Konferencja: PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA 2023 – NOWE PRZEPISY i KOLEJNE ZMIANY

Data:
22 - 23.03.2023
Miejsce:
Warszawa Hotel Marriott***** oraz Online
Ilość dni:
2
Cena:
Stacjonarnie 1990 pln netto. 1250 pln netto Online 2250 zł + 23% VAT
Prowadzący:
Elżbieta MŁYNARSKA–WEŁPA, Monika FRĄCZEK, mec. Patrycja ZAWIRSKA, mec. Piotr WOJCIECHOWSKI, mec. Agata MIĘTEK, mec. Anna TELEC, mec. Dominika DÖRRE-KOLASA, mec. Michalina KACZMARCZYK
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

KONFERENCJA

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA 2023

– NOWE PRZEPISY i KOLEJNE ZMIANY

 22 – 23.03.2023

Warszawa hotel Marriott*****  oraz  Online

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę konferencji.

Podobnie jak w poprzednich edycjach naszym celem jest przedstawienie nowych przepisów,
kolejnych zmian, najnowszych interpretacji
i orzecznictwa z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń.


W programie przewidujemy następujące zagadnienia.

 

 • NOWE ZASADY WPROWADZANIA PRACY ZDALNEJ.

 • CZAS PRACY oraz BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY A PRACA ZDALNA.

 • NOWE UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE I OPIEKUŃCZE.

 • NOWE ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW Z URLOPU RODZICIELSKIEGO.

 • NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRACODAWCÓW.

 • ZAKRES UPRAWNIEŃ KONTROLNYCH PRACODAWCY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH PRZEPISÓW O KONTROLI TRZEŹWOŚCI.

 • PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE PRACY ZDALNEJ.

 • NAJLEPSZE PRAKTYKI W NALICZANIU PŁAC W 2023 r. Z UWZGLĘDNIENIEM ORZECZNICTWA I STANOWISK URZĘDOWYCH.

Eksperci naszej konferencji:

 

W programie:

NOWE ZASADY WPROWADZANIA PRACY ZDALNEJ.

 1. Rodzaje pracy zdalnej: całościowa, hybrydowa, okazjonalna. Możliwości łączenia różnych rodzajów pracy zdalnej.
 2. Uzgodnienie dotyczące wykonywania pracy zdalnej między stronami.
 3. Polecenie pracy zdalnej – kiedy będzie można wysłać pracownika na pracę zdalną ?
 4. Zasady żądania przez pracownika pracy w formule zdalnej – kiedy pracownik będzie mógł żądać pracy zdalnej ?
 5. Źródła pracy zdalnej – porozumienie, regulamin, indywidulane porozumienie z pracownikiem.
 6. Tryb uzgadniania wprowadzenia pracy zdalnej ze związkami zawodowymi.
 7. Równe traktowanie pracowników zdalnych.
 8. Elektroniczny kontakt z pracownikiem zdalnym.
 9. Zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY A PRACA ZDALNA.

 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy.
 2. Zasady przygotowania pracownika do pracy zdalnej w zakresie bhp.
 3. Wyłączenie bhp przy pracy zdalnej.
 4. Ocena ryzyka zawodowego, informacja bhp oraz szkolenia bhp przy zdalnej.
 5. Oświadczenia pracownika z zakresu bhp przy pracy zdalnej.
 6. Wypadek przy pracy zdalnej – zasady postępowania.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

CZAS PRACY A PRACA ZDALNA.

 1. Rekomendowane systemy czasu pracy przy pracy zdalnej.
 2. Nadzór nad pracownikiem zdalnym – na odległość i bezpośrednio. Kontrola pracy zdalnej.
 3. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy przy pracy zdalnej.
 4. Nadgodziny, a praca zdalna.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

NOWE UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE I OPIEKUŃCZE.

 1. O ile lat wzrośnie wiek dziecka, którego rodzic ma prawo odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz wyjazdu służbowego?
 2. Na jakich zasadach pracodawca będzie musiał udzielić pracownikowi urlopu opiekuńczego?
 3. Kiedy pracownik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych (siły wyższej)?
 4. W jakich sytuacjach pracownik będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy? Czy pracodawca będzie się musiał zgodzić na zmianę sposobu wykonywania pracy?
 5. Jakich kategorii pracowników będą dotyczyć zmiany w zasadach korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat?
 6. Czy ochrona trwałości zatrudnienia pracowników rodziców i opiekunów się zwiększy?
 7. Na jakich zasadach pracownicy będą wracać do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów, za które przysługuje zasiłek macierzyński oraz z urlopu wychowawczego?

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspertka prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

NOWE ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW Z URLOPU RODZICIELSKIEGO.

 1. W jakim wymiarze urlop rodzicielski będzie przysługiwał pracownikom – rodzicom i jak długo będą mogli z niego skorzystać?
 2. W jakich sytuacjach pracownik – ojciec będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego i ile tygodni tego urlopu będzie mu faktycznie przysługiwać?
 3. Na ile części i na jakich zasadach można będzie podzielić urlop rodzicielski?
 4. Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w trakcie urlopu rodzicielskiego i w jakim trybie będzie się o niego występować?
 5. Na jakich zasadach możliwa będzie rezygnacja z urlopu rodzicielskiego?
 6. Na jakich zasadach pracownicy będą mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego w okresie przejściowym?
 7. Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał, gdy urlop rodzicielski będzie wykorzystywany w okresie przejściowym?

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspertka prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy
w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRACODAWCÓW. 

 1. Umowy na okres próbny w nowej odsłonie.
 2. Dodatkowa działalność pracownika poza kontrolą pracodawcy.
 3. Zmiana treści umowy o pracę oraz informacji dodatkowej przekazywanej pracownikowi.
 4. Nowe uprawnienia pracowników związane ze zmianą i rozwiązaniem umowy o pracę.
 5. Nowe zasady rozwiązywania umów o pracę na czas określony.
 6. Delegowanie pracowników za granicę – zmienione obowiązki pracodawców.

prowadzenie: dr mec. Agata MIĘTEK
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy. Doktor nauk prawnych.

 

ZAKRES UPRAWNIEŃ KONTROLNYCH PRACODAWCY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH PRZEPISÓW O KONTROLI TRZEŹWOŚCI.

 1. Prywatność pracownika a prawo pracodawcy do kontroli.
 2. Kontrola trzeźwości po nowemu.
 3. Rewizja osobista zatrudnionych.
 4. Monitoring wizyjny i kontrola poczty służbowej według najnowszych interpretacji.
 5. Inne dopuszczalne metody monitorowania pracowników.

prowadzenie:  dr mec. Patrycja ZAWIRSKA
Radca Prawny, Doktor nauk prawnych, Partner zarządzający w Kancelarii Zawirska Ruszczyk sp.k.

 

PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE PRACY ZDALNEJ.

 1. Jaki zakres informacji jest niezbędny do prawidłowej realizacji obowiązków pracy w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej zgodnie z RODO?
 2. Gdzie należy przechowywać dokumentację dotycząca pracy zdalnej?
 3. Jak właściwie zredagować obowiązek informacyjny i kiedy należy go realizować?
 4. Jakie są ryzyka z zakresu ochrony danych w związku pracą zdalną i jak można się przed nimi zabezpieczyć?
 5. Jak opracować procedury ochrony danych osobowych na potrzeby pracy zdalnej? Czy nie wystarczą procedury dotychczas stosowane?
 6. Kogo i jak należy przeszkolić z procedur ochrony danych osobowych?

prowadzenie:

mec. dr Dominika Dörre-Kolasa
Radca prawny, Doktor nauk prawnych,  Partner w Kancelarii Raczkowski sp.k.

mec. Michalina Kaczmarczyk
Radca prawny w Kancelarii Raczkowski sp.k.

 

NAJLEPSZE PRAKTYKI W NALICZANIU PŁAC W 2023 r. Z UWZGLĘDNIENIEM ORZECZNICTWA I STANOWISK URZĘDOWYCH.

 1. Praca zdalna na liście płac czyli nowe przepisy w Kodeksie pracy w ujęciu płacowym:
 • pracownik wykonujący pracę zdalną a podwyższone KUP – stanowisko MF,
 • świadczenia otrzymywane „przy okazji” wykonywania pracy zdalnej a przychód na potrzeby podatkowe i składkowe,
 • praca zdalna a przyjazd na spotkanie w biurze – czy to podróż służbowa?
 1. Najciekawsze stanowiska urzędowe dotyczące oskładkowania i opodatkowania składników płacowych, w tym m.in.:
 • ryczałt a ekwiwalent dla pracowników wykonujących pracę zdalną,
 • „ZEROWY PIT” czyli ulga dla pracującego seniora w praktyce,
 • świadczenia z ZFŚS.
 1. Najważniejsze orzeczenia sądowe dotyczące wynagrodzeń, w tym m.in.:
 • w przedmiocie skutków podatkowych związanych ze zwrotem pracownikowi kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
 • orzeczenie o przyznaniu odszkodowania w miejsce żądanego przywrócenia do pracy,
 • prawo do odprawy emerytalnej.
 1. Listy płac dla różnych źródeł przychodów – porównanie zasad naliczania i stosowania oświadczeń i wniosków mających wpływ na naliczanie zaliczki na podatek oraz oświadczeń dotyczących ubezpieczeń społecznych.
 2. Rok 2023 w płacach – czego się jeszcze możemy spodziewać i jak sobie z tym najlepiej poradzić?

prowadzenie: Elżbieta MŁYNARSKA-WEŁPA
Ekspertka ds. kadrowo-płacowych.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 668 50 00

 

Nocleg

Dla wszystkich uczestników zainteresowanych noclegiem w Hotelu Marriott***** wynegocjowaliśmy specjalną cenę promocyjną:

 • pokój jednoosobowy: 590 PLN netto (+ 8% VAT) za dobę z wliczonym śniadaniem,
 • pokój dwuosobowy: 650 PLN netto (+ 8% VAT) za 2 osoby za dobę z wliczonym śniadaniem.

Ilość pokoi jest ograniczona.

W przypadku zainteresowania noclegiem w Hotelu Marriott***** prosimy o jak najszybszy kontakt.

Uczestnikom zainteresowanym noclegiem w innych hotelach służymy pomocą w  dokonaniu rezerwacji.

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji naszych konferencji:

„Wysoki poziom wykładowców.”

„Konkretne omawianie tematów, umiejętność odpowiedzi na pytania padające z sali.”

„Organizacja techniczna, wykładowcy i ich zaangażowanie.”

„Podejście prowadzących do tematyki – odpowiadanie na pytania.”

„Doświadczona kadra szkoleniowa.”

„Bardzo dobra merytoryka prowadzących.”

„Różnorodność tematów i osób prowadzących.”

„Profesjonalizm osób prowadzących.”

„Jakość wykładów, zakres i tematy.”

„Ciekawe wykłady, profesjonalni wykładowcy.”

„Bardzo dobra atmosfera.”

„Podobało mi się, że wykładowcy posiadają wysoki poziom wiedzy.”

„Dobór wykładowców, wysokiej klasy specjalistów.”

„Trzymanie się ram czasowych, organizacja szkolenia.”

„Praktyczne porady w zakresie zwalniania pracowników i godzin nadliczbowych.”

„Profesjonalizm + doświadczenie prowadzących.”

„Sposób prowadzenia zajęć, dobra organizacja. ciekawa tematyka, przygotowanie osób prowadzących.”

„Opieka nad uczestnikami ze strony organizatorów.”

„Bardzo dobry dobór prelegentów! Brawo!”

„Szeroki zakres tematów.”

„Materiały, podejście prowadzących, możliwość zadawania pytań.”

„Dyskusja, możliwość konsultacji.”

„Tematyka i organizacja.”

„Poziom merytoryczny.”

„Wszystko na wysokim poziomie.”

„Bardzo profesjonalne przygotowanie.”

„Lokalizacja, całość organizacyjna.”

„Świetna organizacja.”

„Jak zwykle mistrzostwo!”

„Kontrola czasu, zgodność treści poruszanych przez prowadzących z tematyką szkolenia.”

„Stała „obsada” prowadzących.”

„Sprawny przebieg informacji o kolejnych punktach szkolenia.”

„Merytoryka wykładowców, organizacja szkolenia.”

 „Różnorodność tematyki.”

 „Zakres tematów.”

 „Dynamizm, miejsce.”

 „Lokalizacja i materiały.”

 „Zagadnienia, prelegenci.”

 „Dobór osób prowadzących poszczególne części konferencji.”

 „Uprzejmość, profesjonalizm.”

 „Sposób prezentacji.”

„Organizacja, opieka na bardzo wysokim poziomie zachęca do udziału w kolejnych szkoleniach.”

 „Konferencję prowadzą eksperci.”

 „Organizacja, dobór zagadnień i prelegentów.”

 „Kilka zagadnień poruszanych w ramach jednej konferencji.”

 „Fachowcy z kompleksową wiedzą i umiejętnością nawiązywania kontaktu z uczestnikami.”

„Możliwość spotkania z praktykami.”

„Przygotowanie merytoryczne wykładowców.”

„Dobór prelegentów.”

„Możliwość indywidualnego kontaktu z prelegentami, lokalizacja w centrum (komunikacja).”

„Sprawna organizacja, bardzo dobry dobór prowadzących.”

„Bardzo dokładnie wyjaśnione trudne kwestie związane ze zmianami w PP.”

„Organizacja szkolenia; materiały szkoleniowe.”

„Różnorodna tematyka.”

„Profesjonalne podejście do organizacji.”

„Wspaniała obsada wykładowców – ich wiedza i doświadczenie.”

„Wszystko super!”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close