PRAWO PRACY – ostatnie zmiany i praktyka stosowania

Data:
23 - 24.04.2018
Miejsce:
Warszawa, sale szkoleniowe Puławska14
Ilość dni:
2
Cena:
1100 zł + 23% VAT
Prowadzący:
mec. Karol SIERGIEJ
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy
WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH


PRAWO PRACY


– ostatnie zmiany i praktyka stosowania

 

Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu prawa pracy, bogato ilustrowanym przykładami
z praktyki oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego
.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów stosowania przepisów  prawa pracy oraz wskazanie odpowiedzi na trudne pytania i problemy pojawiające się w codziennej pracy.

Ważnym punktem naszego szkolenia jest przedstawienie ostatnich oraz planowanych zmian w prawie pracy.

Zajęcia prowadzone są w sposób aktywizujący uczestników, co pozwala na wymianę ich doświadczeń zawodowych.


W programie:

PLANOWANE ZMIANY W 2018 R.

 • Propozycje nowych umów o pracę.
 • Zmiany w urlopach wypoczynkowych i urlopie na żądanie.
 • Nowe przepisy antydyskryminacyjne.

NOWE ZASADY DOTYCZĄCE CZASU PRACY PLACÓWEK HANDLOWYCH (OGRANICZENIA PRACY W NIEDZIELE).


ŚWIADECTWA PRACY PO ZMIANACH.
 


ZATRUDNIANIE ZLECENIOBIORCÓW PO ZMIANACH.


ZASADY ZAWIERANIA TERMINOWYCH UMÓW O PRACĘ.

 • Nowe rodzaje umów o pracę.
 • Zasady zawierana umowy o pracę na okres próbny.
 • Umowy na czas określony po zmianach.
 • Maksymalny okres zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę zawieranych na czas określony.
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – nowe zasady.
 • Nowe okresy wypowiedzeń umów zawieranych na czas określony (zasady liczenia, początek i koniec biegu terminów).
 • Zasady zatrudniania pracowników w okresie przejściowym bezpośrednio przed i po wejściu w życie nowych zasad.
 • Sporządzanie nowych informacji pisemnych, skracania umów o pracę i inne obowiązki związane z nowymi przepisami.


ZMIANY W UPRAWNIENIACH RODZICIELSKICH.

 • Udzielanie urlopów związanych z rodzicielstwem oraz dzielenie tych urlopów pomiędzy uprawnione do tego podmioty.
 • Zasady łączenia urlopów rodzicielskich z wykonywaną pracą.
 • Zasady udzielania urlopów ojcowskich.
 • Zasady udzielania urlopów wychowawczych.
 • Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Zasady udzielania dwóch dni na opiekę nad dzieckiem do lat 14.


ZASADY PRZEPROWADZANIA BADAŃ LEKARSKICH.


ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO.

 • Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
 • Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem.
 • Forma i treść porozumienia.
 • Wypowiedzenie umowy:
  – jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie,
  – o czym warto pamiętać w okresie wypowiedzenia,
  – przyczyna wypowiedzenia – jak ją sformułować i przedstawić.
 • Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.):
  – przyczyny uzasadniające dyscyplinarne zwolnienie z pracy,
  – termin na podjęcie decyzji,
  – doręczenie oświadczenia woli o dyscyplinarnym zwolnieniu z pracy.
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika.


CZAS PRACY.

 • Pojęcia związane z czasem pracy:
  – pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  – praca zmianowa,
  – pojęcie doby,
  – pojęcie tygodnia,
  – pojęcie „odpracowania”,
  – ruchomy czas pracy.
 • Norma a wymiar czasu pracy:  norma dobowa, tygodniowa, łączna.
 • Obliczanie wymiaru czasu pracy we wszystkich systemach czasu pracy:
  – nowe zasady wprowadzania dłuższych okresów rozliczeniowych czasu pracy,
  – tworzenie i zmiana harmonogramów pracy.
 • Okresy odpoczynku:
  – dobowy okres odpoczynku,
  – tygodniowy okres odpoczynku.
 • Systemy i rozkłady czasu pracy:
  – system podstawowy,
  – ruchomy czas pracy,
  – system zadaniowy czasu pracy,
  – systemy równoważnego czasu pracy,
  – praca w ruchu ciągłym,
  – system pracy weekendowej,
  – system skróconego tygodnia pracy.
 • Praca w niedziele i święta:
  – dopuszczalność pracy w niedziele i święta,
  – sposób rekompensowania pracy w niedziele i święta,
  ograniczenie pracy w palcówkach handlowych.
 • Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy i niewliczane do czasu pracy.
 • Praca w godzinach nadliczbowych:
  – pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,
  – dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych,
  – limit godzin nadliczbowych.
 • Sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych:
  – wynagrodzenie wraz z dodatkiem 100% lub 50 %,
  – czas wolny na wniosek pracownika,
  – czas wolny z inicjatywy pracodawcy.
 • Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 • Czas dyżuru pracownika.
 • Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
 • Ewidencja czasu pracy.


URLOPY PRACOWNICZE W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO.

 • Zasady nabywania.
 • Zasady udzielania.
 • Odwoływanie i przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych.
 • Urlopy na żądanie – zasady udzielania.

 


Cena: 1.100 PLN + 23 % VAT 

Cena: 1.100 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.


Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE 

 

Inne szkolenia z tego zakresu:

CZAS PRACY od A do Z – kompleksowe warsztaty 2 dniowe

CZAS PRACY DLA POCZĄTKUJĄCYCH – kompleksowe warsztaty 3 dniowe

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA od A do Z – po najnowszych zmianach

PRAWO PRACY z mec. Anną TELEC

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH – kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw

Szczegóły w zakładce Szkolenia Prawo Pracy, Czas Pracy >>


Polecamy także:

Szkolenia Kadry i Płace, ZFŚS, Ubezpieczenia, Płatnik >>

Szkolenia HR, ZZL >>

Szkolenia Ochrona danych osobowych dla HR,  RODO  >>

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji tego szkolenia:

 • „Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia.”
 • „Szkolenie jest bardzo dobrze zorganizowane, prowadzący kompetentny, ciekawie prowadzi zajęcia.”
 • „Sięganie do orzecznictwa.”
 • „Osoba prowadząca szkolenie.”
 • „Styl prowadzenia szkolenia.”
 • „Konkretne odpowiedzi i bardzo dobra znajomość.”
 • „Kameralność grupy, bardzo dobra organizacja, miła obsługa, możliwość zadawania pytań, bardzo schludne i miłe pomieszczenia, smaczne lunche.”
 • „Duża ilość praktycznych przykładów.”
 • „Kompetencja i doświadczenie wykładowcy, ciekawe kazusy.”
 • „Powoływanie się na orzecznictwo.”
 • „Dopasowanie trenera do grupy, sposób prowadzenia.”
 • „Komunikatywność wykładowcy.”
 • „Wiedza prowadzącego, tempo szkolenia, tematyka.”
 • „Bardzo czytelny sposób prowadzenia prowadzącego.”
 • „Zrozumiale i prostym językiem przedstawione zagadnienia.”
 • „Dobry prowadzący i obsługa szkolenia.”
 • „Sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę.”
 • „Wysoki poziom przekazywanej wiedzy przez prowadzącego.”
 • „Sposób prowadzenia szkolenia, rzeczowe przykłady.”
 • „Bardzo ciekawy przekaz wiedzy przez prowadzącego.”
 • „Organizacja szkolenia idealna, bez zarzutu.”
 • „Organizacja, sposób prowadzenia.”
 • „Prosty sposób omawiania zagadnień.”
 • „Bardzo jasno i na przykładach przedstawiano poszczególne sytuacje.”
 • „Elastyczny sposób prowadzenia szkolenia dostosowany do sugestii uczestników.” 
 • „Konkretnie, szczegółowo.” 
 • „Przekazywanie wiedzy przez prowadzącego.” 
 • „Sposób prowadzenia szkolenia – mobilizowanie uczestników do myślenia i udzielania odpowiedzi.”
 • „Forma prowadzenia szkolenia.”
 • „Kontakt prowadzącego z uczestnikami.”
 • „Sposób prowadzenia szkolenia – dynamika, ekspresja, przykłady z życia.”
 • „Odpowiadanie na pytania uczestników.”
 • „Zawartość merytoryczna przekazanych materiałów.”
 • „Czas trwania szkolenia, forma warsztatów.”
 • „Podejście aktywizujące osoby prowadzącej szkolenie.”
 •  „Przygotowanie prowadzącego.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close