów o pracę oraz stosowanie nowych przepisów o rodzicielstwie – praktyczny trening.

 • Zasady nawiązywania terminowych umów o pracę po zmianach od 22 lutego 2016 r.
 • Uprawnienia kontrolne PIP w zakresie zawierania terminowych umów o pracę.
 • Zasady udzielania „nowych” urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.
 • Zasady udzielania urlopów ojcowskich, wychowawczych oraz dwóch dni opieki nad dzieckiem.    

 


Cena: 650 PLN + 23 % VAT 

Cena: 650 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.


 Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 

Inne szkolenia z tego zakresu:

CZAS PRACY od A do Z – kompleksowe warsztaty 2 dniowe

CZAS PRACY DLA POCZĄTKUJĄCYCH – kompleksowe warsztaty 3 dniowe

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA od A do Z – po najnowszych zmianach

PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH z mec. Anną TELEC

PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY – jak prawidłowo stosować przepisy k.p.

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH – kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw

Szczegóły w zakładce Szkolenia Prawo Pracy, Czas Pracy >>


Polecamy także:

Szkolenia Kadry i Płace, ZFŚS, Ubezpieczenia, Płatnik >>

Szkolenia HR, ZZL >>

Szkolenia Ochrona danych osobowych, ABI >>

 


Poniżej przedstawiamy opinie uczestników ze szkoleń już zrealizowanych przez prowadzącego:

„Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia.”

„Szkolenie jest bardzo dobrze zorganizowane, prowadzący kompetentny, ciekawie prowadzi zajęcia.”

„Sięganie do orzecznictwa.”

„Osoba prowadząca szkolenie.”

„Styl prowadzenia szkolenia.”

„Konkretne odpowiedzi i bardzo dobra znajomość.”

„Kameralność grupy, bardzo dobra organizacja, miła obsługa, możliwość zadawania pytań, bardzo schludne i miłe pomieszczenia, smaczne lunche.”

„Duża ilość praktycznych przykładów.”

„Kompetencja i doświadczenie wykładowcy, ciekawe kazusy.”

„Powoływanie się na orzecznictwo.”

„Dopasowanie trenera do grupy, sposób prowadzenia.”

„Komunikatywność wykładowcy.”

„Wiedza prowadzącego, tempo szkolenia, tematyka.”

„Bardzo czytelny sposób prowadzenia prowadzącego.”

„Zrozumiale i prostym językiem przedstawione zagadnienia oraz z przykładami.”

„Dobry prowadzący i obsługa szkolenia.”

„Sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę.”

„Wysoki poziom przekazywanej wiedzy przez prowadzącego.”

„Sposób prowadzenia szkolenia, rzeczowe przykłady.”

„Bardzo ciekawy przekaz wiedzy przez prowadzącego.”

„Organizacja szkolenia idealna, bez zarzutu.”

„Organizacja, sposób prowadzenia.”

„Prosty sposób omawiania zagadnień.”

„Bardzo jasno i na przykładach przedstawiano poszczególne sytuacje.”

„Elastyczny sposób prowadzenia szkolenia dostosowany do sugestii uczestników.” 

„Konkretnie, szczegółowo.” 

„Przekazywanie wiedzy przez prowadzącego.” 

„Sposób prowadzenia szkolenia – mobilizowanie uczestników do myślenia i udzielania odpowiedzi.”

„Forma prowadzenia szkolenia.”

„Kontakt prowadzącego z uczestnikami.”

„Sposób prowadzenia szkolenia – dynamika, ekspresja, przykłady z życia.”

„Odpowiadanie na pytania uczestników.”

„Zawartość merytoryczna przekazanych materiałów.”

„Czas trwania szkolenia, forma warsztatów.”

„Podejście aktywizujące osoby prowadzącej szkolenie.”

 „Przygotowanie prowadzącego.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close