PRAWO PRACY 2017 / 2018 – PODSUMOWANIE OSTATNIO DOKONANYCH ORAZ PROJEKTOWANYCH ZMIAN

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

    Warsztaty  dla Wymagających

 

PRAWO PRACY 2017 / 2018

– PODSUMOWANIE OSTATNIO DOKONANYCH
ORAZ
PROJEKTOWANYCH ZMIAN

 Warszawa, 7.12.2017

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest kompleksowe omówienie wszystkich ostatnio dokonanych zmian w prawie pracy oraz zmian jakich należy się spodziewać w 2018 roku.

 

Program szkolenia:

 

PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY.

 • Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej (możliwość prowadzenia
  i przechowywania w postaci papierowej lub elektronicznej; skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, obowiązki informacyjne pracodawcy).
 • Zmiana zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę (na konto – zasada).
 • Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych – projekt ustawy o ochronie danych osobowych i Przepisy wprowadzające tę ustawę zmieniające ustawę – Kodeks pracy – zmiana art. 22(1) – zmiany w stosunkach pracy w związku z wejściem w życie rozporządzenia unijnego RODO w 2018 r.
 • Różne zmiany w Kodeksie pracy przewidziane w prezydenckim projekcie zmian
  w Kodeksie pracy (druk sejmowy 1653) obejmujące zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich, w zakresie świadectwa pracy, mobbingu, dyskryminacji.
 • Projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydata do pracy w podmiotach sektora finansowego.
 • Projektowane zmiany w Kodeksie pracy dotyczące sytuacji pracowników zatrudnionych u przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w razie jego śmierci.
 • Projektowane zmiany w Kodeksie pracy w zakresie szkoleń bhp.
 • Projektowane zmiany w Kodeksie pracy w zakresie telepracy.


STOSUNEK PRACY PO OSTATNICH ZMIANACH.

 1. Rodzaje umów o pracę – zasady ich stosowania.
 • Umowa o pracę na okres próbny.
 • Umowa o pracę na czas określony (limity, okres wypowiedzenia, dopuszczalność stosowania).
 • Umowa na zastępstwo po zmianach.
 • Umowa o pracę nas czas nieokreślony.
 • Umowa o pracę tymczasową (limity i zasady zatrudniania po zmianach od 1 czerwca 2017 r.)
 1. Zasady potwierdzania umowy o pracę na piśmie – przed dopuszczeniem do pracy.
 2. Wypowiedzenie umowy o pracę.
 • Nowe okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony.
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 1. Nowe zasady dotyczące wydawania świadectwa pracy i jego treści (informacje jakie powinno zawierać świadectwo pracy, terminy, prostowanie).
 2. Ochrona przedemerytalna (art. 39 Kodeksu pracy) po zmianach w systemie emerytalnym po 1 października 2017 r.


UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE PO ZMIANACH – WYBRANE ZAGADNIENIA.

 • Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego.
 • Terminy składania wniosków.
 • Dzielenie urlopów pomiędzy oboje rodziców.
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą.
 • Zasady wydłużania urlopu rodzicielskiego w związku w wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze.
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego w przypadku łączenia urlopu z pracą.


WYBRANE NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE.

 

 

Cena: 590 PLN + 23 % VAT 

Cena: 590 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

 

 

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22  668 50 00

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close