Konferencja: PRAWO PRACY 2019 – PRZYGOTOWANIE DO KOLEJNYCH ZMIAN

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

KONFERENCJA

PRAWO PRACY 2019

– PRZYGOTOWANIE DO KOLEJNYCH ZMIAN

 

Warszawa, 12 – 13.12.2018 r., Hotel Marriott *****

 BRAK WOLNYCH MIEJSC – EWENTUALNIE LISTA REZERWOWA

 


ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ KONFERENCJĘ
W MARCU 2019

PRAWO PRACY I WYNAGRODZENIA 2019

– JAK STOSOWAĆ NOWE PRZEPISY


19-20.03.2019, Warszawa, Hotel Marriott*****


program konferencji >>

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę konferencji, której celem jest przedstawienie aktualnych problemów występujących w pracy działów HR.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i tym razem skupimy się na:

 • przedstawieniu kolejnych zmian wchodzących w życie od stycznia 2019 roku,
 • aktualnych problemach prawno-pracowniczych w kontekście ostatnio dokonanych zmian,
 • najnowszych interpretacji oraz orzecznictwa.

 

W programie przewidujemy następujące zagadnienia:

 

 • NAJNOWSZE ZMIANY W PROWADZENIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ.

 • NAJNOWSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.

 • PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE – WPROWADZENIE KROK PO KROKU.

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W HR PO OSTATNICH ZMIANACH.

 • MONITORING PRACOWNIKÓW PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH.

 • USPRAWIEDLIWIONE I NIEUSPRAWIEDLIWIONE NIEOBECNOŚCI W PRACY
  – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ.

 • WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE – JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ ORAZ WRĘCZYĆ.

 • WYKONYWANIE PRACY POZA SIEDZIBĄ FIRMY A CZAS PRACY – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE.

 • UMOWY INNE NIŻ O PRACĘ, KTÓRE WARTO ZAWRZEĆ Z PRACOWNIKIEM.


Do omówienia poszczególnych tematów zaprosiliśmy ekspertów praktyków,

w znakomitej większości znanych doskonale Państwu z naszych poprzednich konferencji.

 

 

Poniżej przedstawiam szczegółowy program konferencji.
 Zapraszam do uczestnictwa i mam nadzieję do zobaczenia,  Serdecznie pozdrawiam, Mariusz Staniurski.

 

Program konferencji:

 

NAJNOWSZE ZMIANY W PROWADZENIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ.

 1. Nowy sposób prowadzenia akt osobowych – podział na 4 części.
 2. Zakres pozostałej dokumentacji pracowniczej, w tym rozbudowana ewidencja
  czasu pracy.
 3. Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 4. Nowe informacje wydawane wraz ze świadectwem pracy.
 5. „Elektronizacja akt osobowych”.
 6. Czas na dostosowanie dokumentacji pracowniczej do nowych wymagań.

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspert prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

NAJNOWSZE ZMIANY W ZASADACH FUNKCJONOWANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.

 1. Rozszerzenie prawa do zrzeszania się w związki na osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę (np. zleceniobiorcy, samozatrudnieni, dziełobiorcy, wolontariusze).
 2. Uprawnienie działaczy niebędących pracownikami.
 3. Nowe zasady ustalania reprezentatywności związków zawodowych.
 4. Ustalanie regulaminów i innych aktów prawa pracy.
 5. Zawieranie porozumień i ochrona związkowa.
 6. Organizacja międzyzakładowa.

prowadzenie:  mec. Izabela ZAWACKA
Radca prawny, Wspólnik w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, Lider Działu Zbiorowego Prawa Pracy.

 

PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE 2019 – WPROWADZENIE KROK PO KROKU.

 1. Pracownicze Programy Kapitałowe jako nowa (nie)obowiązkowa forma oszczędzania.
 2. Kto jest zobowiązany do wprowadzenia PPK.
 3. Wprowadzenie PPK w zakładzie pracy – kolejne kroki i obowiązki pracodawcy.
 4. Finansowanie PPK – koszty pracodawcy i pracowników.
 5. Sytuacja pracowników zarabiających najmniej.
 6. Rezygnacja z PPK.
 7. Wypłata i przeznaczenie środków zgromadzonych w programie.
 8. Porównanie PPK i PPE – czy warto jeszcze utworzyć PPE?

prowadzenie: mec. Krzysztof GĄSIOR
Adwokat, Partner w Kancelarii Zawirska Gąsior – radcowie prawni i adwokaci sp.p.

 

MONITORING PRACOWNIKÓW PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH.

 1. Prywatność pracownika a prawo pracodawcy do kontroli.
 2. Nowe wymogi dotyczące monitoringu wizyjnego.
 3. Jak kontrolować pocztę służbową pracownika po nowelizacji przepisów.
 4. Inne dopuszczalne metody monitorowania pracowników.
 5. Praktyczna lista zakazanych działań.

prowadzenie: dr mec. Patrycja ZAWIRSKA
Radca Prawny, Wspólnik w kancelarii Zawirska Gąsior – radcowie prawni i adwokaci sp.p.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W HR PO OSTATNICH ZMIANACH.

 1. Jakie dane pracowników można przetwarzać, w tym dane szczególnych kategorii.
 2. Kiedy zbierać zgody pracownika i jak powinny one brzmieć.
 3. Obowiązek informacyjny w stosunku do pracownika.
 4. Nowe uprawnienia pracowników do kontroli ich własnych danych osobowych:
  wgląd i prostowanie danych, prawo do bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu, przenoszenie danych, profilowanie.
 5. Outsourcing danych kadrowych – nowe wymogi umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

prowadzenie: mec. Agnieszka MENCEL
Adwokat kierujący praktyką TMT/IP warszawskiego biura Linklaters.

 

WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE – JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ
ORAZ WRĘCZYĆ.

 1. Kiedy zmiana warunków wymaga wypowiedzenia zmieniającego a kiedy nie?
 2. Które z warunków zatrudnienia nie wymagają przy ich zmianie wręczania wypowiedzenia zmieniającego?
 3. Porozumienie zmieniające – jak je przeprowadzić aby nie narazić się na proces sądowy.
 4. Czy przy wypowiedzeniu zmieniającym należy zapłacić odprawę pieniężną wg najnowszego orzecznictwa SN.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

USPRAWIEDLIWIONE I NIEUSPRAWIEDLIWIONE NIEOBECNOŚCI
W PRACY – WSKAZÓWKI JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ.

 1. Zasady podziału przyczyn nieobecności na usprawiedliwione i nieusprawiedliwione, kto o tym decyduje?
 2. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy – kto? kiedy? i jak?
 3. Zasady nawiązywania kontaktu z pracownikiem w przypadku nierozpoczęcia pracy
  o wyznaczonej godzinie.
 4. Omówienie zasad usprawiedliwiania: spóźnień, wyjść służbowych i prywatnych, zdarzeń nadzwyczajnych: deszcz, śnieg, przypadki losowe.
 5. Analiza dokumentów składanych przez pracownika w celu usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

WYKONYWANIE PRACY POZA SIEDZIBĄ FIRMY A CZAS PRACY
– WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE.

 1. Dyżur – zasady polecania.
 2. Podróż służbowa – definicja.
 3. Szkolenia – praca czy nauka?
 4. Dojazd do i z pracy – wliczane do czasu pracy?
 5. Praca w domu – zasady organizacji.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

UMOWY INNE NIŻ O PRACĘ, KTÓRE WARTO ZAWRZEĆ Z PRACOWNIKIEM.

 1. Umowa o zakazie konkurencji.

        Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy.

 • Kto powinien ją zawrzeć.
 • Treść umowy.
 • Konsekwencje naruszenia zakazu konkurencji.

       Umowa o zakazie konkurencji po rozwiązaniu umowy o pracę.

 • Okres zawarcia umowy.
 • Prawa i obowiązki stron.
 • Świadczenia z tytułu niewywiązania się z umowy.
 • Co zrobić, aby było możliwe jednostronne rozwiązanie umowy, bez ujemnych skutków prawnych.
 1. Umowa o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa.
 2. Umowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Świadczenia przysługujące stronom obowiązkowo i dodatkowe.
 • Zasady udzielania urlopu szkoleniowego.
 • Obowiązek zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów w razie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem.
 1. Umowa o powierzeniu mienia.
 • Umowa o odpowiedzialności za mienie powierzone indywidualnie pracownikowi.
 • Umowa w sprawie wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

Konferencja prowadzona będzie w sposób aktywny, umożliwiający zadawanie pytań w trakcie omawiania poszczególnych tematów. Rozpoczęcie 12.10 o godz. 9.00, planowane zakończenie 13.10 ok. godz. 16.00.

 

Nocleg

Dla wszystkich uczestników zainteresowanych noclegiem w Hotelu Marriott***** wynegocjowaliśmy specjalną cenę promocyjną:
– pokój jednoosobowy: 550 PLN netto (+ 8% VAT) za dobę,
– pokój dwuosobowy: 590 PLN netto (+ 8% VAT) za dobę.

Ilość pokoi jest ograniczona.

W przypadku zainteresowania noclegiem w Hotelu Marriott***** prosimy o jak najszybszy kontakt.

Uczestnikom zainteresowanym noclegiem w innych hotelach służymy pomocą w  dokonaniu rezerwacji.

Cena dla klientów DOMU WIEDZY                                                               1.550 PLN + 23% VAT

Cena promocyjna do 5.12.2018 dla nowych uczestników                     1.650 PLN + 23% VAT

Cena po 5.12.2018                                                                                                 1.950 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunche, certyfikat uczestnictwa.

 

DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU 22 668 50 00

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji naszych konferencji:

„Wysoki poziom wykładowców.”

„Konkretne omawianie tematów, umiejętność odpowiedzi na pytania padające z sali.”

„Organizacja techniczna, wykładowcy i ich zaangażowanie.”

„Podejście prowadzących do tematyki – odpowiadanie na pytania.”

„Doświadczona kadra szkoleniowa.”

„Bardzo dobra merytoryka prowadzących.”

„Różnorodność tematów i osób prowadzących.”

„Profesjonalizm osób prowadzących.”

„Jakość wykładów, zakres i tematy.”

„Ciekawe wykłady, profesjonalni wykładowcy.”

„Bardzo dobra atmosfera.”

„Podobało mi się, że wykładowcy posiadają wysoki poziom wiedzy.”

„Dobór wykładowców, wysokiej klasy specjalistów.”

„Trzymanie się ram czasowych, organizacja szkolenia.”

„Praktyczne porady w zakresie zwalniania pracowników i godzin nadliczbowych.”

„Profesjonalizm + doświadczenie prowadzących.”

„Sposób prowadzenia zajęć, dobra organizacja. ciekawa tematyka, przygotowanie osób prowadzących.”

„Opieka nad uczestnikami ze strony organizatorów.”

„Bardzo dobry dobór prelegentów! Brawo!”

„Szeroki zakres tematów.”

„Materiały, podejście prowadzących, możliwość zadawania pytań.”

„Dyskusja, możliwość konsultacji.”

„Tematyka i organizacja.”

„Poziom merytoryczny.”

„Wszystko na wysokim poziomie.”

„Bardzo profesjonalne przygotowanie.”

„Lokalizacja, całość organizacyjna.”

„Świetna organizacja.”

„Jak zwykle mistrzostwo!”

„Kontrola czasu, zgodność treści poruszanych przez prowadzących z tematyką szkolenia.”

„Stała „obsada” prowadzących.”

„Sprawny przebieg informacji o kolejnych punktach szkolenia.”

„Merytoryka wykładowców, organizacja szkolenia.”

 „Różnorodność tematyki.”

 „Zakres tematów.”

 „Dynamizm, miejsce.”

 „Lokalizacja i materiały.”

 „Zagadnienia, prelegenci.”

 „Dobór osób prowadzących poszczególne części konferencji.”

 „Uprzejmość, profesjonalizm.”

 „Sposób prezentacji.”

„Organizacja, opieka na bardzo wysokim poziomie zachęca do udziału w kolejnych szkoleniach.”

 „Konferencję prowadzą eksperci.”

 „Organizacja, dobór zagadnień i prelegentów.”

 „Kilka zagadnień poruszanych w ramach jednej konferencji.”

 „Fachowcy z kompleksową wiedzą i umiejętnością nawiązywania kontaktu z uczestnikami.”

„Możliwość spotkania z praktykami.”

„Przygotowanie merytoryczne wykładowców.”

„Dobór prelegentów.”

„Możliwość indywidualnego kontaktu z prelegentami, lokalizacja w centrum (komunikacja).”

„Sprawna organizacja, bardzo dobry dobór prowadzących.”

„Bardzo dokładnie wyjaśnione trudne kwestie związane ze zmianami w PP.”

„Organizacja szkolenia; materiały szkoleniowe.”

„Różnorodna tematyka.”

„Profesjonalne podejście do organizacji.”

„Wspaniała obsada wykładowców – ich wiedza i doświadczenie.”

„Wszystko super!”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close