Warsztaty wyjazdowe: ZMIANY W PRAWIE PRACY 2019 – Dokumentacja, RODO, Czas Pracy

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

 

Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które w ostatnich miesiącach „wstrząsnęły” prawem pracy. 

Szkolenie oparte jest o studium przypadku, z pracą na gotowych dokumentach i wzorach. Słuchacze w czasie trwania szkolenia zostaną zapoznani z najnowszymi stanowiskami Ministerstwa Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej z praktycznymi rekomendacjami i komentarzami prowadzącego.

W czasie szkolenia zaprezentowane będą również najlepsze praktyki radzenia sobie z zarządzaniem czasem pracy oraz urlopami wypoczynkowymi. Ze względu na wyjazdowy charakter szkolenia prowadzący przewiduje możliwość odbywania indywidualnych konsultacji uczestników w czasie przerw pomiędzy sesjami lub po pierwszym dniu szkolenia.    

Zajęcia prowadzone są w sposób aktywizujący uczestników, co pozwala na wymianę ich doświadczeń zawodowych.

 

Program szkolenia:

KOLEJNE ZMIANY W KODEKSIE PRACY OD 7 WRZEŚNIA br. – PREZYDENCKA NOWELIZACJA.

3 czerwca br. została podpisana Najnowsza nowelizacja Kodeksu Pracy zaproponowana przez Prezydenta RP,
zmiany w przepisach dotyczą m.in.:

 • ochrony osób korzystających z uprawnień rodzicielskich,
 • równego traktowania pracowników w stosunkach pracy,
 • dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w przypadku mobbingu,
 • przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy,
 • wydawania świadectw pracy.

Zmiany wejdą w życie 7 września br.

 

NOWE ZASADY PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH I DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ.

Prezentacja najnowszych stanowisk Ministerstwa Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy. Nowy wygląd teczki osobowej i jej podziałów na części. Analiza nowych wzorów dokumentów pracowniczych – praca na gotowych wzorach.

 • Podział akt osobowych i rodzaje dokumentów.
 • Zasady prowadzenia dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej (podziały, zasady przechodzenia z jednej formy na drugą, wymogi systemowe).
 • Zasady prowadzenia akt i przechowywania dokumentów.
 • Różnice w stosunku do osób zatrudnionych przed i po 1 stycznia 2019 r.
 • Zasady wydawania akt osobowych i dokumentacji po rozwiązaniu umowy o pracę.
 • Zasady wydawania pisemnych informacji o okresie przechowywania dokumentacji.
 • Zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji czasu pracy.


NOWE ZASADY PROCESU REKRUTACJI W ZWIĄZKU Z RODO.

Prezentacja stanowisk Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gotowych wzorów zgód na przetwarzanie danych, zasady postępowania z CV w czasie rekrutacji i po jej zakończeniu.

 • Na co zwrócić uwagę podczas rekrutacji by była ona zgodna z zasadami ochrony danych osobowych.
 • Dane których możemy żądać od kandydata do pracy.
 • Dane, których przekazanie jest dobrowolne.
 • Sposób dokumentowania posiadania danych osobowych w procesie rekrutacji.
 • Konieczność usuwania danych osobowych po zakończeniu rekrutacji.


NOWE ZASADY MONITORINGU W MIEJSCU PRACY.

Prezentacja gotowych zapisów do regulaminu pracy oraz pisemnych informacji dla pracownika.

 • Kiedy można stosować monitoring (wizyjny, poczty elektronicznej, inny).
 • Do jakich celów można wykorzystać dane z monitoringu.
 • Formalne warunki wprowadzenia i stosowania monitoringu.


NOWOCZESNA UMOWA O PRACĘ – PRACA NA DOKUMENCIE.

Prezentacja wzoru umowy o pracę sporządzanej dla niestandardowych stanowisk – ruchome miejsce pracy, wynagrodzenie prowizyjne, „nienormowany” czas pracy.

 • Rodzaje umów o pracę.
 • Zasady zawierana umowy o pracę na okres próbny.
 • Umowy na czas określony po zmianach.
 • Maksymalny okres zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę zawieranych na czas określony.
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.


ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO.

Prezentacja konkretnych przypadków „z życia”. Symulacja rozmowy o rozwiązaniu umowy o pracę, wybór odpowiedniego trybu.

 • Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
 • Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem.
 • Forma i treść porozumienia.
 • Wypowiedzenie umowy (jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie, o czym warto pamiętać w okresie wypowiedzenia, przyczyna wypowiedzenia – jak ją sformułować i przedstawić).
 • Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.).
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika. 


CZAS PRACY – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ.

Prezentacja gotowych zapisów dotyczących czasu pracy, w tym zadaniowego systemu czasu pacy, pracy na zmiany, dyżurów czy podróży służbowych. Omówienie zasad przeprowadzania kontroli czasu pracy przez inspektora pracy.

 • Pojęcia związane z czasem pracy.
 • Norma a wymiar czasu pracy: norma dobowa, tygodniowa, łączna.
 • Obliczanie wymiaru czasu pracy.
 • Okresy odpoczynku.
 • Systemy i rozkłady czasu pracy.
 • Praca w niedziele i święta.
 • Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy i niewliczane do czasu pracy.
 • Praca w godzinach nadliczbowych.
 • Sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 • Czas dyżuru pracownika.
 • Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
 • Ewidencja czasu pracy.


URLOPY PRACOWNICZE W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO.

Prezentacja najlepszych rozwiązań z gotowymi zapisami do regulaminu pracy. Urlop na żądanie, kontakt z pracownikiem w czasie urlopu, odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego – omówienie praktyk zgodnych i niezgodnych z prawem pracy.

 • Zasady nabywania.
 • Zasady udzielania.
 • Odwoływanie i przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych.
 • Urlopy na żądanie – zasady udzielania.

 

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W SZKOLENIU >>

 

Harmonogram szkolenia:

Dzień pierwszy:

od 16.00,  przyjazd, czas wolny
od 20.00,  kolacja

Dzień drugi:
09.00 – 15.00,  zajęcia
15.00 – 16.00,  obiad
16.00 – 20.00,  czas wolny
20.00,                   kolacja regionalna w Karczmie

Dzień trzeci:
09.00 – 15.00,  zajęcia
15.00 – 16.00,  obiad
16.00 – 20.00,  czas wolny
od 20.00,             kolacja w hotelu

Dzień czwarty:
do 12.00,             czas wolny i wyjazd

 

Grand Hotel **** Stamary w Zakopanem łączy historię z nowoczesnością.

Styl utrzymany w przestrzeniach obiektu nawiązuje do klasycznego wystroju, jednak zadbano o ich funkcjonalność, wprowadzając liczne, nowoczesne udogodnienia.

W ten sposób udało połączyć się piękną formę architektoniczną, barwną tradycję
z wysokimi oczekiwaniami, wymagających Gości.

Do dyspozycji Gości m.in.:

Strefa Wellness & SPA z basenem, jacuzzi, kompleksem saun (fińska, turecka i kabina na podczerwień), studio cardio, a także zróżnicowaną i bogatą ofertą zabiegów.

Restaurację serwującą najlepsze dania kuchni europejskiej.

 Więcej informacji o hotelu na stronie https://stamary.pl/

 

Cena: 1.950 PLN + 23 % VAT 

Cena: 1.950 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, 3 noclegi
(pobyt w pokojach 2-osobowych), całodzienne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), przerwy kawowe.

Dopłata do pok. 1-osobowego: 300 PLN + 8% VAT.

Możliwy przyjazd z osobą towarzyszącą oraz przedłużenie pobytu.

 

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W SZKOLENIU >>

 

GWARANTUJEMY NAJWYŻSZY POZIOM SZKOLENIA !

 

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22  668 50 00

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez mec. Piotra WOJCIECHOWSKIEGO:

 Podobało mi się:
 • „Praktyczne spojrzenie prowadzącego poparte bogatym doświadczeniem i wiedzą.”
 • „Podejście prowadzącego do realizowanej tematyki, sposób prowadzenia szkolenia.”
 • „Przygotowanie prowadzącego, analiza konkretnych przypadków.”
 • „Prowadzący, bardzo konkretna osoba.”
 • „Rozmowy z uczestnikami.”
 • „Profesjonalność prowadzącego.”
 •  „Metoda warsztatowa szkolenia.”
 •  „Styl prowadzenia szkolenia – interakcja w uczestnikami”
 •  „Przykłady z życia.”
 • „Sposób prowadzenia szkolenia, duża wiedza prowadzącego, warsztatowy charakter szkolenia.”
 •  „Sposób prowadzenia, kontakt z uczestnikami.”
 •  „Forma przygotowanych materiałów.”
 •  „Podejście mecenasa i gotowość do udzielania odpowiedzi.”
 •  „Wyczerpująca informacja zwrotna od momentu przesłania zgłoszenia, bardzo dobrze przygotowane materiały, bardzo dobry poczęstunek, a przede wszystkim bardzo miła obsługa uczestników szkolenia.”
 •  „Organizacja szkolenia.”
 •  „Współpraca ze słuchaczami.”
 •  „Przykłady.”
 •  „Interakcja prowadzącego z uczestnikami, case-study.”
 •  „Umiejętność przekazywania wiedzy.”
 •  „Interaktywny charakter szkolenia.”
 • „Dostępność prowadzącego.”
 • „Atmosfera.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close