PRAWO PRACY – ostatnie zmiany i praktyka stosowania

Data:
21 - 22.10.2019
Miejsce:
Warszawa, sale szkoleniowe Puławska14
Ilość dni:
2
Cena:
BRAK MIEJSC
Prowadzący:
mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy
WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH


PRAWO PRACY


– ostatnie zmiany i praktyka stosowania

 

Najbliższe terminy:

21 – 22.10.2019, Warszawa,  prowadzenie: mec. Piotr Wojciechowski, brak wolnych miejsc

16 – 17.12.2019, Warszawa,  prowadzenie: mec. Karol Siergiej


Zapraszamy do udziału w praktycznym kompendium z zakresu prawa pracy, bogato ilustrowanym przykładami z praktyki oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego.

Celem szkolenia jest przedstawienie wszystkich ostatnich zmian w prawie pracy oraz praktycznych aspektów stosowania znowelizowanych przepisów.

Nasze szkolenie to wskazanie odpowiedzi na trudne pytania i problemy pojawiające się w codziennej pracy profesjonalistów HR.

Zajęcia prowadzone są w sposób aktywizujący uczestników, co pozwala na wymianę ich doświadczeń zawodowych.


W programie:

 

„NIECHCIANE PRZYWRÓCENIE DO PRACY” – ZMIANA OD 7 listopada br.

Od 7 listopada wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która skróci pracownikom czas oczekiwania na powrót do firmy po zwolnieniu (w procesie w pierwszej instancji).

Oznacza to, że Pracodawca na wniosek pracownika złożony w sądzie pracy będzie zmuszony do przywrócenia pracownika do pracy pomimo niezakończonego procesu. Przywrócenie takie spowoduje liczne komplikacje natury prawnej (wynagrodzenie?, nowa umowa?, świadectwo pracy? Itp.


KOLEJNE ZMIANY W KO
DEKSIE PRACY OD 7 WRZEŚNIA br. – PREZYDENCKA NOWELIZACJA.

3 czerwca br. została podpisana Najnowsza nowelizacja Kodeksu Pracy zaproponowana przez Prezydenta RP,
zmiany w przepisach dotyczą m.in.:

 • ochrony osób korzystających z uprawnień rodzicielskich,
 • równego traktowania pracowników w stosunkach pracy,
 • dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w przypadku mobbingu,
 • przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy,
 • wydawania świadectw pracy.

Zmiany wejdą w życie 7 września br.

 

NOWE ZASADY PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH I DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ.

 • Podział akt osobowych i rodzaje dokumentów.
 • Zasady prowadzenia akt i przechowywania dokumentów.
 • Różnice w stosunku do osób zatrudnionych przed i po 1 stycznia 2019 r.
 • Zasady wydawania akt osobowych i dokumentacji po rozwiązaniu umowy o pracę.
 • Zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji czasu pracy.

NOWE ZASADY PROCESU REKRUTACJI W ZWIĄZKU Z RODO.

 • Na co zwrócić uwagę podczas rekrutacji by była ona zgodna z zasadami ochrony danych osobowych.
 • Dane których możemy żądać od kandydata do pracy.
 • Dane, których przekazanie jest dobrowolne.
 • Sposób dokumentowania posiadania danych osobowych w procesie rekrutacji.
 • Konieczność usuwania danych osobowych po zakończeniu rekrutacji.

NOWE ZASADY MONITORINGU W MIEJSCU PRACY.

 • Kiedy można stosować monitoring (wizyjny, poczty elektronicznej, inny).
 • Do jakich celów można wykorzystać dane z monitoringu.
 • Formalne warunki wprowadzenia i stosowania monitoringu.

UMOWY O PRACĘ – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ.

 • Rodzaje umów o pracę.
 • Zasady zawierana umowy o pracę na okres próbny.
 • Umowy na czas określony po zmianach.
 • Maksymalny okres zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę zawieranych na czas określony.
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO.

 • Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
 • Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem.
 • Forma i treść porozumienia.
 • Wypowiedzenie umowy
  (jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie, o czym warto pamiętać w okresie wypowiedzenia, przyczyna wypowiedzenia – jak ją sformułować i przedstawić).
 • Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.).
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika.

CZAS PRACY – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ.

 • Pojęcia związane z czasem pracy.
 • Norma a wymiar czasu pracy: norma dobowa, tygodniowa, łączna.
 • Obliczanie wymiaru czasu pracy.
 • Okresy odpoczynku.
 • Systemy i rozkłady czasu pracy.
 • Praca w niedziele i święta: dopuszczalność pracy w niedziele i święta, sposób rekompensowania pracy w niedziele i święta (w tym ograniczenie pracy w palcówkach handlowych).
 • Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy i niewliczane do czasu pracy.
 • Praca w godzinach nadliczbowych.
 • Sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 • Czas dyżuru pracownika.
 • Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
 • Ewidencja czasu pracy.

URLOPY PRACOWNICZE W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO.

 • Zasady nabywania.
 • Zasady udzielania.
 • Odwoływanie i przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych.
 • Urlopy na żądanie – zasady udzielania.

 

 

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE 

 

Sprawdź  nasze  pozostałe  szkolenia  oraz  opinie  uczestników:

Prawo Pracy,  Czas Pracy,  Dokumentacja Pracownicza >>

Płace,  ZFŚS,  Rozliczenia ZUS >>

HR,  ZZL >>

Przetwarzanie danych osobowych w HR,  RODO >>

 

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji tego szkolenia:

„Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia.”

„Szkolenie jest bardzo dobrze zorganizowane, prowadzący kompetentny, ciekawie prowadzi zajęcia.”

„Sięganie do orzecznictwa.”

„Osoba prowadząca szkolenie.”

„Styl prowadzenia szkolenia.”

„Konkretne odpowiedzi i bardzo dobra znajomość.”

„Kameralność grupy, bardzo dobra organizacja, miła obsługa, możliwość zadawania pytań, bardzo schludne i miłe pomieszczenia, smaczne lunche.”

„Duża ilość praktycznych przykładów.”

„Kompetencja i doświadczenie wykładowcy, ciekawe kazusy.”

„Powoływanie się na orzecznictwo.”

„Dopasowanie trenera do grupy, sposób prowadzenia.”

„Komunikatywność wykładowcy.”

„Wiedza prowadzącego, tempo szkolenia, tematyka.”

„Bardzo czytelny sposób prowadzenia prowadzącego.”

„Zrozumiale i prostym językiem przedstawione zagadnienia.”

„Dobry prowadzący i obsługa szkolenia.”

„Sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę.”

„Wysoki poziom przekazywanej wiedzy przez prowadzącego.”

„Sposób prowadzenia szkolenia, rzeczowe przykłady.”

„Bardzo ciekawy przekaz wiedzy przez prowadzącego.”

„Organizacja szkolenia idealna, bez zarzutu.”

„Organizacja, sposób prowadzenia.”

„Prosty sposób omawiania zagadnień.”

„Bardzo jasno i na przykładach przedstawiano poszczególne sytuacje.”

„Elastyczny sposób prowadzenia szkolenia dostosowany do sugestii uczestników.” 

„Konkretnie, szczegółowo.” 

„Przekazywanie wiedzy przez prowadzącego.” 

„Sposób prowadzenia szkolenia – mobilizowanie uczestników do myślenia i udzielania odpowiedzi.”

„Forma prowadzenia szkolenia.”

„Kontakt prowadzącego z uczestnikami.”

„Sposób prowadzenia szkolenia – dynamika, ekspresja, przykłady z życia.”

„Odpowiadanie na pytania uczestników.”

„Zawartość merytoryczna przekazanych materiałów.”

„Czas trwania szkolenia, forma warsztatów.”

„Podejście aktywizujące osoby prowadzącej szkolenie.”

 „Przygotowanie prowadzącego.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close