ZASADY WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W KONTEKŚCIE PLANOWANYCH ZMIAN

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

 ZASADY WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

W KONTEKŚCIE PLANOWANYCH ZMIAN

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej zasad współpracy pracodawcy z zakładową organizacją związkową.

W szczególności zostaną omówione sytuacje, gdy konieczne jest podjęcie szeroko rozumianych negocjacji ze związkiem zawodowym (uzgodnienie regulaminu wynagradzania, negocjacje dotyczące trybu i zakresu zwolnień grupowych czy przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę). Podczas szkolenia zostaną omówione także najnowsze propozycje zmian legislacyjnych dotyczące istotnych zasad funkcjonowania związków zawodowych (prawo do zrzeszania się, zasady ustalania reprezentatywności, katalog wykroczeń czy też pojęcie zwolnienia z pracy w celu wykonania doraźnej czynności związkowej), przedstawione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W programie:

 Dzień pierwszy

 1. Zasad współpracy ze związkami zawodowymi – podstawowe zasady.
 • Obowiązujące akty prawne – wprowadzenie.
 • Powstawanie organizacji związkowej – formalności które należy spełnić.
 • Obowiązek podejmowania negocjacji, konsultacji, uzgodnień.
 • Pola najczęściej występujących konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.
 1. Uprawnienia zakładowych organizacji związkowych a obowiązki pracodawcy.
 • Obowiązek pracodawcy udzielenia informacji związkowi zawodowemu.
 • Obwiązek pracodawcy udzielenia etatów związkowych.
 • Obowiązek pracodawcy udzielenia czasu wolnego na wykonanie czynności doraźnej.
 • Obowiązek pracodawcy udostępnienia pomieszczenia na działalność związkową.
 • Jakie zachowania / sytuacje są przywilejem, a co jest już nadużyciem – praktyka oraz orzecznictwo SN.
 • Ochrona prawna działaczy związkowych, a ochrona pracodawcy przed nadużyciami.
 • Jak przeciwdziałać nadużywaniu przywileju – procedury postępowania, działania zapobiegawcze i monitoring sytuacji.
 1. Reprezentacja przez związki zawodowe indywidualnych interesów swoich członków.
 • Jakie są kompetencje związków zawodowych w zakresie reprezentowania indywidualnych pracowników.
 • Rozstanie z pracownikiem – rola związków zawodowych.
 • Skutki niestosowania przez pracodawcę trybu z art. 38 i 52 § 3 k.p. – w postaci możliwości dochodzenia przez pracownika przywrócenia do pracy lub odszkodowania.
 • Reprezentacja przez związki zawodowe indywidualnych interesów swoich członków.
 • Prawa pracownika i ochrona jego dóbr osobistych, a instytucja związków zawodowych.

Dzień drugi

 1. Uprawnienia zbiorowe w kontekście przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę.
 • Pojęcie przejścia zakładu pracę na nowego pracodawcę (art. 23 (1) k.p.).
 • Obowiązek pracodawcy podjęcia negocjacji w razie podjęcia działań dotyczących warunków zatrudnienia.
 1. Uprawnienia zbiorowe w kontekście zwolnień grupowych.
 • Pojęcie zwolnienia grupowego.
 • Obowiązek pracodawcy podjęcia negocjacji dotyczących zakresu i zasad zwolnienia grupowego.
 • Porozumienie dotyczące zwolnienia grupowego.
 1. Spory zbiorowe.
 • Pojęcie sporu zbiorowego – co może stanowić jego przedmiot.
 • Obowiązek wypowiedzenia przez związki zawodowe obowiązujących porozumień.
 • Etapy sporu zbiorowego.
 1. Spory zbiorowe.
 • Porozumienia zawarte w trakcie trwania sporu zbiorowego.
 • Inne porozumienia zbiorowe oparte na ustawie- nierozwiązany problem w doktrynie i orzecznictwie.

Cena: 790 PLN + 23 % VAT 

Cena: 790 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

  Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close