Konferencja: PRAWO PRACY I WYNAGRODZENIA 2019 – JAK STOSOWAĆ NOWE PRZEPISY

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

KONFERENCJA

PRAWO PRACY I WYNAGRODZENIA 2019

– JAK STOSOWAĆ NOWE PRZEPISY


19 – 20.03.2019, Warszawa, Hotel Marriott*****

lista zamknięta
zapraszamy na kolejny termin

 Warszawa, 11 – 12.06.2019, hotel Marriott*****

 szczegółowy program >>

 

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę konferencji.

Podobnie jak w poprzednich edycjach naszym celem jest przedstawienie aktualnych zagadnień z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy ze szczególnym naciskiem na:

 • prawidłowe stosowanie ostatnio znowelizowanych przepisów,
 • przedstawienie kolejnych nadchodzących zmian,
 • aktualne problemy prawa pracy.

W programie przewidujemy następujące zagadnienia:

 • NOWE OBOWIĄZKI DLA DZIAŁU HR PRZY WDROŻENIU NOWEJ USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH.
 • DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO ZMIANACH – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ.

 • NOWE ZASADY EWIDENCJONOWANIA CZASU PRACY PO 1 STYCZNIA 2019.

 • NOWELIZACJA KODEKSU PRACY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – CO ZMIENI SIĘ W PRACY DZIAŁU HR.

 • PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WPROWADZANIU.

 • PRACA ZDALNA – DODATKOWY BENEFIT U NOWOCZESNEGO PRACODAWCY.

 • NAJCIEKAWSZE PRZYPADKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM Z WINY PRACOWNIKA (art. 52 k.p.) ORAZ BEZ WINY PRACOWNIKA (art. 53 k.p.).

 • REGULAMIN PRACY ORAZ INNE WAŻNE REGULACJE WEWNĘTRZNE – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ.

 • WYNAGRODZENIA 2019.


Do prowadzenia poszczególnych tematów zaprosiliśmy ekspertów specjalistów w poszczególnych dziedzinach, są to:

 

 


Program konferencji:

 

NOWE OBOWIĄZKI DLA DZIAŁU HR PRZY WDROŻENIU NOWEJ USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH.

 1. Najważniejsze założenia nowej projektowanej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 2. Rola działu HR w zakresie przyjmowania i rozpatrywania sygnałów od pracowników o nieprawidłowościach w firmie.
 3. Konieczne zmiany organizacyjne w firmie i szkolenia – nowe obowiązki i dobre praktyki.
 4. Wdrożenie procedury sygnalizacji w oparciu o nowe przepisy – jakie będą zadania pracowników działu HR?
 5. Zakres ochrony sygnalistów.

prowadzenie: mec. Monika KRZYSZKOWSKA – DĄBROWSKA
Radca Prawny w warszawskim biurze Kancelarii Linklaters.

 

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO ZMIANACH – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ.

 1. Konieczność rozdzielania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej posiadającej różny okres przechowywania.
 2. Obowiązek informowania odchodzących z pracy pracowników o okresie przechowywania ich dokumentacji pracowniczej, terminie na odebranie tej dokumentacji oraz terminie na jej zniszczenie, (w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo), w tym:
 • zasady poprawnego sporządzenia informacji o prawie odbioru dokumentacji,
 • zasady poprawnego doręczenia informacji o prawie odbioru dokumentacji,
 • zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą w sytuacji, gdy pracownik powróci do pracy u tego samego pracodawcy w okresie przechowywania tej dokumentacji.
 1. Zasady postępowania z aktami osobowymi i pozostałą dokumentacją pracowniczą w przypadku stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r. – w jakim terminie należy zniszczyć przechowywane dokumenty.
 2. Nowy podział akt osobowych, w tym:
 • nowy zakres dokumentów umieszczanych w poszczególnych częściach akt,
 • konieczność stosowania zasady minimalizacji przechowywanych danych,
 • nowe zasady przechowywania dokumentów dotyczących kar porządkowych,
 • możliwość tworzenia „podczęści” w częściach A, B i C akt osobowych,
 • konieczność posiadania nowej pieczątki w celu przyjmowania dokumentów w postaci papierowej oraz w celu wydawania kopii dokumentacji.
 1. Zasady prowadzenia nowych zbiorów dokumentów składających się na dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy – problemy praktyczne.

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspert prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

NOWE ZASADY EWIDENCJONOWANIA CZASU PRACY PO 1 STYCZNIA 2019.

 1. Nowe zasady ewidencjonowania godzin pracy.
 2. Oznaczanie dni wolnych od pracy po nowemu.
 3. Zmiany w ewidencjonowaniu dyżuru.
 4. Zasady oznaczania zwolnień od pracy, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.
 5. Zasady sporządzania wniosków pracownika związanych z czasem pracy.
 6. Zasady sporządzania dokumentów związanych z zadaniowym systemem czasu pracy.  

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy  w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
– CO ZMIENI SIĘ W PRACY DZIAŁU HR
.

 1. Zmiany dotyczące zakresu danych przetwarzanych przez pracodawców
  – jakie dane musi, a jakie może przetwarzać pracodawca.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych pracownika – kiedy będzie skuteczna.
 3. Upoważnienia dla pracowników działu HR oraz członków komisji socjalnych
  – forma i zakres.
 4. Nowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych na potrzeby obsługi ZFŚS.

prowadzenie: mec. Agnieszka MENCEL
Adwokat kierujący praktyką TMT/IP w warszawskim biurze Kancelarii Linklaters.

 

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WPROWADZANIU.

 1. Kto jest zobowiązany do utworzenia i prowadzenia PPK.
 2. Jakie są wyjątki od obowiązku prowadzenia i dokonywania wpłat na PPK.
 3. Wprowadzenie PPK w zakładzie pracy – kolejne kroki, umowy i terminy.
 4. Finansowanie PPK – koszty pracodawcy i pracowników.
 5. Rezygnacja z PPK.
 6. Zmiana pracy a oszczędzanie w PPK.
 7. Kiedy i na jakich warunkach będzie można skorzystać ze środków zgromadzonych na rachunku PPK.
 8. Zestawienie nowych obowiązków po stronie pracodawcy – o czym trzeba pamiętać.

prowadzenie: mec. Krzysztof GĄSIOR
Adwokat, Partner w Kancelarii Zawirska Gąsior – radcowie prawni i adwokaci sp.p.

 

PRACA ZDALNA – DODATKOWY BENEFIT U NOWOCZESNEGO PRACODAWCY.

 1. Okazjonalna praca z domu.
 2. Telepraca – formalności krok po kroku.
 3. Praktyczne wskazówki dotyczące czasu pracy.
 4. Kontrola telepracownika.
 5. BHP, kwestie techniczne i koszty „domowe” telepracownika.
 6. Ryzyka – czego trzeba być świadomym.

prowadzenie: mec. Patrycja ZAWIRSKA
Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Partner w Kancelarii Zawirska Gąsior – radcowie prawni i adwokaci sp.p.

 

NAJCIEKAWSZE PRZYPADKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM Z WINY PRACOWNIKA (art. 52 k.p.) ORAZ BEZ WINY PRACOWNIKA (art. 53 k.p.).

 1. Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 k.p.) najbardziej drastyczny sposób zwolnienia:
 • kiedy można zastosować,
 • wobec kogo – grupy chronione,
 • przyczyny uzasadniające dyscyplinarne zwolnienie z pracy,
 • termin na podjęcie decyzji,
 • doręczenie dyscyplinarnego zwolnienia z pracy.
 1. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika:
 • po upływie jakiego czasu można podejmować decyzje,
 • ponowne zatrudnienie po jakim okresie.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

REGULAMIN PRACY ORAZ INNE WAŻNE REGULACJE WEWNĘTRZNE – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ.

 1. Najważniejsze elementy treści regulaminu pracy.
 2. Sposób wprowadzania regulaminu pracy w sytuacji, gdy u pracodawcy działają oraz nie działają związki zawodowe.
 3. Przydatne regulacje regulaminowe dotyczące:
 • czasu pracy,
 • okresów rozliczeniowych,
 • organizacji pracy,
 • relacji z pracownikami.
 1. Postanowienia wymagające uzyskania zgody związku zawodowego lub przedstawicieli pracowników.
 2. Zapisy, które można wprowadzić bez zgody związku zawodowego albo przedstawicieli pracowników.
 3. Regulacje antymobbingowe i przeciwdziałające dyskryminacji.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

WYNAGRODZENIA 2019.

 1. Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku.
 2. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy (kiedy i na jakich zasadach przysługuje).
 3. Terminy wypłaty wynagrodzenia.
 4. Praktyczne uwagi dotyczące przedawnienia roszczenia o wynagrodzenie.
 5. Ochrona wynagrodzenia za pracę.
 6. Wpływ świadczeń rodzinnych (500 plus) na sytuację materialną pracowników w kontekście świadczeń z ZFŚS.
 7. Możliwości różnicowania wynagrodzenia pracowników wykonujących taką samą pracę w kontekście przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

Konferencja prowadzona będzie w sposób aktywny, umożliwiający zadawanie pytań w trakcie omawiania poszczególnych tematów.

Konferencja rozpocznie się 19.03 o godz. 9.00, planowane zakończenie 20.03 ok. godz. 16.00.

 

Nocleg

Dla wszystkich uczestników zainteresowanych noclegiem w Hotelu Marriott***** wynegocjowaliśmy specjalną cenę promocyjną:
– pokój jednoosobowy: 550 PLN netto (+ 8% VAT) za dobę,
– pokój dwuosobowy: 590 PLN netto (+ 8% VAT) za dobę.

Ilość pokoi jest ograniczona, w przypadku zainteresowania noclegiem w Hotelu Marriott***** prosimy o jak najszybszy kontakt.

Uczestnikom zainteresowanym noclegiem w innych hotelach służymy pomocą w  dokonaniu rezerwacji.

 

Cena dla uczestników poprzednich konferencji                                   1.550 PLN + 23% VAT

Cena promocyjna do 12.03.2019 dla nowych uczestników          1.650 PLN + 23% VAT

Cena po 12.03.2019                                                                                                1.950 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunche, certyfikat uczestnictwa.

 

DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU  22 668 50 00

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji naszych konferencji:

„Wysoki poziom wykładowców.”

„Konkretne omawianie tematów, umiejętność odpowiedzi na pytania padające z sali.”

„Organizacja techniczna, wykładowcy i ich zaangażowanie.”

„Podejście prowadzących do tematyki – odpowiadanie na pytania.”

„Doświadczona kadra szkoleniowa.”

„Bardzo dobra merytoryka prowadzących.”

„Różnorodność tematów i osób prowadzących.”

„Profesjonalizm osób prowadzących.”

„Jakość wykładów, zakres i tematy.”

„Ciekawe wykłady, profesjonalni wykładowcy.”

„Bardzo dobra atmosfera.”

„Podobało mi się, że wykładowcy posiadają wysoki poziom wiedzy.”

„Dobór wykładowców, wysokiej klasy specjalistów.”

„Trzymanie się ram czasowych, organizacja szkolenia.”

„Praktyczne porady w zakresie zwalniania pracowników i godzin nadliczbowych.”

„Profesjonalizm + doświadczenie prowadzących.”

„Sposób prowadzenia zajęć, dobra organizacja. ciekawa tematyka, przygotowanie osób prowadzących.”

„Opieka nad uczestnikami ze strony organizatorów.”

„Bardzo dobry dobór prelegentów! Brawo!”

„Szeroki zakres tematów.”

„Materiały, podejście prowadzących, możliwość zadawania pytań.”

„Dyskusja, możliwość konsultacji.”

„Tematyka i organizacja.”

„Poziom merytoryczny.”

„Wszystko na wysokim poziomie.”

„Bardzo profesjonalne przygotowanie.”

„Lokalizacja, całość organizacyjna.”

„Świetna organizacja.”

„Jak zwykle mistrzostwo!”

„Kontrola czasu, zgodność treści poruszanych przez prowadzących z tematyką szkolenia.”

„Stała „obsada” prowadzących.”

„Sprawny przebieg informacji o kolejnych punktach szkolenia.”

„Merytoryka wykładowców, organizacja szkolenia.”

 „Różnorodność tematyki.”

 „Zakres tematów.”

 „Dynamizm, miejsce.”

 „Lokalizacja i materiały.”

 „Zagadnienia, prelegenci.”

 „Dobór osób prowadzących poszczególne części konferencji.”

 „Uprzejmość, profesjonalizm.”

 „Sposób prezentacji.”

„Organizacja, opieka na bardzo wysokim poziomie zachęca do udziału w kolejnych szkoleniach.”

 „Konferencję prowadzą eksperci.”

 „Organizacja, dobór zagadnień i prelegentów.”

 „Kilka zagadnień poruszanych w ramach jednej konferencji.”

 „Fachowcy z kompleksową wiedzą i umiejętnością nawiązywania kontaktu z uczestnikami.”

„Możliwość spotkania z praktykami.”

„Przygotowanie merytoryczne wykładowców.”

„Dobór prelegentów.”

„Możliwość indywidualnego kontaktu z prelegentami, lokalizacja w centrum (komunikacja).”

„Sprawna organizacja, bardzo dobry dobór prowadzących.”

„Bardzo dokładnie wyjaśnione trudne kwestie związane ze zmianami w PP.”

„Organizacja szkolenia; materiały szkoleniowe.”

„Różnorodna tematyka.”

„Profesjonalne podejście do organizacji.”

„Wspaniała obsada wykładowców – ich wiedza i doświadczenie.”

„Wszystko super!”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close