ZMIANY W PRAWIE PRACY 2023 – Monika FRĄCZEK

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2023

 

 15.06.2023  realizacja potwierdzona

Warszawa hotel Marriott*****  oraz  równocześnie online

 

 

Zapraszamy do udziału w kompleksowym szkoleniu, którego celem jest omówienie wszystkich najnowszych zmian w prawie pracy.

Podczas szkolenia omówione zostaną między innymi:

 • zmiany w uprawnieniach rodzicielskich i opiekuńczych w związku z wdrożeniem dyrektywy Work Life Balance,
 • nowe zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego,
 • zwolnienie od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych,
 • elastyczna organizacja pracy,
 • zmiany w czasie pracy i w zasadach uczestniczenia w szkoleniach,
 • zmiany w zasadach zawierania i rozwiązywania umów na okres próbny,
 • zmiany w wypowiadaniu umów na czas określony,
 • nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników.

 

PROWADZĄCA

Monika FRĄCZEK

 

W programie:

Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich i opiekuńczych w związku z wdrożeniem dyrektywy
Work Life Balance.

 • W jakim celu i w jakim wymiarze pracownikowi będzie przysługiwał urlop opiekuńczy?
 • W jakiej postaci pracownik będzie składał wniosek o ten urlop? Jakie informacje trzeba będzie podać we wniosku?
  Z jakim wyprzedzeniem pracownik będzie musiał złożyć wniosek?
 • Czy pracodawca będzie mógł odmówić urlopu opiekuńczego? Czy możliwa będzie rezygnacja z urlopu opiekuńczego?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie przesuwała np. choroba pracownika?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie płatny czy bezpłatny?

Zwolnienie od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych (inaczej zwolnienie z powodu siły wyższej).

 • Czy pracodawca będzie musiał udzielić zwolnienia?
 • W jakich sytuacjach pracownik będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia?
 • Czy konieczny będzie wniosek pracownika? Jaka będzie postać wniosku?
 • Czy zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych będzie płatne?
 • Jak trzeba będzie je zaewidencjonować i gdzie przechowywać wnioski pracownika?

Co się zmieni w zasadach udzielania wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat
po zmianach?

 

Na czym będzie polegała elastyczna organizacja pracy?

 • Czym będzie elastyczna organizacja pracy?
 • W jakiej sytuacji pracownik będzie mógł korzystać z elastycznej organizacji pracy?
 • Na jakich zasadach będzie składany wniosek o elastyczną organizację pracy?
 • Czy pracodawca będzie musiał zgodzić się na elastyczną organizację pracy?
 • Czy pracownik będzie mógł skrócić czas korzystania z elastycznej organizacji pracy? Czy pracodawca będzie miał podobne uprawnienie?

Nowe zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego?

 • Jak wzrośnie wymiar urlopu rodzicielskiego i na jakich zasadach będzie wykorzystywany? Na ile części będzie można podzielić urlop rodzicielski?
 • Czy po każdej części urlopu rodzicielskiego będzie można „wymusić” urlop wypoczynkowy?
 • Ile urlopu rodzicielskiego będzie dla pracownika – ojca?
 • Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w trakcie urlopu rodzicielskiego i w jakim trybie będzie się o niego występować?
 • Na jakich zasadach możliwa będzie rezygnacja z urlopu rodzicielskiego?
 • Jakie obowiązki będzie miał pracodawca w okresie przejściowym?

Na jakich zasadach nastąpi skrócenie czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego?

Jak zmienią się zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających
z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów?

 • W jakich przypadkach za przygotowywanie się do zwolnienia pracownika będzie grozić mandat?
 • Na jakich zasadach pracownik będzie powracał do pracy po urlopach z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich?
 • Jakie postanowienia potwierdzające praktykę korzystania z urlopu wychowawczego oraz obniżenia wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego zostaną wprowadzone?

Zmiany w czasie pracy i w zasadach uczestniczenia w szkoleniach po godzinach?

 • Jakie kategorie pracowników będą mogły odmówić pracy w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz wyjazdu służbowego?
 • W jakich przypadkach pracodawca będzie musiał udzielić dodatkowej przerwy lub przerw?
 • Jakie będą obowiązki pracodawcy w przypadku, gdy szkolenie pracownika będzie obowiązkowe?

Zmiany w związku z wdrożeniem postanowień dyrektywy w sprawie przejrzystych
i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej?

 • Co się zmieni w zasadach zawierania i rozwiązywania umów na okres próbny?
 • Na jakich zasadach wypowiadanie umów na czas określony zostanie zrównane z wypowiadaniem umów na czas nieokreślony?
 • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł wnioskować o zmianę niektórych warunków zatrudnienia?
 • Na jakich zasadach będzie obowiązywał zakaz zakazywania dodatkowego zatrudnienia?

Nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników.

 • Na jakich zasadach trzeba będzie informować o zmianie siedziby pracodawcy?
 • O jakie kwestie zostanie rozszerzona „Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia”?
 • Jakie informacje trzeba będzie przekazywać pracownikowi delegowanemu za granicę?
 • Czy pracownikom zatrudnionym w dniu wejścia w życie zmian trzeba będzie przekazać dodatkowe informacje?
 • W jakich przypadkach nieudzielenie informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia będzie wykroczeniem?
 • Jakie informacje będzie można przekazywać zbiorczo na tablicy ogłoszeń albo w Intranecie?
 • Czy trzeba będzie zaktualizować informację o zakazie dyskryminacji i obowiązku równego traktowania?

 

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00


Poniżej przedstawiamy opinie z poprzednich szkoleń prowadzonych przez p. Monikę FRĄCZEK:
 

 • „Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia.”
 • „Szkolenie jest bardzo dobrze zorganizowane, prowadzący kompetentny, ciekawie prowadzi zajęcia.”
 • „Osoba prowadząca szkolenie.”
 • „Styl prowadzenia szkolenia.”
 • „Konkretne odpowiedzi i bardzo dobra znajomość.”
 • „Duża ilość praktycznych przykładów.”
 • „Kompetencja i doświadczenie wykładowcy, ciekawe kazusy.”
 • „Powoływanie się na orzecznictwo.”
 • „Dopasowanie trenera do grupy, sposób prowadzenia.”
 • „Komunikatywność wykładowcy.”
 • „Wiedza prowadzącego, tempo szkolenia, tematyka.”
 • „Bardzo czytelny sposób prowadzenia prowadzącego.”
 • „Zrozumiale i prostym językiem przedstawione zagadnienia oraz z przykładami.”
 • „Dobry prowadzący i obsługa szkolenia.”
 • „Sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę.”
 • „Wysoki poziom przekazywanej wiedzy przez prowadzącego.”
 • „Sposób prowadzenia szkolenia, rzeczowe przykłady.”
 • „Organizacja szkolenia idealna, bez zarzutu.”
 • „Organizacja, sposób prowadzenia.”
 • „Prosty sposób omawiania zagadnień.”
 • „Bardzo jasno i na przykładach przedstawiano poszczególne sytuacje.”
 • „Elastyczny sposób prowadzenia szkolenia dostosowany do sugestii uczestników.” 
 • „Konkretnie, szczegółowo.” 
 • „Przekazywanie wiedzy przez prowadzącego.” 
 • „Sposób prowadzenia szkolenia – mobilizowanie uczestników do myślenia i udzielania odpowiedzi.”
 • „Forma prowadzenia szkolenia.”
 • „Kontakt prowadzącego z uczestnikami.”
 • „Sposób prowadzenia szkolenia – dynamika, ekspresja, przykłady z życia.”
 • „Odpowiadanie na pytania uczestników.”
 • „Zawartość merytoryczna przekazanych materiałów.”
 • „Czas trwania szkolenia, forma warsztatów.”
 • „Podejście aktywizujące osoby prowadzącej szkolenie.”
 • „Przygotowanie prowadzącego.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close