PRAWO PRACY DLA KADRY KIEROWNICZEJ

Data:
19.11.2024
Miejsce:
Warszawa oraz Online
Ilość dni:
1
Cena stacjonarna:
790 pln + 23% VAT
Cena online:
590 pln + 23% VAT
Prowadzący:
mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

PRAWO PRACY DLA KADRY KIEROWNICZEJ

 

TERMINY

22.05.2024  Warszawa oraz online

19.11.2024  Warszawa oraz online

 

Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w szkoleniu dedykowanemu kadrze kierowniczej, podczas którego nie mówimy o przepisach, ich brzmieniu czy interpretacjach, lecz o praktycznych zasadach ich stosowania w codziennym życiu.

Udział w tym szkoleniu pozwoli kierownikom na prawidłowe, zgodne z prawem pracy zarządzanie pracownikami we wszystkich aspektach zarządczych.

Po ukończeniu kursu każdy przełożony będzie wiedział jak postępować oraz jakich działań unikać, aby nie narazić organizacji na odpowiedzialność prawną.

prowadzący

mec. Piotr Wojciechowski

 

W programie szkolenia.

 

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów postępowań rekrutacyjnych. 

 1. Zasady przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych w taki sposób, aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji.
 2. Rodzaje umów o pracę oraz praktyczne zasady ich sporządzania:
  • umowa o pracę na okres próbny, dopuszczalna liczba umów na okres  próbny, umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na czas nieokreślony.
  • treść umowy o pracę – co zawiera umowa o pracę.
 3. Przyczyny i rodzaje rozwiązywania umów o pracę – jakie tryby rozwiązań umów o pracę menadżer ma do dyspozycji.
 4. Zasady ochrony przed wypowiedzeniem.

 

Wybrane prawa i obowiązki pracownika jako narzędzia menadżera.

 1. Katalog kar i nagród w stosunkach pracy.
  • analiza nagród stosowanych w stosunkach pracy: pochwały, nagrody, premie.
  • zasady postępowania dyscyplinującego: rozmowa, notatka, kara, zwolnienie.
 2. Zasady nakładania na pracowników kar porządkowych. Zasady odwoływania pracowników od nałożonych kar.
 3. Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej z winy umyślnej i nieumyślnej pracownika.
 4. Zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

 

Zasady prawidłowego zarządzania czasem pracy.

 1. Zasady planowania czasu pracy – grafiki, harmonogramy, zmiany w grafikach i harmonogramach, udzielanie odpoczynków.
 2. Zasady nadzorowania czasu pracy.
 3. Zasady polecania, odmawiania pracy w godzinach nadliczbowych oraz identyfikacji pracy w godzinach nadliczbowych.
 4. Praca w niedziele i święta, w porze nocnej, w delegacji – zasady rekompensowania.

 

Urlopy i zwolnienia od pracy.

 1. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych, przesuwanie i odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego, urlop na żądanie.
 2. Zasady udzielania urlopów i innych uprawnień związanych z rodzicielstwem.
 3. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy z powodu chorób, konieczności stawienia się przed organami administracji.
 4. Nieobecności nieusprawiedliwione – spóźnienia, odstąpienia od wykonywanej pracy – zasady postępowania menadżera.

 

Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym przepisów bhp
przez menadżera.

 1. Uprawnienia inspektora pracy w czasie dokonywania czynności kontrolnych – na co powinien zwrócić uwagę menadżer.
 2. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika, za które przełożony może ponieść konsekwencje – urlopy, czas pracy.
 3. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika, za które przełożony może ponieść konsekwencje – przepisy BHP.
 4. Zasady odpowiedzialności karnej i cywilnej menadżera.

 

Uwaga: 1 dostęp online oznacza udział online 1 osoby.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 22 668 50 00

 

SZKOLENIE  TO  MOŻEMY  RÓWNIEŻ  ZREALIZOWAĆ   JAKO IN COMPANY

 

dodatkowo polecamy

więcej informacji >>

 

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close