Konferencja: PRAWO PRACY I WYNAGRODZENIA 2020 – AKTUALNE PROBLEMY PO OSTATNICH ZMIANACH

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

KONFERENCJA 

PRAWO PRACY I WYNAGRODZENIA 2020

AKTUALNE PROBLEMY PO OSTATNICH ZMIANACH

 

Warszawa,  18 – 19.03.2020 r., Hotel Marriott *****


kolejna edycja naszej konferencji
Warszawa,  23 – 24.09.2020 r., Hotel Marriott *****,
  program >>

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę konferencji. Podobnie jak w poprzednich edycjach naszym celem jest przedstawienie:
 • prawidłowego stosowania ostatnio znowelizowanych przepisów,
 • aktualnych zagadnień prawno-pracowniczych,
 • najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz interpretacji urzędowych.
W programie przewidujemy następujące zagadnienia:
 • Ostatnie najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego w zakresie prawa pracy, które należy znać.
 • Konsekwencje prawne co do wprowadzanych do umów o pracę zapisów – o czym warto pamiętać, a o czym należy pamiętać.
 • Trudne sytuacje związane ze zwalnianiem pracowników – jak reagować w nietypowych sytuacjach.
 • Jakie zapisy w regulaminie czasu pracy warto umieścić, aby skutecznie zarządzać czasem pracy w organizacji.
 • Dyscyplinowanie pracowników a ryzyko oskarżenia o mobbing – o czym należy pamiętać.
 • Tworzenie, układanie i czas przechowywania dokumentów w dokumentacji pracowniczej i w innych zbiorach.
 • Obowiązki pracodawcy w kontaktach z komornikiem – o czym należy pamiętać, wskazówki praktyczne.
 • Wynagrodzenia 2020 – na co warto zwrócić uwagę.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 – o czym warto pamiętać.
 • Urlopy i zwolnienia od pracy 2020 – trudne przypadki.


Nasi Eksperci:

 

Program konferencji:

 

OSTATNIE NAJWAŻNIEJSZE ORZECZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO W ZAKRESIE PRAWA PRACY, KTÓRE NALEŻY ZNAĆ.

 1. Charakter prawny zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy i wynikające z tego konsekwencje.
 2. Dyskryminacja pośrednia pracownika ze względu na niepełnosprawność.
 3. Wina w ujęciu subiektywnym, a rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika.
 4. Zwrot kosztów kształcenia finansowanych ze środków ZFRON w razie rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z jego winy.
 5. Znaczenie sposobu wykonywania umowy dla oceny jej pracowniczego charakteru.
 6. Wymiar wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy pracowników przywróconych do pracy ze względu na naruszenie przez pracodawcę art. 1868 k.p.
 7. Sposób sformułowania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę.
 8. Ochrona działacza związkowego w przypadku połączenia zakładowej organizacji związkowej z międzyzakładową organizacją związkową.
 9. Roszczenia pracownika w razie wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę, w trakcie którego doszło do rozwiązania stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z naruszeniem przepisów ustawy.
 10. Zakres powagi rzeczy osądzonej.
 11. Przesyłanie dokumentów pracodawcy na prywatną pocztę elektroniczną pracownika.

prowadzenie: prof. dr hab., r.pr  Arkadiusz SOBCZYK
Radca Prawny, Partner Zarządzający kancelarii SOBCZYK i Współpracownicy.

 

KONSEKWENCJE PRAWNE WPROWADZANYCH DO UMÓW O PRACĘ ZAPISÓW
– O CZYM WARTO, A O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ.

 1. Treść umów o pracę wybór czy obowiązek.
 2. Lojalność pracownika w świetle zapisów umowy.
 3. Dodatkowe prawa i obowiązki pracownika w umowach o pracę.
 4. Zapisy dotyczący zakresu obowiązków i zadań.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

TRUDNE SYTUACJE ZWIĄZANE ZE ZWALNIANIEM PRACOWNIKÓW
– JAK REAGOWAĆ W NIETYPOWYCH SYTUACJACH.

 1. Lista czynności zakazanych przed rozstaniem.
 2. Przygotowanie na wypowiedzenie – obowiązkowe punkty do odhaczenia.
 3. Spotkanie zwolnieniowe – krok po kroku.
 4. Odpowiedzi na trudne pytania.
 5. Nietypowe zachowania, czyli pomysłowość pracowników nie zna granic.

prowadzenie: mec. Patrycja ZAWIRSKA
Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Partner w Kancelarii Zawirska Ruszczyk Gąsior – radcowie prawni i adwokaci sp.p.

 

JAKIE ZAPISY W REGULAMINIE CZASU PRACY WARTO UMIEŚCIĆ, ABY SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ CZASEM PRACY W ORGANIZACJI.

 1. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy.
 2. Postanowienia o wyjściach prywatnych.
 3. Skuteczne blokady godzin nadliczbowych – jak pozbawić organizację kłopotu z nadgodzinami.
 4. Przerwy w pracy – jak je organizować.
 5. O czym warto pamiętać wprowadzając okresy rozliczeniowe i systemy czasu pracy.
 6. Przegląd wybranych stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy  w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW A RYZYKO OSKARŻENIA O MOBBING
– O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ.

 1. Rozmowa dyscyplinująca – kiedy podjąć decyzję oraz jak ją przeprowadzić.
 2. Kara upomnienia – o czym warto pamiętać.
 3. Nagana – o co należy zadbać.
 4. Kara pieniężna – jak ją stosować.
 5. Mobbing a dyscyplina w miejscu pracy.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

TWORZENIE, UKŁADANIE I CZAS PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I INNYCH ZBIORACH.

 1. Dokumenty umieszczane w części A akt osobowych:
 • oświadczenia o danych osobowych, ich rodzaje i zakres danych, jakie mogą być w nich zawarte,
 • problematyka pozyskiwania i kopiowania do akt osobowych dokumentów potwierdzających dane o wykształceniu, stażu pracy i kwalifikacjach zawodowych,
 • dokumenty dotyczące wstępnych badań lekarskich (oryginały czy kopie?).
 1. Dokumenty gromadzone w części B akt osobowych zgodnie z najnowszą wykładnią, w tym:
 • kwestionariusze osobowe od pracownika (m.in. ile powinno ich być, jakie adresy mogą zawierać i czy wszystkie mogą być przechowywane w części B akt osobowych?).
 1. Zasady postępowania z kopiami świadectw pracy przechowywanymi w części C akt osobowych w przypadkach konieczności wydania nowego świadectwa pracy.
 2. Dokumenty gromadzone w pozostałej dokumentacji pracowniczej, w tym podpinane pod ewidencję czasu pracy, zgodnie z najnowszą wykładnią.
 3. Dokumenty gromadzone poza dokumentacją pracowniczą oraz termin ich przechowywania (m.in. dokumentacja zfśs, PPK, bhp, ubezpieczeniowa i zasiłkowa).
 4. Wymagania wobec pracowników przetwarzających dane osobowe zgromadzone w poszczególnych zbiorach dokumentów związanych z zatrudnieniem.
 5. Obowiązek przeprowadzania audytu danych i dokumentów – zgodnie z przepisami i wykładnią.

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspert prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

WYNAGRODZENIA 2020 – NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ.

 1. Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku.
 2. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy (kiedy i na jakich zasadach przysługuje).
 3. Terminy wypłaty wynagrodzenia.
 4. Praktyczne uwagi dotyczące przedawnienia roszczenia o wynagrodzenie.
 5. Ochrona wynagrodzenia za pracę.
 6. Wpływ świadczeń rodzinnych (500 plus) na sytuację materialną pracowników w kontekście świadczeń z ZFŚS.
 7. Możliwości różnicowania wynagrodzenia pracowników wykonujących taką samą pracę w kontekście przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2020 – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ.

 1. Ostatnie zmiany w zasadach prowadzenia ZFŚS.
 2. ZFŚS w orzecznictwie sądowym, interpretacjach ZUS, stanowiskach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PIP.
 3. Działalność socjalna w 2020 r. – jakie świadczenia mogą być przyznawane z ZFŚS?
 4. Prowadzenie ZFŚŚ za pomocą tzw. kafeterii.
 5. Badanie sytuacji osób uprawnionych w świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych.
 6. Przejście całości lub części zakładu pracy na innego pracodawcę a ZFŚS.

prowadzenie: dr mec. Agata MIĘTEK
Adwokat w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY W KONTAKTACH Z KOMORNIKIEM – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ, WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE.

 1. Komornik Sądowy jako organ władzy publicznej.
 2. Uprawnienia i zadania – krótkie wprowadzenie.
 3. Kontakt Pracodawca – Komornik najczęstsze przypadki.
 4. Obowiązki Pracodawcy wobec Komornika.
 5. Rozstrzygniecie zbiegu egzekucji między komornikami sądowymi oraz między egzekucja sądowa a administracyjna – praktyczne zastosowanie.
 6. Kiedy umowa zlecenie winna być traktowana jako wynagrodzenie za pracę.

prowadzenie: Danuta PIWOWARCZYK
Asesor Komornika Sądowego

 

URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY – TRUDNE PRZYPADKI.

 1. Urlop na żądanie (kiedy pracodawca może odmówić jego udzielenia, różnice pomiędzy urlopem na żądanie a „zwykłym” urlopem wypoczynkowym.
 2. Urlop a doba pracownicza. Na jaki czas udzielamy urlopu wypoczynkowego.
 3. Urlop wypoczynkowy po długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
 4. Przypadki, w których pracodawca może narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu.
 5. Przypadki, w których pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym przez pracownika.
 6. Kiedy i na jakich zasadach można odwołać pracownika z urlopu (konsekwencje odwołania).
 7. Podstawowe przypadki udzielania zwolnień od pracy (z prawem do wynagrodzenia, bez prawa do wynagrodzenia, z obowiązkiem odpracowania).
 8. Właściwy sposób ewidencjonowania zwolnień od pracy w kontekście przepisów o dokumentacji pracowniczej.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

Konferencja prowadzona będzie w sposób aktywny, umożliwiający zadawanie pytań w trakcie omawiania poszczególnych tematów.

Konferencja rozpocznie się 18.03 o godz. 9.00, planowane zakończenie 19.03 ok. godz. 16.00.

 

Nocleg

Dla wszystkich uczestników zainteresowanych noclegiem w Hotelu Marriott***** wynegocjowaliśmy specjalną cenę promocyjną:

 • pokój jednoosobowy: 550 PLN netto (+ 8% VAT) za dobę (ze śniadaniem),
 • pokój dwuosobowy: 580 PLN netto (+ 8% VAT) za dobę (ze śniadaniem).

Ilość pokoi jest ograniczona.

W przypadku zainteresowania noclegiem w Hotelu Marriott***** prosimy o jak najszybszy kontakt.

Uczestnikom zainteresowanym noclegiem w innych hotelach służymy pomocą w  dokonaniu rezerwacji.


Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 

22 668 50 00

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji naszych konferencji:

„Wysoki poziom wykładowców.”

„Konkretne omawianie tematów, umiejętność odpowiedzi na pytania padające z sali.”

„Organizacja techniczna, wykładowcy i ich zaangażowanie.”

„Podejście prowadzących do tematyki – odpowiadanie na pytania.”

„Doświadczona kadra szkoleniowa.”

„Bardzo dobra merytoryka prowadzących.”

„Różnorodność tematów i osób prowadzących.”

„Profesjonalizm osób prowadzących.”

„Jakość wykładów, zakres i tematy.”

„Ciekawe wykłady, profesjonalni wykładowcy.”

„Bardzo dobra atmosfera.”

„Podobało mi się, że wykładowcy posiadają wysoki poziom wiedzy.”

„Dobór wykładowców, wysokiej klasy specjalistów.”

„Trzymanie się ram czasowych, organizacja szkolenia.”

„Praktyczne porady w zakresie zwalniania pracowników i godzin nadliczbowych.”

„Profesjonalizm + doświadczenie prowadzących.”

„Sposób prowadzenia zajęć, dobra organizacja. ciekawa tematyka, przygotowanie osób prowadzących.”

„Opieka nad uczestnikami ze strony organizatorów.”

„Bardzo dobry dobór prelegentów! Brawo!”

„Szeroki zakres tematów.”

„Materiały, podejście prowadzących, możliwość zadawania pytań.”

„Dyskusja, możliwość konsultacji.”

„Tematyka i organizacja.”

„Poziom merytoryczny.”

„Wszystko na wysokim poziomie.”

„Bardzo profesjonalne przygotowanie.”

„Lokalizacja, całość organizacyjna.”

„Świetna organizacja.”

„Jak zwykle mistrzostwo!”

„Kontrola czasu, zgodność treści poruszanych przez prowadzących z tematyką szkolenia.”

„Stała „obsada” prowadzących.”

„Sprawny przebieg informacji o kolejnych punktach szkolenia.”

„Merytoryka wykładowców, organizacja szkolenia.”

 „Różnorodność tematyki.”

 „Zakres tematów.”

 „Dynamizm, miejsce.”

 „Lokalizacja i materiały.”

 „Zagadnienia, prelegenci.”

 „Dobór osób prowadzących poszczególne części konferencji.”

 „Uprzejmość, profesjonalizm.”

 „Sposób prezentacji.”

„Organizacja, opieka na bardzo wysokim poziomie zachęca do udziału w kolejnych szkoleniach.”

 „Konferencję prowadzą eksperci.”

 „Organizacja, dobór zagadnień i prelegentów.”

 „Kilka zagadnień poruszanych w ramach jednej konferencji.”

 „Fachowcy z kompleksową wiedzą i umiejętnością nawiązywania kontaktu z uczestnikami.”

„Możliwość spotkania z praktykami.”

„Przygotowanie merytoryczne wykładowców.”

„Dobór prelegentów.”

„Możliwość indywidualnego kontaktu z prelegentami, lokalizacja w centrum (komunikacja).”

„Sprawna organizacja, bardzo dobry dobór prowadzących.”

„Bardzo dokładnie wyjaśnione trudne kwestie związane ze zmianami w PP.”

„Organizacja szkolenia; materiały szkoleniowe.”

„Różnorodna tematyka.”

„Profesjonalne podejście do organizacji.”

„Wspaniała obsada wykładowców – ich wiedza i doświadczenie.”

„Wszystko super!”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close